• MANGA SAN KERAKSAN
 • S A M O I Y
 • Sh A R Q IY
 • ERTAKLAR HAQIDA
 • Alimbekov adhambek
  Download 0.65 Mb.
  bet3/25
  Sana15.03.2017
  Hajmi0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

  I L O H I Y


  Diniy mavzulardagi oshiq adabiyoti she’riy shaklidir. Tekkelarda olloh ishqida kuylagan manzumalardir. Ilohiy – Allohga oid demak. Ilohiylarda, asosan, tangri sevgisi va diniy mavzular aks ettirilgan. Xalq adabiyotidagi ilohiy, devon adabiyotidagi “tavhid” va “munojotlarga” o‘xshash. Ilohiy diniy – tasavvufiy mavzuda bo‘lgani bilan, biror tariqatning o‘ziga xosligi, afzalligini targ‘ib etmaydi.

  Tariqatlarning o‘ziga xosligini ifoda etgan ilohiylar bektoshiylikda – nafas, yassaviylikda – hikmat, mavlaviylarda ayin, gulshehrilar – tapuu, xalvatilarda-durak, boshqa tariqatdagilarda jumhur deyilgan.

  Ilohiylar 7,8,11,14,16 hijoli vaznlarda yozilgan. 7-8 hijoliklari to‘rtlik, 11,14,16 hijoliklari bayt shaklida yozilgan. Bayt shaklida yozilganlari g‘azal kabi qofiyalangan. Aruz vaznida yozilgan ilohiylar ham bor. Ilohiylar mavlud va bosh-qa diniy bayram kunlari ko‘pchilik bo‘lib tekkelarda (bir tari­qat yo‘lidagi darveshlarning yigiladigan joyi) ham aytiladi.

  Ilohiyning eng yaxshi namunalarini Yunus Emre ijodida ko‘rish mumkin.


  MANGA SAN KERAKSAN


  Ishqing oldi mandan mani,

  Manga san keraksan, san!

  Jismim yonur kecha-kunduz,

  Manga san keraksan, san!

  Na borliqqa sevinarman,

  Na yo‘qliqqa quvonarman,

  Ishqing ila ovunarman,

  Manga san keraksan, san!

  Ishqing oshiqni o‘ldirur,

  Ishq dengizida qoldirur,

  Tajallo ila to‘ldirur,

  Manga san keraksan, san!

  Qayg‘ularing ulug‘ pesham,

  Majnun bo‘lib tog‘lar osham,

  Sensan umrlik andisham,

  Manga san keraksan, san!

  So‘fiylara suhbat kerak,

  Oqillara oxirat kerak,

  Majnunlara Layli kerak,

  Manga san keraksan, san!

  Agar mani o‘ldirsalar,

  Kulim ko‘kka sovursalar,

  Tuprog‘im sani chaqirar,

  Manga san keraksan, san!

  Miskin Yunus manim otim,

  Kunu kundan ortar o‘tim,

  Ikki jahonda murodim,

  Manga san keraksan, san!1  X. Davron tarjimasi

  S A M O I Y


  O‘zagi arab kalimasidan bo‘lgan bu so‘z “eshitmoq”, “o‘rgan­moq” ma’nolarini anglatadi. Xalq adabiyotida, ayrim shoirlar ijodida ko‘p uchraydigan bu nazm shakli, aruzning “mafoilun, mafoilun, mafoilun, mafoilun” vaznida, hijoda esa 4+4=8 li vaznda bo‘lib, o‘ziga xos ohang bilan kuylanadi. Tabiat, go‘zal­lik, sevgi va ayriliq mavzularida ko‘proq yaratilgan samoiylar qofiya va misra tuzilishiga ko‘ra ko‘shmaga o‘xshab ketadi. (Ayrimlar samoiyni ko‘shmaning bir turi ham deyishadi). 3-5 band­li, gohida ortiqroq ham bo‘lgan samoiy o‘ziga xos havoli, hafif musiqiy bo‘lgan. XVIII asrdan xalq shoirlari o‘rtasida keng tarqalib, samoiy o‘qishlar avj olgan.

  Karajaoglan.  SAMOIY

  Injalikdan bir qor yog‘ar,

  Tuzar Alif1, Alif deya.

  Dalli ko‘ngil telba o‘lmish,

  Kezar Alif, Alif deya.

  Alifin chagvoni naqshli

  Qush bolasidek boqishli

  Yaylov chechagi ufirushli

  Ufirar Alif, Alif deya

  Alif qoshlarini chatar

  G‘amzasi siynama botar,

  Oq qo‘llari qalam tutar,

  Yozar Alif, Alif deya.

  Uylaring oldi chordoq

  Alifin qo‘lida qadah

  Go‘yo yashil boshli o‘rdak

  Suzar Alif, Alif deya.

