) Yatağaltı su kəmərinin mənbəyi üçün hansı sanitar mühafizə zonası yaradılır?
Download 1.62 Mb.
bet9/11
Sana24.03.2017
Hajmi1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

772) Yatağaltı su kəmərinin mənbəyi üçün hansı sanitar mühafizə zonası yaradılır?
A) Yeraltı qorunmuş

B) Həm yeraltı həm səthi

C) Heç biri yaradılmır

D) Səthi


E) Yeraltı qorunmamış
Ədəbiyyat: САНПИН 21.4.028-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»
773) Gigiyenik tələblərə uyğun paylayıcı şəbəkədə qalığ xlorun konsentrasiyası ikincili çirklənməyə necə təsir göstərir?
A) Əhəmiyyəti yoxdur

B) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılı deyil

C) Təsir etmir

D) Qarşısını alır

E) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılıdır
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
774) Suyun pH-şı çoxaldıqda xlor preparatların bakterisid effekti necə olur?
A) Artır

B) Xlor preparatından asılıdır

C) Xlor preparatından asılı deyil

D) Dəyişilmir

E) Azalır
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
775) Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı

C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar, lyambliya sistaları

E) Heç biri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
776) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı su vasitəsi ilə yayılır?
A) Quduzluq

B) Toksikoinfeksiyalar

C) Poliomielit,adenovirus infeksiyaları

D) Botulizm

E) Urov xəstəliyi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
777) İçməli suyun və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin epidemioloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı

C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar, lyambliya sistaları

E) Heç biri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
778) İçməli suda kimyəvi maddələrin normalaşdırma zamanı hansı kimyəvi element üçün iqlim rayonu nəzərə alınır?

Iqlim tushunchasi oʻz ichiga muayyan hududda uzoq vaqt davomida yigʻilgan harorat, namlik, atmosfera bosimi, shamol, yogʻin va boshqa meteorologik parametrlar statistikalarini oladi. Ushbu parametrlarning uzoq vaqt emas, balki muayyan vaqtdagi holatlariga ob-havo deyiladi.


A) Ftor və arsen üçün

B) İçməli suda norması təyin edilən bütün kimyəvi maddələr üçün

C) Heç biri üçün

D) Ftor,arsen, qurğusun üçün

E) Ftor üçün
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
779) İçməli suda kimyəvi maddələrin kombinə edilmiş təsiri hansı təhlükə siniflərinə aid olan maddələr üçündür?
A) 3 və 4

B) 2 və 3

C) 1

D) Heç birinəE) 1 və 2
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
780) İcməli suyun keyfiyyətinə olan gigiyenik tələblər hansı sənəddə göstərilir?
A) Dövlət standartı, sanitar norma və qaydaları

B) Texniki şərtlər

C) İnşaat norma və qaydaları

D) Ekoloji kodeks

E) Heç biri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
781) Yeraltı içməli su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi nədir?
A) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

B) Su mənbəyinin ehtimalının qarşısının alınması

C) Heç biri

D) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

E) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
782) Suda qalıq ozonun miqdarı nə qədərdir?
A) 1,2-1,4 mq/l

B) 0,1-0,3 mq/l

C) 1-1,2 mq/l

D) Heç biri

E) 0,3-0,5 mq/l
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
783) Səthi su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi nədir?
A) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

B) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

C) Heç biri

D) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması

E) Su mənbəyin çirklənmə ehtimalının qarşısının alınması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
784) İçməli suyun təmizləmə zamanı hansı qurğunun işinin əsasında “bioloji plyonka”-nın əmələ gəlməsi durur?
A) Kontakt durulducu

B) Heç biri

C) Yüksək surətli filtr

D) Asılı çöküntülərin durulducusu

E) Asta filtr
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
785) İçməli suyun kimyəvi tərkibinə olan gigiyenik tələblər hansı maddələrə aiddir?
A) Təbii mənşəli maddələr,suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər

B) Antropogen mənşəli maddələr

C) Təbii mənşəli maddələr

D) Təbii mənşəli maddələr, suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər və antropogen çirkləndiriciləri

E) Heç biri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
786) İçməli suyun işlənməsi zamanı viruslardan azad olunması dərəcəsinə dəlalət edən təqribi göstərici hansıdır?
A) Termotolerant koliform bakteriyalar

B) Bulanlıq

C) Rəng

D) Alüminium qalığıE) Qalıq xlor
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
787) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında içməli suyun keyfiyyətinin gigiyenik normativə müvəqqəti olaraq cavab verməməsi hansı göstəricilərə görə yol verilir?
A) Mikrobioloji

