• Tərtib etdi: dos. Axundova N.Ə.
 • Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrası Qrup
  Download 33 Kb.
  Sana21.03.2017
  Hajmi33 Kb.
  #680

  Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrası

  Qrup - 710М4  Tara və qablaşdırma” fənni üzrə imtahan sualları

   1.Taraların xarakteristikası

   2.Taranın reklam və mühafizə funksiayarı haqqında

   3. Etiketlərdən istifadənin tənzimləmə qaydası

   4.Taraların təsnifatı

   5. Funksional təyinatına görə taraların təsnifatı

   6. Hazırlandığı material növünə görə taralar

   7. Loqistik yük vahidi anlayışı və onun ölçüləri

   8. Markalama

   9. Marka işarələri barəsində qərarlar

   10. Brend markalar haqqında

   11. Marka adının seçilməsi

   12. Qablaşdırma

   13. Əmtəə nomenklaturası

   14. Tara materiallarına sanitar gigyenik tələblər

   15. Qabların yuyulması prosesi

   16. Qeyri mexaniki avadanlıqların invertarların sanitar səciyyəsi

   17. Qablara göstərilən sanitar gigyenik tələblər

   18. Mətbəx qablarının hazırlanması üçün istifadə olunan metal növləri

   19. Qablaşdırma materiallarına göstərilən sanitar gigyenik tələblər

   20. Müasir dövrdə istifadə olunan qablaşdırma materialları

   21. Müxtəlif məhsulların saxlanma şərtləri

   22. Müxaniki avadanlıqların sanitar səciyyəsi

   23. Qab-qacaqların avadanlıqların və invertarların yuyulmasına və zərərsizləşdirilməsinə gigyenik tələblər

   24. Dezinfeksiya üsulları

   25. Tara təsərüfatının əhəmiyyəti

   26. Məhsulun xassələri və xüsusiyyətləri

   27. Tara və onun növləri

   28. Taranın qarşısında qoyulan tələblər

   29. Məhsulların qablaşdırılması üçün qoyulan tələblər

   30. Qablaşdırmanın funksiyaları

   31. Qablaşdırma layihələrinin hazırlanması

   32.Dəst qablaşdırma

   33.Qablaşdırmaya verilən ümumi tələblər

   34.Tara və qablaşdırmanın təsnifləndirmə əlamətləri

   35.Qablaşdırmaya metroloji tələblər

   36.Mülkiyyətçisinə və təkrar istifadə sayından asılı olaraq taraların qruplaşması

   37.Karton yeşiklərin növləri

   38.Taraların eyniləşdirilməsi

   39.Tixacla qablaşdırma vasitələri

   40.Paketləmə vasitələri

   41.Nəqliyyat avadanlıqları

   42.Tıxacla qablaşdırma

   43.Əmtəələrin gömrük sənədləşdirilməsi zamanı qablaşdırmaya verilən tələblər

   44.Tara hesab edilən vasitələr

   45.Beynalxalq ticarətdə yük və qablaşdırma növlərinin təsnifləndirilməsi

   46.Yüklərin hava daşınması zamanı nəzərə alınan xassələri və təsnifatı

   47.Beynalxalq ticarətdə yük və qablaşdırmanın təsnifləndirilməsi

   48.Tara hesab edilməyən vasitələr

   49.Yük materialları üçün kodlar

   50.Qablaşdırma və materiallar üçün kodlar

   51.Şüşə tara haqqında məlumat

   52.Şüşə taranın özəllikləri

   53.Şüşə taranın tipləri

   54.Şüşə taranın təkrar istifadəsi

   55.Şüşə taranın təkrar istifadəsinin üstünlükləri

   56.Taxta tara haqıında məlumat

   57.Taxta qablaşdırmanın istehsal üsulu

   58.Dünyada taxta qablaşdırma sahəsinin hazırki vəziyyəti

   59.Kağız karton tara

   60.Kağız karton taranın istifadəsinin üstünlükləri

   61.Kağız karton taranın məhsulların saxlanılmasındakı rolu

   62.Plastik tara haqqında məlumat

   63.Plastik taranın ən çox istifadə olunduğu sahələr

   64.Plastik taranın üstün və çatışmayan cəhətləri

   65.Qida məhsullarının istehsalında taraların rolu

   66.Taraların funksiyaları

   67.Plastik qablaşdırma vasitələrinin qidalara təsiri

   68.Şüşə qablaşdırma vasitələrinin qidalara təsiri

   69.Qablaşdırmanın layihələndirilməsi zamanı təsiredici amillərin sistemli əlaqələndirilməsi

   70.Loqistik yük vahidlərinin saxlanması və daşınmasında tara təsəruffatının əhəmiyyəti

   71.Parça taralar haqqında

   72.Funksional təyinatına görə taraların növləri

   73.Nəqliyyat tarası ( birdövrəli və çoxdövrəli taralar)

   74.Loqistik yük vahidi anlayışı və onun ölçüləri   75.Məhsulların saxlanmasında taraların rolu

   Tərtib etdi: dos. Axundova N.Ə.

  Katalog: application -> uploads -> 2015
  2015 -> Avtomatik tənzimləmə sistemləri fənnindən imtahan sualları
  2015 -> İstehsal proseslərində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr fənnindən II kollekvium üçün suallar
  2015 -> İstehsal prosesində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr III imtahan suallari
  2015 -> Mövzu: 13. NƏQLİyyat logiSTİkasi plan: logiSTİkanin nəQLİyyata təSİRİ NƏQLİyyat nöVLƏRİNİn təSNİfati
  2015 -> Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
  2015 -> İstehlakçi davranişinin idarə edilməsi mövzu İstehlakçı təmayüllü marketinq
  2015 -> Xarici bazarlara çıxış metodları İxrac və ixrac sövdələşmələrinin hazırlanması qaydaları. Müştərək sahibkarlıq fəaliyyəti
  2015 -> Strateji təhlil fənnindən II kollekvium sualları

  Download 33 Kb.
  Download 33 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrası Qrup

  Download 33 Kb.