• 982) Uşaq sanatoriyalarında hazır xörəklərin paylanmasına hansı halda yol verilmir
 • 983) Uşaq sanatoriyalarında izolyatorlardan istifadənin məqsədi nədir
 • 984) Fiziki-tərbiyə və idman məşğələlərinin təşkili üçün məktəblərdə sağlamlıq vəziyyətinə görə şagirdlərin hansı tibbi qrupları müəyyənləşdirilir
 • 985) “ Hipokineziya ” anlayışı nədir
 • 986) “ Hiperkineziya ” anlayışı nədir
 • 987) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 24-cü maddəsi pasiyentin sanitariya-gigiyena məsələlərinə dair hansı hüquqlarını təsbit edir
 • 989) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir
 • 990) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 5-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir
 • 991) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 8-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir
 • 992) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 24-cü maddəsi hansı vəzifələri təsbit edir
 • 993) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 13-cü maddəsi hansı vəzifələri təsbit edir
 • 994) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 13-cü maddəsi hansı qaydada sanitariya nəzarətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur
 • 995) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 34-cü maddəsi kimlərin hüquqlarını təsbit edir
 • 996) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 39-cu maddəsi hansı məsuliyyəti nəzərdə tutur
 • 997) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 38-ci maddəsi hansını təsbit edir
 • 998) Azərbaycan Respublikasının Sanitariya qanunvericiliyinin pozulması hallarında istifadə edilən sənədlərin tərtibi və tətbiqi qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir
 • 999) Sanitariya-epidemioloji sahədə inzibati xəta haqqında protokol neçə nüsxədə tərtib olunmalıdır
 • 1000) Sanitariya-epidemioloji sahədə inzibati xəta haqqında protokol inzibati xəta faktı aşkar edildikdən sonra hansı müddətdə tərtib edilir
 • 1001) İnzibati xəta haqqında protokol tərtib edildiyi vaxtdan sonra hansı müddətdə dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsinə təqdim edilir
 • 1002) Sanitariya-epidemioloji qanunvericiliyin hansı pozulmalarına görə şəxslərin işdən kənarlaşdırılması haqqında təqdimat verilə bilər
 • ) Uşaq sanatoriyalarında izolyator hansı hesabla nəzərdə tutulur?
  Download 1.62 Mb.
  bet11/11
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  981) Uşaq sanatoriyalarında izolyator hansı hesabla nəzərdə tutulur?
  A) sanatoriyanın tutumunun 4 %-i qədər

  B) sanatoriyanın tutumunun 10 %-i qədər

  C) sanatoriyanın tutumunun 5 %-i qədər

  D) sanatoriyanın tutumunun 3 %-i qədər

  E) sanatoriyanın tutumunun 6 %-i qədər
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
  982) Uşaq sanatoriyalarında hazır xörəklərin paylanmasına hansı halda yol verilmir?
  A) Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisi tərəfindən xörəkdən nümunə götürülmədiyi halda

  B) Tibb işçisinin nəzarəti altında sanatoriyanın rəhbərliyi tərəfindən xörəyin keyfiyyətini orqanoleptik göstəricilərinə görə qiymətləndrilməsi aparılmadığı halda

  C) Bilavasitə xörək hazırlayan aşpaz tərəfindən xörəyin keyfiyyətinin orqanoleptik göstəricilərinə görə qiymətləndirilməsi və bu barədə xüsusi jurnalda qeydiyyat aparmadığı halda

  D) Sanatoriyanın tibb işçisi tərəfindən xörək nümunələrinin sutkalıq nümunəsinin götürülmədiyi halda

  E) Sanatoriyanın tibb işçisi tərəfindən xörəyin keyfiyyətinin orqanoleptik göstəricilərinin qiymətləndirilməsi aparılmadığı halda
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
  983) Uşaq sanatoriyalarında izolyatorlardan istifadənin məqsədi nədir?
  A) yoluxucu xəstəliyi olan uşaqların xəstəxanaya göndərilməsinə zərurət yaranan müddətədək müalicəsi və izolyasiyası

  B) yoluxucu xəstəliyə şübhəli olan uşaqların son diaqnoz qoyulanadək izolyasiyası

  C) yoluxucu xəstəliyi olan və yoluxucu xəstəliyə şübhəli uşaqların yoluxucu xəstəxanaya göndərilənədək saxlanması