B) Suyun orqanoleptik xassələrinə təsir edən kimyəvi maddələrə görə

C) Radioloji

D) Kimyəvi

E) Parazitoloji
Ədəbiyyat: СанПин 2.1.4.559-96 «Вода Питьевая» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения
788) Su kəməri stansiyası işinin gigiyenik effektivliyi hansı analizlər ilə təyin olunur?
A) Heç bir yerdə

B) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi

C) Stansiyadan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkədə suyun analizi

D) Stansiyadan çıxan və su götürülən yerdən suyun analizləri

E) Stansiyadan çıxan suyun analizi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
789) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə zonasını 2-ci qurşaq ölçülərinin hesablanması zamanı əsas parametr nə sayılır?
A) Heç biri

B) Mikrobdan özünütəmizləmə müddəti

C) Su xəttinin istehsal gücü

D) Üfüqi su daşıyıcısının mühafizəsi

E) Su götürülən yerin istismar etmə müddəti
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
790) İçməli suda sulfatların miqdarı neçə mq/l-dən artıq olmamalıdır?
A) 350mq/l

B) 700 mq/l

C) 300 mq/l

D) 500 mq/l

E) 200 mq/l
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
791) Suyun tərkibindəki maddələr və bakteriyalarla qarşılıqlı təsirdə olması üçün lazimi xlorun miqdarı necə adlanır?
A) Suyun xloruudma qabiliyyəti

B) Xlorun optimal dozası

C) Fəal sərbəst xlor

D) Fəal bağlı xlor

E) Qalıq xlor
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
792) İçməli suda nitratların yüksək konsentrasiyas orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?
A) Methemoqlobin sindromu

B) Endemik zob

C) Flüoroz

D) Hemosideroz

E) Urolitiazis
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
793) İçməli suda ftorun yüksək konsentrasiyası orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?
A) Urolitiazis

B) Flüoroz

C) Karies

D) Endemik zob

E) Methemoqlobin sindromu
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
794) İçməli suda xloroformun əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?
A) Ozonla

B) Gümüş ilə

C) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə

D) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə

E) Ultrabənövşəyi şüalarla
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
795) İçməli suda formaldegidin əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?
A) Ozonla

B) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə

C) Ultra bənövşəyi şüalarla

D) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə

E) Qamma şüalarla
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
796) Suyun şəffaflığı və rəngsizliyinin təminatı üçün kontakt koaqulyasiya üsulu zamanı istifadə olunan qurğulara hansı aiddir?
A) Kontakt durulducu

B) Asta filtr

C) Asılı çöküntülü durulducu

D) Lopa əmələgəlmə kamerası

E) Sürətli filtr
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
797) Koaqulyasiya prosesinin effektivliyini yoxlamaq üçün suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

B) Suyun durultması üçün istifadə olunan reagentin qalıq miqdarı

C) Suyun codluğu

D) Bulanlıq, rəngi

E) Ümumi mikrob sayı
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
798) Sanitar-toksikoloji zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?
A) Ftor, qurğuşun, nitratlar

B) Koli-indeks

C) Koli-titr

D) Manqan, sink

E) Dəmir, mis
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2001
799) Orqanoleptik zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?
A) Ftor

B) Koli-titr

C) Koli-indeks

D) Qurğuşun

E) Dəmir
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
800) Bir adambaşına düşən içməli suyun norması onun harada istifadəsi üçün yararlıdır?
A) Əhəmiyyəti yoxdur

B) Yaşayış binalarında, ictimai iaşə müəssisələrində və s.

C) Küçələrin yuyulmasında

D) Yaşıllıqların və istixanaların suvarılmasında

E) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
801) Bir adambaşına düşən içməli suyun norması nədən asılıdır?
A) Yaşayış fondunun abadlıq dərəcəsindən, rayonun iqlimindən

B) Torpağın relyefindən

C) Əhalinin sayından

D) Su mənbəyinin bolluluğundan

E) Tikintinin mərtəbəsindən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
802) Artezian suları nə ilə səciyyələnir?
A) Yüksək dərəcədə olan bakterial çirklənmə

B) Əlverişsiz orqanoleptik xassələri

C) Suyun bulanlığı

D) Əlverişli orqanoleptik xassələri, aşağı dərəcədə olan bakterial çirklənməsi, duz tərkibinin daimliyi

E) Həç biri
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва 2001
803) Xlorlaşmadan əvvəl ammonizasiya üsulunun istifadəsinə olan göstərişlər hansılardır?
A) Spesifik qoxların əmələ gəlməsinin qarşısının alınması (suda fenol və benzol olduqda)

B) Bağırsaq infeksiyalarına görə təhlükəli epidemioloji vəziyyət

C) Heç biri

D) Yüksək dərəcədə mikrob çirklənməsi

E) Yaşayış yerinin su kəmərinin uzunluğu
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
804) İçməli suyun keyfiyyətinə görə paylayıcı şəbəkədə laborator-istehsalat nəzarəti hansı göstəricilərə qarşı aparılır?

