• FOZIL YO‘LDOSH O‘G‘LI
 • «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
  Download 434.34 Kb.
  bet46/73
  Sana18.06.2021
  Hajmi434.34 Kb.
  #15104
  1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   73
  Savol va topshiriqlar:

  1. Ergash Jumanbulbul o‘g‘li qanday dostonlarni kuylagan?

  2. Baxshining qaysi fazilati sizga yoqdi?

  3. Maqolada keltirilgan she’riy parchalarni yodlang.

  130


  Adabiyotlar:

  1. Zarifov H. Ulkan xalq san’atkori. Ergash shoir va uning

  dostonchilikdagi o‘rni (Maqolalar to‘plami). T., ≪Fan≫, 1971, 8—

  42-betlar.

  2. Husainova Z. Ergash Jumanbulbul o‘g‘li (bibliografiya).

  O‘sha joyda, 180—196-betlar.  FOZIL YO‘LDOSH O‘G‘LI

  Fozil Yo‘ldosh o‘g‘lidan yozib olingan 30 dan ortiq doston

  taqdir taqozosi bilan yo‘qolsa-yu, faqat ≪Alpomish≫

  dostoni saqlanib qolsa, zamonlar o‘tib u inson el orasida

  buyuk baxshi nomi bilan tilga olinadi. O‘g‘uz, Qipchoq,

  Oltoy, Qo‘ng‘irot versiyalariga ega bo‘lgan bu dostonning

  1928 yilda Mahmud Zarifov tomonidan Hodi Zarif rahbarligida

  Fozil Yo‘ldosh o‘g‘lidan yozib olingan nusxasi

  butun turkiy xalqlar orasida qahramonlik eposi hisoblangan

  ≪Alpomish≫ning eng mukammal va badiiy jihatdan yetugi

  hisoblanadi. 1952-yilda mustabid sovet tuzumi siyosatiga

  mos emaslikda ayblangan, 1999-yilda esa mustaqilligimiz

  sharofati bilan ming yilligi nishonlangan ≪Alpomish≫ga ham

  Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li aytgan nusxa asos bo‘ldi.

  Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li 1872-yilda Samarqand viloyati,

  Bulung‘ur tumaniga qarashli Bo‘dana hududidagi Loyqa

  qishlog‘ida tug‘ildi. Uning oilasi asosan dehqonchilik, qisman

  chorvachilik bilan shug‘ullanardi.

  Taqdir yosh shoirni juda erta sinovdan o‘tkaza boshladi.

  1877-yilda 5 yoshli Foziljon otasidan yetim qoldi.

  Onasining qo‘liga qaram bo‘lib qolgan oilaning tashvishi

  kundan-kunga ortardi. Shuning uchun u to‘qqiz yoshga

  to‘lar to‘lmas yollanib podachilik qilishga majbur bo‘ldi. Bu

  haqda baxshi keyinchalik ≪Kunlarim≫ termasida shunday

  deydi:

  Olti yoshda qo‘msab-qo‘msab otamni,  Og‘ir mehnat ezdi sho‘rli enamni,

  Ena-bola topolmadik bir nonni,

  Parcha non deb o‘tgan kunlarim.

  Yetti yoshda ortdi mening kulfatim,

  Sakkiz yoshda og‘ir mehnat ulfatim,

  Mehnat uchun sinab ko‘rdim quvvatim,

  To‘qqiz yoshga yig‘lab yetgan kunlarim.

  To‘qqizimda bel bog‘ladim mehnatga,

  Cho‘pon bo‘ldim, tushdim yana g‘urbatga,

  131


  Ishlab yedim, lekin qoldim minnatga,

  Parcha non deb minnat chekkan kunlarim.

  Do‘mbiram kuyladi mening holimni,

  Men jo‘r bo‘lib so‘kdim boyni-zolimni,

  Topdim do‘stlar, shunda dardkashlarimni,

  Haq-nohaqni kuylab chertgan kunlarim.

  Baxshidan yozib olingan bu termalar uning hayoti

  haqida ma’lum bir tasavvur hosil qilish imkonini beradi.

  Xususan, ular vositasida biz Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li -

  ning baxshilar davrasiga o‘z-o‘zidan qo‘shilib qolmaganini

  bilib olamiz. Baxshi uchun hayotni bilish, turmushning

  achchiq-chuchugini tatib ko‘rish ham o‘ziga

  xos tajriba maktabi bo‘lgan. Bu maktabdan Fozil

  shoirning tuzukkina ta’lim olgani uning keyingi paytlarda

  kuylagan terma va dostonlaridan ma’lum bo‘ladi.

  Hatto, olimlarning ma’lumot berishlaricha, Fozil

  Yo‘ldosh yigit bo‘lib ulg‘aygani sari chorvachilik,

  dehqonchilik sirlarini egallab borar ekan, hamyurtlari

  orasida Loyqa qishlog‘ining eng epchil o‘roqchisi nomini

  olishga muyassar bo‘ladi. Ammo vaqt o‘tgani sari

  yoshligida chertishni o‘rgangan do‘mbira unga tinchlik

  bermadi. Qayta-qayta baxshilar davrasida ishtirok etish

  esa ko‘p o‘tmay o‘z davrining eng mashhur ustoz

  baxshilaridan Yo‘ldoshbulbulning e’tiborini o‘ziga tortdi.