  D) Yüksək yayılma təhlükəsi yaradan yoluxucu xəstələrin yoluxucu xəstəxanaya göndərilənədək müalicəsi və izolyasiyası, digər yoluxucu xəstəliklərin tam müalicəsi

  E) yoluxucu xəstəliyi olan uşaqların müalicə və izolyasiyası
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992
  984) Fiziki-tərbiyə və idman məşğələlərinin təşkili üçün məktəblərdə sağlamlıq vəziyyətinə görə şagirdlərin hansı tibbi qrupları müəyyənləşdirilir?
  A) əsas, hazırlıq və xüsusi qruplar

  B) ümumi, xüsusi və fərdi məşğələlər üçün qruplar

  C) sağlam, şərti sağlam və praktiki sağlam qruplar

  D) belə qruplar müəyyənləşdirilmir

  E) yüksək, orta və aşağı sağlamlıq qrupları
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010
  985) “ Hipokineziya ” anlayışı nədir?
  A) hərəkətlərin azlığı

  B) cinsiyyət vəzilərinin inkişafdan qalması

  C) qalxanvari vəzinin funksiyasının pozulması

  D) adrenalin ifrazının pozulması (azalması)

  E) ağ ciyərlərin fəaliyyətinin zəifləməsi
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010
  986) “ Hiperkineziya ” anlayışı nədir?
  A) ağ ciyərlərin fəaliyyətinin yüksəlməsi

  B) adrenalin ifrazının pozulması (yüksəlməsi)

  C) həddən artıq hərəkətlilik

  D) cinsiyyət vəzilərinin sürətli inkişafı

  E) qalxanvari vəzinin funksiyasının pozulması
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010
  987) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 24-cü maddəsi pasiyentin sanitariya-gigiyena məsələlərinə dair hansı hüquqlarını təsbit edir?
  A) müalicə və müayinə olunduğu tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyəti barədə məlumatları gizli saxlamaq

  B) sanitariya-gigiyena tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə və müalicə olunmaq

  C) yalnız əlillərin, hamilə qadınların və uşaqların müalicə və müayinə ediləcəyi tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyəti haqqında tam məlumat əldə etmək

  D) müalicə və müayinə olunduğu tibb müəssisəsinin sanitariya- gigiyena vəziyyətinə dair müəssisə rəhbərliyindən rəsmi arayış almaq

  E) müalicə və müayinə edildiyi tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyətini bilavasitə qiymətləndirmək
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  988) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında ” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsi fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən hansı istiqamətdə tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur?
  A) Gigiyenik-əksepidemik

  B) Ekoloji

  C) Tibbi-sosial

  D) Müalicə-profilaktik

  E) Tibbi-sanitariya
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  989) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir?
  A) Güzəştli şərtlərlə sanatoriya-kurort müalicəsi almaq

  B) Sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq

  C) Sanitariya-gigiyenik tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə və müalicə olunmaq

  D) Əmək qabiliyyətini itirdikdə tibbi-sosial yardım almaq

  E) Sağlamlığa təsir göstərən amillər haqqında müntəzəm və düzgün məlumat almaq
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  990) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 5-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir?
  A) epidemioloji vəziyyət və radiasiya şəraiti haqqında məlumat almaq hüququnu

  B) əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququni

  C) sanitariya normaları və qaydaları, gigiyena normativləri haqqında məlumat almaq hüququnu

  D) ətraf mühitin vəziyyəti haqqında məlumat almaq hüququnu

  E) əhalinin xəstələnmə dərəcəsi haqqında məlumat almaq hüququnu
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
  991) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 8-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir?
  A) epidemioloji vəziyyət və radiasiya şəraiti haqqında məlumat almaq hüququnu

  B) əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququnu

  C) sağlamlığına dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququnu

  D) ətraf mühitin vəziyyəti barədə məlumat almaq hüququnu

  E) əhalinin xəstələnmə dərəcəsi haqqında məlumat almaq hüququnu
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
  992) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 24-cü maddəsi hansı vəzifələri təsbit edir?
  A) dövlət və işçi qəbul komissiyalarının obyektlərin istismara qəbul edilməsi dövründə vəzifələrini

  B) təsərrüfat-içməli su təchizatı sahəsində vəzifələri

  C) dövlət orqanlarının, müəssisələrin, idarələrin və vətəndaşların layihələşdirmə və tikinti dövründə vəzifələrini