Fenol, karbol kislota, o k sibenzol, S6N5ON - oʻziga xos hidli, rangeiz kristall modda. Saqlab qoʻyilganda pushti rangga kiradi. Mol. m. 94,11, suyuqlanish trasi 40,9°, qaynash trasi 181,75°, zichligi 1058 kg/m3.


A) Kimyəvi

B) Fiziki

C) Mikrobioloji

D) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi və suyun zərərsizləşdirmə və təmizləmə zamanı reaqentlərin qalıq miqdarı

E) Orqanoleptik
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
805) İçməli suyun ultra-bənövşəyi şüalanma ilə zərərsizləşdirilməsinin effektivliyi nədən asılıdır?
A) Suda olan qurğuşunun miqdarından

B) Suyun pH-dan

C) Əhəmiyyəti yoxdur

D) Suda olan mikroorqanizmlərin ilkin miqdarından

E) Suyun rəngindən, bulanlığından
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
806) Mərkəzləşdirilmiş yeraltı və səthi içməli su mənbəyinin keyfiyyətinə qoyulan eyni gigiyenik tələblər hansı göstəricilərə görə aiddir?
A) Rəng

B) Quru qalıq (ümumi mineralizasiya)

C) Rəng, bulanlıq, quru qalıq (ümumi mineralizasiya), texnogen mənşəli kimyəvi maddələr, xlorid və sulfatlar

D) Texnogen mənşəli kimyəvi maddələr

E) Bulanlıq
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
807) Su kəməri stansiyasında içməli suyun ftorlaşdırılmasının əks göstərişlərinə hansı aid deyil?
A) Atmosfer havada ftorun miqdarı yol verilən konsentrasiya həddindən çox olması

B) Əhalinin sutkalıq rasionunda ftorun miqdarı 2,0 mq/l-dən çox olması

C) Uşaqlar arasında dişlərinin emalının ləkələnməsinin yüksək dərəcədə olması

D) Su mənbəyində ftorun miqdarı 0,5 mq/l-dən çox olması

E) Uşaqlar arasında dişlərinin kariyeslə yüksək xəstələnməsi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
808) İçməli suyun keyfiyyətinə qoyulan gigiyenik tələblər və normativlər onun hansı xassələrini səciyyələndirir?
A) Müalıcəvi cəhətdən dəyərliyi

B) Fizioloji cəhətdən tam dəyərliyi

C) Heç biri

D) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyi, kimyəvi tərkibin zərərsizliyi, xoş orqanoleptik xassələrini

E) Məişət şəraitində yararlığı
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
809) Səthi su mənbəyindən içməli su təchizatı üçün suyun nümunəsini hansı yerdən götürmək olmaz?
A) Çayın davamlı məcrası sahəsindən

B) Heç biri

C) Suyun axarı ilə yaşayış yerındən aşağı

D) Suyun donmayan sahəsindən

E) Gəmilərin hərəkət zonasından kənar
Ədəbiyyat: ГОСТ 17.1.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»
810) İçməli suda qoxunun əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasını təmin edən zərərsizləşdirmə üsulları hansılardır?
A) İkiqat xlorlaşdırma, ultrasəslə zərərsizləşdirmə

B) Həddindən artıq xlorlaşdırma

C) Ozolaşdırma, ammonizasiya ilə xlorlaşdırma

D) Adi xlorlaşdırma,qamma-şüalanma

E) Ultra-bənövşəyi şüalanma
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
811) İçməli suyun hansı mənbələrinə dövlət standartı şamil olunur?
A) Mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi

B) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi

C) Müalicəvi su mənbəyi

D) Azacıq duzlu suyu olan yerli su mənbəyi

E) Mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün şirin su mənbəyi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
812) Suyun ikiqat xlorlaşdırılmasının göstərişlərinə hansı aid deyil?
A) Qalogen tərkibli birləşmələrin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması

B) Suyun xlorla kontaktı üçün lazımı müddətin təmin etmədikdə

C) Suyun ilkin mərhələsində yüksək mikrob çirklənməsi

D) Üzvi maddələrlə zəngin olan su

E) Heç biri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
813) İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfini təyin etdikdə nəyi nəzərə almaq vacib deyil?
A) Heç birini