  Sh A R Q IY


  Sharqiylar turk she’riyatida asosan XVIII asrdan yaratila boshlagan nazm shakllaridan. Sharqiylarga kuy bastalangan. Ko‘­pi bilan ikkidan besh to‘rtlikkacha bo‘lgan. Turk adabiyotiga sharqiyni olib kirgan Nodim ijodida 3 bandlik sharqiylar ko‘p. Ishq va go‘zallik mavzulari qalamga olingan sharqiylar xalq she’riyatidagi turku va ko‘shma hamda devon adabiyotidagi murakkab shakllarning o‘ziga xosliklarini jamlagan deyish mumkin. Sharqiylar ko‘proq aruz vaznining foilotun, foilotun, foilotun, foilun o‘lchovida, shuningdek hijo vaznida ham yozilgan.

  ___________ a

  ___________ a

  ___________ a

  ___________ a

  ___________ v

  ___________ v

  ___________ v

  ___________ a

  ___________ s

  ___________ s

  ___________ s

  ___________ a
  shaklida, gohida

  ___________ a

  ___________ v

  ___________ a

  ___________ v

  ___________ s

  ___________ s

  ___________ s

  ___________ v
  shaklida qofiyalanib, takror kelgan misraga naqorat deyilgan. Lola davri shoiri Nodim, Enderunlu Vosiflar turk adabiyotida go‘zal sharqiylar yozgan shoir sifatida mashhurlar.

  Nodim sharqiylaridan:

  Yana bazmi chamanga lola furuzan keldi,

  Mujdalar gulshanga kim vaqti charog‘on keldi

  Bulbul ashuftalanip bazmi g‘azalxon keldi

  Mujdalar gulshanga kim vaqti charog‘on keldi.

  Sayr olup raqsi yana dilbari mumtozlarin

  Yana efloke chikar nolalari sozlarin

  Jona otash beradur shulasi ovozlarin

  Mujdalar gulshanga kim vaqti chorog‘on keldi.1


  Eslatma: Xalq qo‘shiqlari oxorini saqlab qolish va ayrim so‘zlar o‘zbek o‘quvchisiga ham tushunarli bo‘lgani uchun o‘zgartirmadik.

  ERTAKLAR HAQIDA


  Ertaklar turk xalq og‘zaki ijodida muhim o‘rin egallagan, folklorning boy janrlaridandir. Turk tilida ertak, masal deyilib, “Qomusi Usmoniya”da yozilishicha, odob va nasihatni anglatgan arabcha so‘zdir.

  Turkiy tillar bilimdoni Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” kitobida ertak so‘zi etuk shaklida berilib, biror voqeani hikoya qilishni bildiradi. XIX asrning 80-yillaridan turk ertaklari yozib olina boshlangan. Tanzimot davridagi (1839-1896) adabiy muhit bunga omil bo‘lgan. Bu ishni boshlaganlardan biri mojaristonlik sharqshunos I. Kunoshdir. XX asr boshlarida G. Yakob, F. Gize, D. Nemet, V.A. Gordlevskiy kabi yevropalik sharqshunoslar turk ertaklarini yozib oldilar va shu mavzuda ilmiy tadqiqotlar olib bordilar. Turk ertaklari xususida samarali ish olib borgan folklorshunoslar ichida Partav Noili Baratovni alohida ta’kidlash kerak. P.P. Baratov XX asrning 20-60- yillarida 3800 dan ortiq ertaklarni yozib oldi va Volfram Eberxard bilan hamkorlikda turk ertaklari katalogini tuzdi. P.P. Baratov 1953 yili “Zamon, zamon ichida” ertaklar to‘plamini Istambulda, 1969 “Oz ketdik, ko‘p ketdik” kitobini Anqarada nashr ettirdi. 1955 yili fransuz, 1968 yili olmon kitobxonlarini turk ertaklari to‘plamlari bilan tanishtirdi.

  Mazmunan rang-barang turk ertaklarini 4 guruhga ajratish mumkin:


