• Nastavnik
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet29/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37  Nastavnik

  dr. sc. Slavica Juka, red. prof.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru

  E-mail

  slavica.juka@gmail.com

  Osobna web-stranica
  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Prof. dr. Slavica Juka rođena je 19. ožujka 1956. u Čapljini, Bosna i Hercegovina. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1981. godine završila je Studij sociologije i filozofije. Poslijediplomski studij završila je obranom magistarske radnje s temom “Hrvatsko iseljeništvo XX. stoljeća i socijalne integracije“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Disertaciju s naslovom „Čovječnost u filozofiji Kvirina Vasilja u odnosu na kategorički imperativ Immanuela Kanta“ obranila je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru 1994. godine izabrana je u zvanje asistenta. Od 2000. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na kolegiju «Etika» na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 2003. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na kolegijima „Etika“ i „Filozofija novog vijeka“. Od 2007. godine izabrana je u redovitog profesora na kolegijima „Etika” i „Filozofija novog vijeka”. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru pored već navedenih kolegija, predaje i „Političku filozofiju“, „Filozofiju odgoja i obrazovanja“, „Filozofsku antropologiju i etiku“, te „Novinarsku etiku“. Na poslijediplomskom doktorskom studiju „Jezici i kulture u kontaktu” predaje opći kolegij „Etika i suvremeni integracijski procesi“, te obvezni kolegij na smjeru Filozofija, pod nazivom „ Kant i suvremena filozofija“. Također, na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Odnosi s javnošću” predaje „Suvremena političko-filozofska misao” i „Etika u odnosima s javnošću”.


  Popis radova u zadnjih 5 godina

  Knjige:

  1. Čovječnost u filozofiji Kvrina Vasilja u odnosu na kategorički imperativ Immanuela Kanta, Mostar 2000.

  2. Migrant kao socijalni fenomen, Mostar 2001.

  3. Etika-postavke i teorije, Mostar 2006.  4. Prema filozofiji odgoja, Mostar 2007.

  1. Javno komuniciranje-pravo i etika, Mostar 2007., (u koautorstvu s Markom Sapunarom, Zoranom Tomićem, Marinkom Juriljem).

  Radovi:


  1. „Filozofija očovječenja i počovječenja“, Motrišta, Mostar 2000.

  2. „Racionalizam Benedikta de Spinoze“, Motrišta, Mostar 2002.

  3. „Društveni konflikti“, Demokracija i ljudska prava, Civitas BiH, Sarajevo 2002.

  4. „Filozofsko-povijesne pretpostavke za nastanak demokracije“, Demokracija i ljudska prava, Civitas BiH, Sarajevo 2002.

  5. „Filozofska antropologija Kvirina Vasilja“, Gaudeamus, Mostar 2003.

  6. ,,Znanje i vjerovanje u Kantovoj filozofiji, Institut za filozofiju, Zagreb 2004.

  7. „Ciljevi obrazovnog sustava Hrvata iz BiH-temeljne odrednice filozofije odgoja“, Zbornik radova, Mostar 2005.

  8. „Pitanje individualizacije i inkluzije kroz povijest filozofije odgoja“, Finnish Cooperation Sector of Bosnia and Herzegovina, Sarjevo 2006.

  9. „Odnos kvalitete i ciljevi obrazovanja“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Mostar 2006.

  10. „Moralna filozofija Kvirina Vasilja“, HUM, Mostar 2007.

  11. „Filozofski sustav Kviria Vasilja“, Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa (pro manuscripto).

  12. ,,Etika u odnosima s javnošću”, Politička misao, Zagreb 2007.

  13. ,,Kultura i socijalna integracija u obrazovnim institucijama u BiHײ, Save the Children Norway, 2007.
  Međunarodni znanstvenoistraživa

  ki projekti  1.Inkluzivno obrazovanje-mentor projekta, Vije

  e ministara BiH i Ministarstvo znanosti Finske, 2001.-2003.  2.Filozofska hermenautika M. Vla

  i

  a i M. Heieggera, Mnistarstvo znanosti Republike Hrvatske, 2002.-2005.


  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Međunarodni znanstveni simpoziji

  1.Kršćanski filozofi između srpnja i čekića: „Filozofska antropologija K. Vasilja“, Filozofski fakultet Držbe Isusove Zagreb, 27. travnja 2002.