B) Su mənbəyinin növü (səthi, yeraltı)

C) Mənbəyin su bolluqu

D) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti

E) Su mənbəyinin keyfiyyəti
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
814) İçməli suyun orqanoleptik göstəricilərinin normalaşdırılmasının məqsədinə nə aid deyil?
A) Orqanizmdə normal fizioloji funksiyaların təmin edilməsi

B) Suyun istehlak xassələrinin qorunması

C) Heç biri

D) Xörəklərin dadının qorunması

E) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyinin təminatı
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
815) Layihəsi nəzərdə tutulan müəssisənin çirkab suların buraxılma zamanı keyfiyyət nəzarət nöqtəsi hesabı harada yerləşir?
A) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı

B) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində

C) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı

D) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı

E) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
816) Çirkab suların təmizlənməsinin gigiyenik effektivliyini təyin etdikdə su obyektinin keyfiyyət nəzarət nöqtəsi harada yerləşməlidir?
A) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı

B) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı

C) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı

D) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində

E) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
817) Gündəlik 500 kub m çirkab suyu olan fəhlə qəsəbəsində hansı təmizləyici qurğular sxemi daha uyğundur?
A) Suvarılma sahələri

B) Qəfəslər-qumtutanlar-2 mərtəbəli durulducu hovuz-filtrasiya sahələri

C) Qəfəslər-septik-yeraltı filtrasiya sahələri

D) Qəfəslər-qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerofiltrlar- ikincili durulducular- kontakt rezervuarlar

E) Qəfəslər- qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerotenk-ikincili durulducu-kontakt rezervuar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
818) Kanalizasiyaya buraxılmasına yol verilən təsərrüfat-məişət və istehsalat çirkab sularının qatışığı necə adlanır?
A) Heç biri

B) Şəhər çirkab suları

C) İstehsalat çirkab suları

D) Yağış-qar suları

E) Təsərrüfat-məişət çirkab suları
Ədəbiyyat: ГОСТ 25150-82 канализация
819) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiya həddi – elmi-texniki normativ kimi - hansı suya şamil olunur?
A) Su hövzəsinə çirkablar buraxıldığı yerdən yuxarıda olan suya

B) Su hövzəsinə çirkab suların atıldığı yerdə olan suya

C) Heç biri

D) Çirkablar buraxıldıqdan sonra birinci istifadə məntəqəsinə yaxın olan suya

E) Təmizlənməni keçmiş çirkab suya
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
820) Sutka ərzində 20 kub m çirkab suyu olan istirahət evi üçün ən məqsədəuyğun təmizləyici sxem hansıdır?
A) Qəfəslər-qumtutanlar-ikiyaruslu durulducuları-filtrasiya sahələri

B) Zavodda hazırlanan kompakt qurğular

C) Qəfəslər-qumtutanlar-suvarılma sahələri

D) Qəfəslər-qumtutanlar-şaquli durulducuları-biofiltrlar-ikincili durulducular-kontakt rezervuarlar

E) Suvarılma sahələri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
821) Istehsalatda olan çirkab sular mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?
A) 4

B) 6


C) 3

D) 5


E) 2
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
822) Təsərrüfat –məişət çirkab suların mexaniki təmizlənməsinin əsas məqsədi nədir?
A) Patogen bakteriyaların saxlanılması

B) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması

C) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması

D) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması

E) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
823) Təsərrüfat –məişət çirkab suların bioloji təmizlənməsinin əsas məqsədi nədir?
A) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması

B) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması

C) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması

D) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması

E) Patogen bakteriyaların saxlanılması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
824) “Su obyektlərinin sanitar mühafizəsi” bölməsinin sanitar-epidemioloji nəzarətin əsas məsələsi nədən ibarətdir?
A) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiyası həddinin təsdiq edilməsi

B) Su obyektlərində olan canlı aləminin üzərində nəzarət

C) Su obyektlərinin sanitar rejiminə olan nəzarət

D) Hidrotexniki qurğuların işinin üzərində nəzarət

E) Heç biri\
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
825) Çirkab suların təmizlənməsi zamanı artıq lilin qıcqırması hansı qurğuda baş verir?
A) Aerotenk

B) Biofiltr

C) Aerofiltr

D) Metantenk

E) Heç biri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
826) Hansı sənaye müəssisələri ətraf mühit üçün təhlükəli olan fenol qarışıqlı çirkab suları axıdır?
A) Neftemalı, metallurgiya, koksemalı sənaye müəssisələri

B) Elektron sənayesi

C) Asbest istehsalatı

D) Yüngül sənaye müəssisələri

E) Mikrobioloji sintez istehsalatı
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986


827) Qida rasionlarının və qida məhsullarının enerji dəyərlərinin hesablanmasında ölçü vahidi qismində aşağıdakılardan hansı iştirak edə bilər?