  1. Hayvonlar haqidagi ertaklar.

  2. Sehrgarlik ertaklari.

  3. Maishiy ertaklar.

  4. Kalo‘g‘lon turkum ertaklari.

  Hayvonlar haqidagi turk ertaklari xronologik jihatdan qadimiyroq va o‘ziga xos xususiyatlarga ega. “Ayiq bilan tulki”, “Tulki bilan ilon”, “Kampir bilan tulki” va boshqa ko‘p­gina hayvonlar to‘g‘risidagi ertaklarda har bir hayvon ma’lum bir ramziylikka ega bo‘lib, spesifik mazmun tashiydi. Ko‘pgina jahon xalqlari ertaklarida tulki ayyorlik ramzi bo‘lib, deyarli salbiy obraz sifatida talqin qilinadi. “Tulki bilan ilon” ertagida buning o‘zgacha variantini ko‘ramiz. Tulki ilon bilan do‘stlashib, bir kuni yo‘lga chiqibdi. Yo‘lda ular bir soyga duch kelishib, tulki suvdan o‘tib ketayotganida, soydan o‘tolmaydigan ilon tulkidan uni ham olib o‘tib qo‘yishni iltimos qilibdi. Tulki do‘stlik qilib, ilonga bo‘yniga o‘ralishni buyuradi. Suvning o‘rtasiga borganda ilon tulkini bo‘g‘a boshlabdi. Tulkining bo‘ynimni bo‘shat degan iltimosiga ham quloq solmabdi. Shunda tulki ilonga: «Biroz bo‘yningni uzat, tomog‘ing tagidagi qirmizi xolingdan bir o‘pay» - deb iltimos qilibdi va ilonni tomog‘idan tishlab o‘ldiribdi. Do‘stlikka xiyonat, qalloblik qilmaganida ilonning tirik qolish mumkinligini aytib, yo‘lida davom etibdi. Bu ertakda tulki ayyorlik qilib boshqalarni aldovchi emas, aqli, farosati bilan o‘limdan qutulib qolgan, jabrlanuvchi sifatida tasvirlangan.

  Sehrgarlik ertaklarida ham hayvonlar qatnashadi, ammo bu ertaklarda hayvonlar ko‘pincha bosh qahramonga yordamchi yoki bosh qahramonning o‘zi ma’lum vaqt sehr-jodu bilan biror hayvon shakliga kirishi mumkin. “Xoldor Bahri”, “Qora mushuk” ertaklaridagi kabi. “Benli (Xoldor) Bahri” ertagida shahzoda qora mushuk ko‘rinishida paydo bo‘ladi va ertak so‘ngida ertakning asosiy qahramonlaridan bo‘lgan go‘zal qizga uylanadi. Turk sehrgarlik ertaklarida ham ko‘pincha ijobiy qahramonlar sifatida shohning kenja o‘g‘li yoki qizi, kambag‘al chol, kampirning yolg‘iz o‘g‘li, aql-farosati bilan shohlik darajasiga yetgan cho‘pon, bog‘bon, o‘tinchi farzandlari tasvirlanadi. Turkiyada ertaklar maddohlar tomonidan, ko‘pincha esa ayol ertakchilar tomonidan aytilgan. Shuning uchun turk ertaklarida ayollar siymosiga, ularning tasviriga alohida e’tibor beriladi. “Dev bobo”, “Quyosh qizi”, “Oltin arava”, “Pari qiz” ertaklarida asosiy voqealar markazida ayollar turadi. Sehrgarlik ertaklarida voqealar umumiy qoidalar asosida rivojlanadi. Voqea sehrli hodisalar bilan boshlanadi, bosh qahramonlar o‘z jasurliklari, aqli-farosati, uddaburonligi bilan gohida parilar, qush­lar, hayvonlar, sehrgarlar yordamida turli to‘siqlarni yengib o‘tib murod maqsadlariga yetadilar. Ertaklar kirish, asosiy qism va ertak (xotima) so‘ngidan iborat. Boshlama turk tilida tekerlama deyilib, bunda ertakchi tinglovchini o‘zi aytmoqchi bo‘layotgan voqealar olamiga olib kirishga harakat qiladi. Tekerlama so‘z o‘yinidan iborat, bunda bir-biriga mazmunan alo­qador bo‘lmagan so‘zlar ma’lum tarzda qofiyalanib keladi va go‘zal bir shakl yasaydi.

  Masalan: «Bir bor ekan, bir yo‘q ekan. Zamon zamon ichida, igna somon ichida. Tuya dallol ekan, chivin sartarosh ekan, xo‘roz imom ekan, onam qoshiqda, otam beshikda ekan. Men otamning beshigini ting‘ir-ming‘ir tebratar ekanman, otam tushdi beshikdan, chiqib ketdi eshikdan, Onam qisqichni oldi, otam kurakni oldi, menga eshik orqasidagi burchak qoldi... Onam yaxshi. Otam yaxshi, qo‘llaridan qutulsang undan yaxshi».

  Yoki boshqa bir ertak shunday tekerleme bilan boshlanadi. “Bir bormish, bir yo‘kmish... Avval zamon ichida, igna somon ichida... Tuyalar dallol emish eski hammom ichida... hammomchining tosi yo‘q, go‘lahchining boltasi yo‘q, qo‘ltig‘ida bo‘g‘chasi yo‘q... handadir handa bir qo‘tos va yetmish ikki tentak banda... Yedik, ichdik, tishimiz et ko‘rmadi, barakat bersin otboqarga, bizga bir ot berdi to‘riqdir deya, ot bizni bir tepib berdi nari tur deya...