  D) tibbi müayinələrdən keçmək vəzifələrini

  E) dövlət orqanlarının, müəssisələrin idarələrin və vətəndaşların radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək sahəsində vəzifələrini
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
  993) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 13-cü maddəsi hansı vəzifələri təsbit edir?
  A) təsərrüfat-içməli su təchizatı sahəsində vəzifələri

  B) layihələşdirmə və tikinti dövründə dövlət orqanlarının ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların vəzifələrini

  C) normativ-texniki sənədləri hazırlayan dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların vəzifələrini

  D) dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək sahəsində vəzifələrini

  E) dövlət və işçi komissiyaların obyektlərin istismara qəbul edilməsi dövründə vəzifələrini
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
  994) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 13-cü maddəsi hansı qaydada sanitariya nəzarətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur?
  A) idarə sanitariya nəzarəti

  B) dövlət və idarə sanitariya nəzarəti həyata keçirərkən qarşılıqı əlaqəni

  C) ictimai-sanitariya nəzarəti

  D) dövlət sanitariya nəzarəti

  E) istehsalat sanitariya nəzarəti
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
  995) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 34-cü maddəsi kimlərin hüquqlarını təsbit edir?
  A) yerli idarəetmə orqanlarının

  B) idarələrin, müəssisələrin, ictimai birliklərin və vətəndaşların

  C) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin vəzifəli şəxslərinin hüquqlarını

  D) dövlət orqanlarının

  E) bələdiyyələrin
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
  996) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 39-cu maddəsi hansı məsuliyyəti nəzərdə tutur?
  A) istehsalat nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların məsuliyyətini

  B) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini

  C) vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə məsuliyyətini

  D) idarə sanitariya nəzarətini həyata keçirən xüsusi sanitariya xidmətlərinin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini

  E) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin mütəxəssislərinin məsuliyyətini
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
  997) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 38-ci maddəsi hansını təsbit edir?
  A) vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə məsuliyyətini

  B) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini

  C) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin mütəxəssislərinin məsuliyyətini

  D) sanitariya sahəsində hüquq pozuntuları və onları törətməyə görə məsuliyyətin növlərini

  E) idarə sanitariya nəzarətini həyata keçirən xüsusi sanitariya xidmətlərinin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
  998) Azərbaycan Respublikasının Sanitariya qanunvericiliyinin pozulması hallarında istifadə edilən sənədlərin tərtibi və tətbiqi qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
  A) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası

  B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri

  C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

  D) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi

  E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004
  999) Sanitariya-epidemioloji sahədə inzibati xəta haqqında protokol neçə nüsxədə tərtib olunmalıdır?
  A) 2 nüsxədə

  B) 1 və ya 2 nüsxədə

  C) 2 və ya 3 nüsxədə

  D) 1 nüsxədə

  E) 3 nüsxədə
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004
  1000) Sanitariya-epidemioloji sahədə inzibati xəta haqqında protokol inzibati xəta faktı aşkar edildikdən sonra hansı müddətdə tərtib edilir?
  A) 3 günədək müddətdə

  B) dərhal və ya 2 günədək müddətdə

  C) dərhal

  D) 2 günədək müddətdə

  E) vaxtın əhəmiyyəti yoxdur
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004
  1001) İnzibati xəta haqqında protokol tərtib edildiyi vaxtdan sonra hansı müddətdə dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsinə təqdim edilir?
  A) vaxtın əhəmiyyəti yoxdur

  B) üç günədək müddətdə

  C) bir günədək müddətdə

  D) iki günədək müddətdə

  E) dərhal
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004
  1002) Sanitariya-epidemioloji qanunvericiliyin hansı pozulmalarına görə şəxslərin işdən kənarlaşdırılması haqqında təqdimat verilə bilər?
  A) yoluxucu və parazitar xəstəlikləri yaymaq təhlükəsi yaradan, habelə sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini müntəzəm yerinə yetirməyən şəxsləri

  B) bir və ya bir neçə dəfə sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini yerinə yetirməyən şəxsləri

  C) yalnız sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini müntəzəm yerinə yetirməyən şəxsləri