Metallurgiya (yun. metallurgeo -yerdan qazib chiqaraman) - rudalardan yoki tarkibida metall boʻlgan moddalardan metallar ajratib olish va metall qotishmalarga tegishli xossalar "berish" haqidagi fan; sanoat tarmogʻi.


A) kq

B) Coul


C) %

D) Qr/sutka

E) m/q %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
828) Piy turşulu yağlar hansı vitaminlərin həllediciləridir?
A) A və D

B) A və B

C) D və P

D) B və P

E) D və B
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
829) Qarğıdalı yağında tokoferolun miqdarı neçə faiz olmalıdır?
A) 80 mq %

B) 60 mq %

C) 20 mq %

D) 100 mq % və yuxarı

E) 50 mq %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
830) Yumurtanın ağında əsas zülallar hansılardır?
A) ovoqlobulin, ovoalbumin

B) ovomukoid, ovoqlobulin

C) ovomucid, ovomikoid

D) avidin, konalbumin

E) ovoalbumin, konalbumin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
831) Triqliserid qatışıqlarının hansı əsas fizioloji əhəmiyyəti var?
A) Yağların ərimə temperaturunu aşağı salmaqla on iki barmaq bağırsqdan daha yaxşı sorulmaya şərait yaradır

B) Yağların ərimə temperaturunu aşağı salmaqla on iki barmaq bağırsqdan daha pis sorulmaya şərait yaradır

C) Yağların ərimə temperaturunu yüksəltməklə on iki barmaq bağırsaqdan daha yaxşı sorulmaya şərait yaradır

D) Yağların ərimə temperaturunu yüksəltməklə on iki barmaq bağırsaqdan daha pis sorulmaya şərait yaradır

E) Karbohidratların mənimsənilməsini artırır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
832) Sadə karbohidratlara hansılar aiddir?
A) disaxaridlər, nişasta

B) monosaxaridlər, disaxaridlər

C) nişatsa, sellüloza

D) disaxaridlər, sellüloza

E) monosaxaridlər, nişasta
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
833) Mürəkkəb karbohidratlara hansılar aiddir?
A) qisaxaridlər, nektinlər, nişasta

B) sadalanlardan heç biri

C) qlikogen, nişasta, monosaxaridlər

D) disaxaridlər, qlikogen, nişasta

E) nişasta, qlikogen, pektinlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
834) Vitaminlərə tələbat hansı şəraitdə daha çox olur?
A) isti iqlim, yüksək səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin zehni əmək

B) soyuq iqlim, yüksək səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki əmək

C) soyuq iqlim, aşağı səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki və zehni əmək

D) isti iqlim, aşağı səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki və zehni əmək

E) göstərilənlərin heç birinin əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
835) Südün tərkibində hansı zülallar var?
A) laktoqlobulin, laktoalbumin, triqliseridlər

B) kazein, laktoalbumin, laktoqlobulin

C) triqliseridlər, kazein, laktoqlobulin

D) laktoalbumin, kazein, fosfatidlər

E) laktoalbumin fosfatid, triqliseridlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
836) Südün normalaşdırılması nədir?
A) südün yağlılığının standart səviyyəyə çatdırılması

B) südün tərkibindəki yağ kürəciklərinin müəyyən ölçülərədək xırdalanması

C) südün zülal tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması

D) quru südün bərpa olunması

E) südün mineral tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
837) Südün homogenizasiyası nədir?
A) Südün mineral tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması

B) Südün tərkibində olan yağ kürəciklərinin müəyyən ölçüyədək xırdalanması

C) Südün zülal tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması

D) Südün yağlılığının standart səviyyəyə şatdırılması

E) Quru südün bərpa olunması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
838) Aflotoksin M1-in miqdarına hansı məhsullarda nəzarət edilir?
A) dənli bitkilərdə

B) ət və ət məhsullarında

C) qoz və yağlı bitkilərdə

D) balıq və balıq məhsullarında

E) süd və süd məhsullarında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” Sanitariya epidemioloji qaydalar və normativlər (Səhiyyə Nazirliyinin 30.04.2010-cu il tarixli 25 №-li əmri)
839) Ətin tərkibində hansı ekstraktiv maddələr var?
A) azotlu və azotsuz