  2. Filozofija i filodoksija: „Znanje i vjerovanje u Kantovoj filozofiji“, Institut za filozofiju Zagreb, 19. i 20. prosinca 2002.
  Stručna predavanja na međunarodnim simpozijima

  1. Etika i interpersonalna komunikacija u zdravstvu, Mostar, 4. V. 2001.

  2. Etika na internetu, Mostar, svibanj 2002.

  3. Pravda i pravednost, Banja Luka, srpanj 2002.


  Međunarodni znanstveni skupovi

  1. Dytonsko-pariški mirovni sporazum: deset godina poslije-stanje i perspektive, Mostar, 14. prosinca 2005.

  2. Ustavno-pravni položaj Hrvata u BiH: Pravni status; Jezik; Mediji; Obrazovanje; Kultura, Neum, 27. i 28. listopada 2005.3.

  3. Etika i suvremeni komunikacijski prostor, Zagreb, veljača 2007.

  4. Hrvatska novinarska i literarno-publicistička tradicija u Bosni i Hercegovini, Mostar, 22. svibnja 2007.

  5. Regionalna suradnja na jugoistoku Europe i proces euro-atlantske integracije, Atlantsko vijeće Hrvatske i zaklada Friedrich Ebert, otok Šipan, 25. lipnja – 1. srpnja 2007.

  6. Hrvatska filozofska tradicija u Bosni i Hercegovini, Međunarodni znanstveni skup, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru 2007.
  Međunarodni znanstveni projekti

  1. Međunarodni poslijediplomski studij: „Individualizacija i inkluzija u obrazovanju“, CES – Finish Cooperation in the Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003.-2006., mentor projekta

  2. Save the Children Norway, voditelj istraživačkog tima, siječanj-prosinac 2007.

  3. ,,Heideggerova kritika onto-teološkog ustroja metafizikeײ, Ministarstvo znanosti
  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  2007. god.


  Predmet(-i) koje izvodi

  Etika I

  Filozofija novog vijeka I i II

  Filozofija odgoja i obrazovanja

  Suvremena kultura obrazovanja i etika

  Povijest socijalnih i političkih teorija I i II

  Etika socijalnog rada

  Informacijsko zakonodavstvo i etika

  Antička i srednjovjekovna politička filozofija

  Novovjekovna politička filozofija

  Uvod u političku etiku

  Suvremena političko-filozofska misao I i II

  Kantova politička misao

  Novinarska etika

  Poslovna i komunikacijska etika


  Nastavnik

  dr. sc. Zlatko Miliša, red. prof.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet u Osijeku

  Odsjek za pedagogiju  E-mail

  zmilisa@ffos.hr

  Osobna web-stranica

  -----

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  1982. – diplomirao je na studiju pedagogije i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zadru

  1982. – zaposlio se kao školski pedagog u Splitu, u Centru „Juraj Bonači“ za djecu s posebnim potrebama.

  1983. – radi na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru

  1988. - magistrirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, tema: Formiranje vrijednosnih orijentacija mladih prema radu.

  1997. - doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, tema: Teorijsko-metodološki problemi istraživanja odgojne vrijednosti rada.

  2000. - izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru

  2000. - 2001. – pomoćnik je ministra prosvjete i športa RH i ravnatelj Zavoda za školstvo

  2006. - izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru

  Odlukom Senata Sveučilišta u Zadru izabran je za znanstvenog savjetnika i redovitog profesora 28. listopada 2011.

  2007.-2011. - pročelnik Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru

  2011. šef katedre za sustavnu pedagogiju i zamjenik pročelnika Odjela za peadgogiju

  Tijekom rada na Odsjeku/Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru bio je nositelj i predavao kolegije: Obrazovne politike, Odgoj i vrijednosti, Sociologija odgoja i obrazovanja, Obrazovanje i društvo, Pedagogija rada i Medijska pedagogije  2012. – radi na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku

  Gostujući profesor:

  • Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu za kolegij Sociologija rada od 1994/05. do 1998/99. akademske godine.

  • Na Umjetničkoj akademiji u Splitu iz kolegija Opća pedagogija od 1999/10. do 2005/06. godine.

  • Na Filozofskom fakultetu u Osijeku za kolegije Sociologija odgoja i obrazovanja i Pedagogija rada od akademske godine 2006/07. do 2009/10. godine.

  • Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru za kolegije Medijska pedagogija, Pedagogija rada i Teorije odgoja od akademske 2007/08. do 2011/2. godine, a na Filozofskom fakultetu u Mostaru od akademske 2008/2009. godine do danas je angažiran kao gostujući profesor i voditelj kolegija Mediji i odgoj, Opća pedagogija te Nasilje nad i među djecom i mladima.

  • Na poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu te na poslijediplomskom studiju Sociologija kulture Sveučilišta u Zadru- gostujući predavač.

  • Od akademske 2010/11. godine angažiran na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu iz kolegija Manipulacije djecom u medijima.

  • Od akademske 2011/12. Godine angažiran na poslijediplomskom doktorskom studiju etnomuzikologije pri Umjetničkoj akademiji u Splitu za kolegije: Identitet i društvo i Sociopedagoška istraživanja glazbe

  • Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – smjer Informacija i komunikacija u kulturi iz modula “Informacijske znanosti- knjižničarstvo“: izborni kolegij Manipulacija informacijama u medijima i modul Medijska kultura - istraživanje medija, voditelj obveznog kolegija Manipulacija djecom u medijima od a. g. 2011/2012.

  • Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru: kolegij Obrazovanje i društvo te Pedagogija rada u ljetnom semestru a. g. 2012/2013.

  • Poslijediplomski znanstveni doktorski studij Pedagogija i kulture suvremene škole na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku: član vijeća i voditelj kolegija od a. g. 2013/2014.

  Recenzent:

  • Međunarodni recenzent Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH od 2010. godine

  • Odlukom Nacionalnog vije

  • a za znanost RH 2006. i 2009. godine tajni recezent za pet znanstvenih projekta koje financira resorno Ministarstvo RH.

  • Recenzirao osam znanstvenih monografija, šest zbornika radova od kojih tri s međunarodnih skupova te dva priručnika. Bio je recenzentom za tridesetak znanstvenih članaka objavljenih u više znanstvenih časopisa.

  Popis radova u zadnjih 5 godina

  Znanstvene monografije:

  Miliša, Z., Zloković J. (2008), Odgoj i manipulacija u obitelji i medijima, MarkoM usluge d.o.o. Zagreb

  Miliša, Z., Tolić, M., Vertovšek, N. (2009), Mediji i mladi, Sveučilišna knjižara, Zagreb.

  Miliša, Z., Tolić, M., Vertovšek, N. (2010), Mladi i mediji - odgoj za medije, (Priručnik za stjecanje medijskih kompetencija), M.E.P. d.o.o Zagreb.

  Miliša, Z. (2011), Anarhizam- prosvjedi- odgoj, Naklada Bošković, Split.

  Miliša, Z. (2011), Anarchism - Protests - Upbringing: Anarchistic implications in student protests and upbringing, Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, str. 252. (drugo, prošireno izdanje na engleskom jeziku)

  Miliša, Z,. Tolić, M. (2011), Addicted to media and media manipulation - Sociopedagogical implications and prevention, Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG.

  Miliša, Z. (ur.) (2012), Tamna strana ekrana, TIVA- Tiskara Varaždin, Varaždin, Udruga CINAZ, Zadar.

  Miliša, Z,. Tolić, (2012) How to acquire media competences? - Examples of prevention projects, Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG.


  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Znanstveni članci:

  Miliša, Z, Bagarić, M. (2012). Stilovi ponašanja i vrijednosne orijentacije. MediAnali, 6(12), str. 68-104.


  Miliša, Z., Nikolić, G. (2013). Sublimirane poruke i tehnike u medijima, Nova prisutnost – časopis za intelektualna i duhovna pitanja, 11(2), str- 293-312.
  Miliša, Z. i Tolić, M. (2009), Uloga simboličkog interakcionizma u analizama medijske manipulacije, Pedagogijska istraživanja, br. 1-2 (VI), str. 57-70. (izvorni znanstveni članak)
  Miliša, Z. i Letica, S. (2009), Od skepticizma do studentskih prosvjeda, Zbornik radova Korijeni i perspektive visokoga obrazovanja u Hercegovini, Mostar, Filozofski fakultet u Mostaru. str. 395-437. (izvorni znanstveni članak)

  Miliša, Z. (2009), Anahrističke implikacije oslobađanja od rada, Teološki časopis, br. 2 (34), str. 483 - 503. (pregledni članak)