  Ertakdir buning oti, so‘zlasang chiqar toti, kimki tinglamasa, kelsin cho‘loq tarbiyachi...”

  Turk ertaklarining manbalari haqida turlicha nazariyalar bo‘lib, bu qarashlarni asosan uch guruhga jamlab, uch ilmiy maktab deb qarash mumkin.  1. Mifologik maktab. Bu nazariyaga ko‘ra, ertaklar qadimgi afsonalarning parchalar holda qolgan va bizgacha yetib kelgan bo‘laklaridir.

  2. Antropologik maktab. Bu maktab vakillari ayni bir ertaklarni rivojlanmagan xalqlar orasida ham borligini aytadi. Biror mifning ertak holiga kelish chegarasini keskin ko‘rsatmaydi.

  3. Adabiy maktab nazariyasiga ko‘ra xalq ertaklarining kelib chiqishini Hindistondan izlaydi. Xalq ertaklarini bugungi kunda unutilgan bir qism qadimiy ohanglarning so‘nggi izlari va alomatlari sifatida ko‘radi.1

  Ertaklar qaysi vaqtda yaratilganiga qarab, ozmi-ko‘pmi zamon ruhini o‘zida aks ettirgan. Muhimi bosh mezon adolat bo‘lgan. Yaxshilik, ezgulik hamisha yovuzlik ustidan g‘alaba qozongan. Ertaklar sinfiylikdan holi. Bir kambag‘al nihoyatda boy bo‘lib ketishi, yoki aksincha podsho bir bechora bo‘lib qolishi mumkin. Ertaklarda bosh qahramon uchun bajara olmaydigan ish yo‘q. Qahramonlar o‘z idroki va majoziy obrazlar yordamida, albatta, maqsadlariga yetadilar. Turk ertaklaridagi asosiy tiplar jahon xalqlarida ko‘p uchraydigan qahramonlardir. Sehrli ertaklarda asosan dev, jodugar kampir, zanji qul, ya’ni qora arab, parilar, ajdarho, ayol dev, darvish, podsholar, Kalo‘g‘lon, tiplari bo‘lsa, ashyolardan: uchar gilam, ur to‘qmoq, sehrli ko‘za, sehrli qalpoqcha kabilardir. Shuningdek uch, yetti, qirq sonlari bilan bog‘liq an’analar ham bor.

  Turk xalq ertaklari tugallanmasi ham o‘ziga xos. Ertak mazmunidan kelib chiqib yakun to‘y-tomosha tasviri, otalar so‘zi yoki tinglovchilar ruhiyatini ko‘taruvchi adabiy parchalar bo‘li­shi mumkin. Ko‘pincha ertakchilar o‘z so‘zlarini original shaklda tugatmoq, aytganlarining hayotga yaqinligini ko‘rsatmoq uchun chiroyli yakun yasashga harakat qiladilar. Masalan: “To‘yga meni ham chaqirdilar. Bordim. Menga bir to‘rva shirinliklar berdilar. Eshagimga yukladim. Eshagimning oyoqlari mumdan, ko‘zlari shishadan edi. Qancha shoshilsam ham yetolmadim, quyosh chiqdi, mum eridi, shishalar sindi. Shirinliklar tosh qotib qoldi”.

  Yoki “Qirq kun, qirq kecha to‘y bo‘ldi. Ular yetmish murodga, biz chiqamiz ayvonga... Ko‘kdan uch olma tushdi, biri sizga, biri ertak aytganga, biri menga”. Ko‘rinadiki, ertakchi nihoyatda so‘z­ga chechan, so‘z san’atkori bo‘lishi kerak. Ziyo Ko‘kalp quyidagi so‘zlarni yozganda haqli edi. “Ertakchi o‘z sohasida bir san’atkordir. Aytgan har so‘zi o‘z o‘rnida qo‘llanilgan. Bu kabi ertakchilarning bir kalimasini ham o‘zgartirib bo‘lmaydi”.1 Og‘zaki nutqning go‘zal namunasi bo‘lgan ertaklarning tarbiyaviy aha­miyati juda muhim. Yoshlarni vatanparvarlik, ezgulik ruhida voyaga yetkazib, yaxshilikning yomonlik ustidan hamisha g‘alaba qi­lishiga ishonch tug‘dirishda folklorning hech bir janri ertak o‘rnini bosa olmaydi.  Katalog: ata -> dil

  Download 0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
  Download 0.65 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Alimbekov adhambek

  Download 0.65 Mb.