B) fosforlu və fosforsuz

C) Yalnız azotlu

D) fosforlu və azotlu

E) fosforsuz və azotlu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
840) Balıq yağı təbiətdə hansı polidoymamış yağ turşusunun yeganə əhəmiyyətli mənbəyidir?
A) qeksaen

B) linolen

C) pentaen

D) linol


E) araxidon
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
841) Balıq insanlar arasında daha çox yayılan hansı helmintlərin mənbəyi ola bilər?
A) metorxislər və difillobotriumlar

B) psevdamfistlər və opistorxislər

C) klonorxislər və opistorxislər

D) difillobotriumlar və opistorxislər

E) heç birinin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
842) Efir yağlarının qidalanmada əsas rolu nədir?
A) orqanizmin mikroelementlərə olan tələbatını ödəyir

B) həzmi yaxşılaşdırır

C) orqanizmin vitaminlərə olan tələbatını ödəyir

D) orqanizmin yağa olan tələbatını ödəyir

E) heç bir rolu yoxdur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
843) Sublimasiya qurudulması nədir?
A) məhsulun sürətli (şok) dondurulması ilə qurudulma

B) dondurulmuş məhsulun tərkibində olan buz kristallarının maye halına gətirilmədən kənarlaşdırılması yolu ilə qurudulma

C) donu açılmış məhsulun vakuum şəraitində yüksək təzyiq altında və yüksək temperatur şəraitində qurudulması

D) dondurulmamış məhsulun tərkibində olan suyun yüksək temperatur şəraitində kənarlaşdırlması yolu ilə qurudulma

E) dondurulmuş məhsulun tərkibində olan buz kristallarının maye halına gətirilərək yüksək temperatur şəraitində kənarlaşdırılması yolu ilə qurudulma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
844) Osmos təzyiqinin dəyişdirilməsi ilə konservləşdirmənin əsasını nə təşkli edir?
A) məhsulun tərkibinə natrium xlorid və ya şəkərin əlavə edilməsi

B) məhsulun kip qablaşdırıldığı mühitdə vakkum şəraiti yaratmaq

C) mikroorqanizmlərin inkişafına mane olan qatılıqda mühit yaratmaq

D) məhsulu adi şəraitdə qablaşdırmaq

E) məhsulu qaz mühitində qablaşdırmaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
845) Botulizm toksini hansı şəraitə davamlıdır?
A) aşağı temperatura, qələvilərə, proteolotik fermentlərə

B) göstərilənlərin heç birinə

C) turşulara, yüksək temperatura, fermentlərə

D) aşağı temperatura, proteolitik fermentlərə, turşulara

E) yüksək temperatura, turşulara , qələvilərə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
846) Botulizm toksini hansı şəraitə davamsızdır?
A) aşağı temperatura, turşuların təsirinə

B) yüksək temperatura, proteolitik fermentlərin təsirinə

C) aşağı temperatura, qələvilərin təsirinə

D) yüksək temperatura, turşuların təsirinə

E) yüksək temperatura, qələvilərin təsirinə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
847) Mal əti əsasında hazırlanan kolbasalarda qurğuşunun ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?
A) 0,1 mq/kq

B) 0,03 mq/kq

C) 0,4 mq/kq

D) 0,05 mq/kq

E) 0,5 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
848) Mal əti əsasında hazırlanan əla və birinci növ kolbasalarda st.aureus bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yuxarı hədd kütləsi nə qədərdir?
A) 25 Qram

B) 0,5 Qram

C) 1,0 Qram

D) 2,0 Qram

E) 0,1 Qram
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
849) Pasterizasiya edilmiş süddə arsenin yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?
A) 0,1 mq/kq

B) 0,05 mq/kq

C) 0,03 mq/kq

D) 0,005 mq/kq

E) 0,2 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
850) Pasterizasiya edilmiş süddə salmonella bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yuxarı hədd kütləsi nə qədərdir?
A) 25 qram

B) 5,0 qram

C) 0,1 qram

D) 0,3 qram

E) 0,5 qtam
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
851) Kəsmik və kəsmik məhsullarında civənin yol verilən hədd göstəricisi hansıdır?
A) 0,02 mq/kq

B) 0,1 mq/kq

C) 0,2 mq/kq

D) 0,5 mq/kq

E) 25 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
852) Yararlılıq müddəti 72 saatdan çox olmayan maye turş süd məhsullarında bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?
A) 1,0sm3

B) 0,01 sm3

C) normalaşdırılmır

D) 25 sm3

E) 0,1 sm3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
853) Pendirdə kadmiumun yol verilən hədd göstəricisi hansıdır?
A) 0,9 mq/kq

B) 0,5 mq/kq

C) 0,3 mq/kq

D) 0,1 mq/kq

E) 0,8 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
854) Buğda ununda aflatoksin B1-in yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?
A) 0.05 mq/kq

B) 0,005 mq/kq

C) 0,5 mq/kq

D) 1,0 mq/kq

E) 0,1 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
855) Əlavələrsiz adi şokoladda mezofil aerob və fakultativ anaerob mikroorqanizmlərin yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?
A) məhsulun 1 qramında 5.102 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır

B) məhsulun 1 qramında 1.104 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır.