  Miliša, Z., Proroković, A., Knez, A. (2009), Radne vrijednosti i zadovoljstvo poslom s obzirom na neke sociodemografske značajke, Acta Iadertina Vol. 6, str.: 3-17. Članci objavljeni u ovom časopisu referiraju se i registriraju u Cambridge scientific Abstracts, San Diego, USA. (prethodno priopćenje)

  Miliša, Z. (2009), Odnos mladih prema volontiranju, radu i slobodnom vremenu Diacovensia, br. 1-2 (XVI), str. 93-114., časopis sadrži međunarodno uredništvo i referiran je u Ephemerides Theologicae Lovanienses (Louvain, Belgija) (pregledni članak)

  Miliša, Z., Tolić, M. (2009), Moralni relativizam i medijska socijalizacija u razvoju interkulturalne komunikacije, Medianali, br. 5 (III), str.143- 163. (izvorni znanstveni članak)

  Miliša, Z., Ćurko, B. (2010), Odgoj za kritičko mišljenje i medijska manipulacija, Medianali br. 7 (IV)., str. 57- 72. (izvorni znanstveni članak)

  Miliša, Z. i Tolić, M,(2010), Kriza odgoja i ekspanzija suvremenih ovisnosti, Medianali br. 8., str. 135-165. (pregledni članak).

  Miliša, Z., Tolić, M., Željeznak, A., (2011), Poruke u grafitima mladih iz Dublina i Zadra, Medijski dijalozi br. 8, Vol IV; str. 91-109. (izvorni znanstveni članak).

  Miliša, Z. (2011), Kada i kako internet postaje najsofisticiranije sredstvo manipuliranja?, Medijski dijalozi, № 9, str. 331-361. (izvorni znanstveni članak)

  Miliša, Z., Tolić, M., Željeznak, (2011), Pedagogijska analiza reklama u tiskanim medijima, Acta Iadertina, Vol. 8, str.: 39-57 (prethodno priopćenje)

  Miliša, Z., (2011), Suvremena obitelj na kušnji, Medijski dijalozi, № 10, Vol. 4, str.: 321- 337 (izvorni znanstveni članak)

  Miliša, Z., Šaravanja, M. (2011), Analiza medijskih sadržaja u čitankama za osnovne škole. // MediAnali. IX ; 179-196 (izvorni znanstveni članak).

  Miliša, Z., (2012) Internet kao izvor frustracija i prosvjeda "bumerang generacije" // Medijski Dijalozi-časopis za istraživanje medija i društva. № 11, Vol V; 185-201 (izvorni znanstveni članak).

  Uredništvo:

  Od 1996. - 1998. bio je član uredništva pedagogijskog časopisa Metodički ogledi. U 2001. godini bio je glavni urednik Kataloga stručnih skupova Zavoda za unapređivanje školstva RH. Od svibnja 2004. godine do svibnja 2010. godine bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Acta Iadertina Sveučilišta u Zadru, (Odjela za filozofiju, sociologiju i pedagogiju). Od svibnja 2009. godine je član uredništva pedagogijskog časopisa Pedagogijska istraživanja, a od prosinca 2010. član uredništva Medianala- međunarodnog znanstvenog časopisa za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnosti i kulturu društva. Oba časopisa imaju međunarodno uredništvo. Član uredništva priručnika i planera Za cjeloživotno učenje i kvalitetu življenja na poslu br. 16., MEP Consult, Zagreb 2010.  Stručne aktivnosti i članstva:

  Dopredsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva od 2008. do rujna 2012. godine. Od 2006. godine član je GMK-a (Gesellschaft fur die Medien und Kommunikationskultur- Društvo za medije i komunikacijsku kulturu) sa sjedištem u Bielefeldu. Bio je član Senata Sveučilišta u Zadru od 2005. do 2007. i član Povjerenstva za promicanje kvalitete obrazovanja Sveučilišta u Zadru (od 2007. do 2009.). Bio je članom u više od dvadeset organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, na kojima je bio moderator i/ili jedan od plenarnih predavača.

  Bio je član Izdavačkog odbora Sveučilišta u Zadru od 2003. do 2005. godine. Bio je zamjenik predsjednice Povjerenstva za zdravstveni odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama RH pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH od 2005. do 2007. godine. Bio je vanjski član UNESCO-vog odbora za odgoj i obrazovanje 2000. do 2001. godine


  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  28. listopada 2011.

  Predmet(-i) koje izvodi

  Opća pedagogija

  Mediji i odgoj

  Nasilje nad i među djecom i mladima  Download 3.91 Mb.
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.