  D) yalnız yoluxucu və parazitar xəstəlikləri yaymaq təhlükəsi yaradan şəxsləri

  E) göstərilən hər bir pozuntuya yol vermiş şəxsləri
  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004
  1003) “ Sanitariya Epidemioloji Salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanunun 34-cü maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən istismarın müvəqqəti dayandırılması, fəaliyyətin qadağan edilməsi haqqında qərar kim tərəfindən qəbul edilə bilər?
  A) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsi

  B) Yerli icra hakimiyyəti orqanının rəhbərinin

  C) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin yoxlama aparmış hər bir mütəxəssisi

  D) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsi və ya inzibati xəta haqqında protokolu tərtib etmiş mütəxəssisi

  E) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin inzibati xəta haqqında protokolu tərtib etmiş mütəxəssisi
  Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

  __________________________________


  Əlavə istifadə olunan ədəbiyyat:


  Normativ sənədlər: “ГОСТ 2874-82 İçməli su”, “İçməli su ambarlarının və ya çənlərinin təmizlənməsi, yuyulması və dezinfeksiyası”na dair Metodiki təlimat (Azərbaycan Respublikası Baş Dövlət sanitariya həkiminin müavini tərəfindən 22.08.2011-ci il tarixdə təsdiq olunmuş).
  Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1.
  (Normativ sənədlər: “Müxtəlif əhali qrupları üçün qida maddələrinə və enerjiyə olan fizioloji tələbat normaları”-№5786-91, “Hazır qidanın C vitaminləşdirilməsi, qidalanma rasionunun vitamin keyfiyyəti, kütləvi istifadə edilən vitaminli məhsullarda vitaminlərin miqdarı və sənaye müəssislərində vitamin preparatlarının verilməsi üzərində nəzarət sahəsində sanitariya-epidemioloji xidmətin işinə dair təlimat”-№997-72).
  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər”.

  Normativ sənəd: “Qida zəhərlənməsi zamanı sanitariya-epidemioloji xidmət idarələrində tədqiqat, qeydiyyat və laboratoriya müayinələrinin aparılması qaydalarına dair məlumat” (1135-73№-li)


  Normativ sənəd: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 37 nömrəli 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair qaydalar”.

  Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

  Normativ sənəd: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 iyul 2008-ci il tarixli, 796 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları”.

  Iyul (lot. mensis Julius) - Grigoriy taqvimida yilning yettinchi oyi. 31 kundan iborat. Shu oyda tugʻilgan Yuliy Sezar sharafiga nomlangan.


  Normativ sənədlər: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №li 30.04.2015-ci il tarixli, “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitaiya-epidemioloji qaydalar və normativlər, “Mütəşəkkil kollektivlərdə qidalanmaya gigiyenik nəzarət” 4237-86 nömrəli, 29.11.1986-cı il tarixli metodik göstərişlər.


  Normativ sənədlər: Müalicə-profilaktika idarələrində kompleks sanitariya-gigiyenik tədbirlərə bakterioloji nəzarət üzrə təlimat (Səhiyyə Nazirliyinin 720 nömrəli 31.07.1978-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir).

  Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. «Коммунальная гигиена». М., 2006


  Normativ sənədlər: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 2012-ci il 13 dekabr tarixli, 46 nömrəli “İcbari tibbi müayinələrin təkmilləşdirilməsi barədə Qərar” (1 nömrəli əlavə) və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 15.05.2014-cü il tarixli, 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası” və “İşçinin peşə xəstəliyinə tutulmağı ehtimalı yüksək olan iş yerlərinin siyahısına dair təlimat”.

  Normativ sənəd: 4436-87 №li “Fibrogen təsirin üstünlüyü ilə aerozolun qatılığının ölçülməsi” Metodik göstərişlər; 2391-81№li “Bir sıra növlü tozların tərkibində sərbəst silisium 2 oksidin təyini” Metodik göstərişlər.
  Normativ sənədlər: 11-49/6-29 №li 16.06.80-ci il tarixli “Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların möhkəmləndirilməsi üzrə Metodik tövsiyələr”, 11-12/6-25 №li 17.03.85-ci il tarixli “Tez-tez xəstələnən uşaqların sağlamlaşdırılmasının təşkilati, profilaktik və müalicə prinsipləri” Metodik göstərişlər.

  Download 1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Download 1.62 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ) Uşaq sanatoriyalarında izolyator hansı hesabla nəzərdə tutulur?

  Download 1.62 Mb.