C) məhsulun 1 qramında 5.103 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır

D) məhsulun 1 qramında 50 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır

E) məhsulun 1 qramında 5.104 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
856) Benz (a) pirenin miqdarına hansı yeyinti məhsullarında mütləq laboratoriya nəzarəti həyata keçirilir?
A) hisə verilmiş ət və balıq məhsullarında

B) alkoqolsuz içkilərdə

C) yağsızlaşdırılmış quru süddə

D) əridilmiş pendirlərdə

E) termiki emaldan keçirilmiş kəsmik məhsullarında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
857) Yeyinti məhsullarının çirklənməsində əhəmiyyət kəsb edən şərti-patogen mikroorqanizmlərə hansılar aiddir?
A) E.coli, L.monocytogenes, Yersinia cinsli bakterialar

B) St. aureus, B. Cereus, Salmonellalar

C) E. coli, St.aureus, B.cereus

D) Proteus cinsli bakterialar, St.aureus, Yersinia cinsli bakterialar

E) Vibrio parahaemolyticus, L.monocytogenes, B.cereus
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
858) Ərzaq xammallarının və qida məhsullarının bütün növlərində hansı pestisidlərin qalıq miqdarına nəzarət aparılır?
A) Heksaxlorsikloheksan, DDT və onun metabolitlərinə

B) Heksaxlorsikloheksan, 2,4-D turşusuna və onun duzlarına

C) DDT, civə üzvi pestisidlərə

D) Heksaxlorsikloheksan, civə üzvi pestisidlərə

E) DDT, 2,4 D turşusuna və onun duzlarına və efirlərinə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
859) Uşaq və pəhriz qidalarında hansıların olmasına yol verilmir?
A) mikotoksinlərin, benz (a) pirenin

B) radionuklidlərin və benz (a) pirenin

C) benz(a) pirenin, salmonellalaların

D) mikotoksinlərin, bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının

E) mikotoksinlərin və radionuklidlərin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
860) Hansı müəssisələrdə qida məhsullarına keyfiyyət və təhlükəsizlik vəsiqəsinin tərtibatı tələb edilmir?
A) yuxarıda göstərilənlərin hər birində tələb edilir

B) yeyinti məhsullarının pərakəndə satış müəssisələrində

C) ictimai-iaşə müəssisələrində

D) yeyinti məhsullarının topdan satış müəssisələrində

E) yeyinti məhsullarının istehsalı müəssisələrində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
861) Bioloji aktiv əlavələr qidalanma üçün hansı komponentlərin mənbəyidir?
A) qida əlavələrinin

B) zülalların və yağların

C) karbohidratların və yağların

D) vitaminlərin və mineral maddələrin

E) qida, minor, pro və prebiotik təbii qida maddələrinin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
862) Yeyinti məhsullarının dövlət gigiyena qeydiyyatına alınması qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) Qaydalar təsdiq edilmə ərəfəsindədir

B) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

D) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri

E) “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu
863) “ İstifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının götürülməsi, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydaları ” hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

B) “ Yeyinti məhsulları haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanunu

C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

D) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri

E) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu
864) “Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində standartlara və tələblərə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları” hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

B) Qaydalar təsdiq olunmayıb

C) “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

D) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

E) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu
865) Yeyinti məhsullarına verilən gigiyenik sertifikatın forması və verilməsi qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) “ Yeyinti məhsulları haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanunu

B) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

D) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri

E) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu
866) Səthi suları layarası sulardan fərqləndirən əsas göstəricilər hansılardır?
A) tərkibində oksigenin çoxluğu, daha çox bakterioloji çirklənməsi.

B) yüksək minerallaşma, daha çox bakterioloji çirklənməsi

C) yalnız daha çox bakterioloji çirklənməsi

D) daha stabil kimyəvi tərkibi, daha çox bakterioloji çirklənməsi

E) tərkibində oksigenin azlığı, daha çox bakterioloji çirklənməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
867) Ümumi minerallaşma dərəcəsinə görə şirin sulara aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) 1400mq/dm³

B) 1200 mq/dm³

C) 1000 mq/dm³

D) 2000 mq/dm³

E) 1500 mq/dm³
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
868) Suyun mineral tərkibi hansı xəstəliklərin əsas səbəbi ola bilər?
A) karies, diabet

B) karies, flüoroz

C) flüoroz, diabet

D) karies, su qızdırması,

E) flüoroz, iflic xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
869) Suyun zərərsizləşdirilməsi üsulları hansılardır?
A) florlaşdırma, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək

B) xlorlaşdırma, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək

C) koaqulyasiya, ozonlaşdırma, xlorlaşdırma

D) koaqulyasiya, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək

E) xlorlaşdırma, ozonlaşdırma, florlaşdırma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
870) Hansı amillər torpağın formalaşma prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərir?
A) çöküntülər, havanın hərəkət sürəti

B) atmosfer təzyiqi, çöküntülər

C) atmosfer təzyiqi, havanın hərəkət sürəti

D) ətraf mühitin temperaturu, çöküntülər

E) ətraf mühitin temperaturu, havanın hərəkət sürəti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
871) Xəstəxanalar üçün baş plan hansı məsələni həll etmir?
A) xəstəxana elementlərinin xəstəxana ərazisində yerləşmə qaydasını

B) xəstəxananın və əhalinin nəqliyyat əlaqələrini

C) küləyin əsas əsmə istiqamətlərini hesaba almaqla xəstəxananın və zərərli müəssisələrin yerləşməsini

D) xəstəxananın yaşayış məntəqəsi ərazisində yerləşmə sahəsini

E) yaşıllıq zonalarının və xoş təsirli təbii amillərin varlığını
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
872) Xəstəxananın situasiya planı hansı məsələni həll etmir?
A) xəstəxananın yaşayış məntəqəsi ərazisində yerləşməsini

B) xəstəxana kompleksinin funksional əhəmiyyət kəsb edən elemantləri nəzərə alınmaqla xəstəxana ərazisinin zonalara bölünməsini

C) xəstəxana sahəsində tikintinin sıxlığı

D) xəstəxana kompleksinin xəstəxana ərazisində yerləşmə sahəsini

E) xəstəxana ərazisində giriş yollarının yerləşdirilməsini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
873) Palata seksiyasının tərkibinə hansı daxil deyil ?
A) tibb personalı üçün otaqlar

B) müalicə-yardımçı otaqlar

C) palatalar

D) tualet otaqları

E) qəbul şöbəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
874) Cərrahiyyə blokunun hansı şəraitdə təşkili daha səmərəli hesab edilir?
A) xəstəxanada ayrı korpusda olmaqla

B) müalicə-diqnostika şöbəsi ilə eyni mərtəbədə

C) birinci mərtəbədə, qəbul korpusunda

D) palata şöbələrindən ayrı, sərbəst blok olmaqla

E) palata şöbələri olan mərtəbələrdən birində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
875) Xəstəxana sahəsi ərazisində hansı funksional zona yerləşdirilmir?
A) yaşıllıq zonası

B) pataloqanatomik zona

C) təsərrüfat həyəti zonası

D) əsas müalicə korpusu zonası

E) qazanxana və çamaşırxana zonası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
876) Xəstəxana palatalarında vibrasiya və səs küy çirklənmələri normaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri ilə

B) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə

C) Azərbaycan Respublikası baş dövlət sanitariya həkiminin qərarı ilə

D) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə

E) Azərbaycan Respublklası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
877) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 37№-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar” hansı tibb müəssisələrinə tam şamil edilir?
A) yalnız yeni tikilən tibb müəssisələrinə

B) yalnız yeni tikilən, yenidən qurulan və bərpa olunan tibb müəssisələrinə

C) yalnız yeni tikilən və bərpa olunan tibb müəssisələrinə

D) yalnız yeni tikilən, yenidən qurulan, əsaslı təmir və bərpa olunan tibb müəssisələrinə

E) əsaslı və cari təmir edilən tibb müəssisələrinə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
878) Cərrahiyyə əməliyyatı və reanimasiya zallarının pəncərələrinin cəhətlər üzrə hansı səmtlərdə qurulması normaya uyğundur?
A) cənub, cənub-şərq, şərq

B) cənub, cənub-şərq, cənub-qərb

C) şimal, şimal-şərq, şimal-qərb

D) şimal, şimal-şərq, cənub - qərb

E) şimal, şimal-qərb, qərb
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”Download 1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 1.62 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa) Yatağaltı su kəmərinin mənbəyi üçün hansı sanitar mühafizə zonası yaradılır?

Download 1.62 Mb.