  U mohir san’atkordan doston aytish sirlarini egalladi.

  Albatta, havaskor doston ijrochisidan yetuk baxshi

  nomiga yetishishi undan katta mehnatni, ijodda o‘tadigan

  uyqusiz tunlarni talab qilardi. Fozil baxshidagi iroda

  bu talablarga javob berish uchun yetarli quvvatga ega

  bo‘ldi. Yosh ijrochi o‘z ustozi va hamyurtlaridan qirqdan

  ortiq dostonni o‘rgandi, ijod etdi. Oxir oqibatda

  Yo‘ldoshbulbul o‘z shogirdi Fozil Yo‘ldosh o‘g‘lini bax -

  shilikning katta sinovidan o‘tkazdi. Fozildagi o‘ta kuchli

  xotira quvvati, mehnatni sevish, o‘ziga talabchanlik

  bu sinovdan muvaffaqiyatli o‘tish imkonini berdi.

  Xalq baxshisi hamisha o‘z elining dardini, alamini,

  tashvishlarini o‘z ijodida aks ettirgan. Tinglovchi omma

  juda og‘ir va musibatli zamonlarda aynan baxshi termalaridan

  tasalli topgan, kelajakka umid bilan qaragan. Fozil

  Yo‘ldosh o‘g‘li ham ana shunday baxshilardan edi. U atrof

  qishloqlarda mehnat qilib, 19 yoshida o‘z ona qishlog‘iga

  qaytgach, baxshi bo‘lib nom qozondi va elining dardini termalarda

  bayon etdi.

  132


  1898—1908 yillarda yurtimiz tarixida tabiiy ofat ro‘y

  bergan edi. Ekin maydonlarining hammasini chigirtka

  bosdi. Bu fojiadan azobga tushgan baxshi hamyurtlari

  boshiga tushgan qiyinchiliklarni ≪Chigirtka≫ termasida

  bayon etdi. Qashshoqlik avjiga chiqqani sari baxshining

  nolasi ham chegara bilmadi:

  Kambag‘alning aqli shoshib,

  O‘g‘il qiziman kengashib,

  Kecha-kunduz zor yig‘lashib

  Do‘stlar, qaddi kamon bo‘ldi.

  Aksiga olib, chor hokimiyatining zulmi ham oshib

  borardi. Xalqning tashvishiga tashvish qo‘shilardi. Ko‘p

  o‘tmay Jizzaxda bosh ko‘targan aholi to‘pga tutildi. Bunday

  tashvishli voqealar Fozil shoirda yangi-yangi asarlar

  yaratish tuyg‘usini paydo qildi. Uning ≪Mamatkarim

  polvon≫, ≪Jizzax qo‘zg‘oloni≫ kabi kichik hajmdagi dostonlari

  shu zaylda ijod qilindi:

  O‘z holiga qo‘ymay xalqni,

  Qayta-qayta chiqim soldi...

  Urushda bo‘lgan xarajat,

  Qaydan topib bersin elat?!

  Hamma bo‘lib qoldi hayron,

  Nechovning vatani vayron.

  ≪Jizzax qo‘zg‘oloni≫ dostonida Fozil shoir ko‘rgan

  kechirgan azob-uqubatlarini oddiy xalq tilidan sodda va

  ravon tarzda ifoda etishga urindi. Ammo baxshi tomonidan

  doimiy ravishda aytilayotgan terma va dostonlar uning

  an’anaviy epik asarlarni ham to‘lib-toshib ijro etishga

  xalaqit bermadi. U ≪Alpomish≫, ≪Yodgor≫, ≪Shirin bilan

  Shakar≫, ≪Murodxon≫, ≪Rustamxon≫, ≪Malikai ayyor≫,

  ≪Mashriqo≫, ≪Intizor≫, ≪Balogardon≫, ≪Nurali≫, ≪Jahon -

  gir≫, ≪Farhod va Shirin≫ kabi qirqqa yaqin dostonni istagan

  paytda, tinglovchilar xohlagan o‘rnidan ijro etaverish

  mahoratini egalladi. Ayniqsa, ≪Alpomish≫ dostoni uning

  eng sevgan va maroq bilan kuylagan san’at asari edi. Baxshi

  bu dostonni istagan hajmda soatlab, kunlab, haftalab aytishi

  mumkin edi. Chunki u ta’lim olgan Bulung‘ur dostonchiligi

  maktabi aynan ana shu qahramonlik eposini kuylash

  bilan shuhrat topgan edi. Dostondagi qahramonlik lavhalari

  bilan bir qatorda ruhiy kechinmalar ifodasi ham badiiy

  mukammallikka yetdi. Masalan, dostondagi Barchinning

  133


  Boychiborga murojaat qilib aytgan gaplari tinglovchilar qalbida

  katta taassurot qolishiga sabab bo‘lishga arzigulikdir:

  Qurru-yo qur, hayt-a, to‘ramning oti,

  Oq to‘shim — yayloving, sochim — shipirtki,

  Kuyganimdan gapni gapga ulayin,

  To o‘lguncha sayising bo‘p yurayin,

  Egam rahm aylasin qonli yoshima,

  Sabab bo‘lib qo‘shgin dengi-do‘shima,

  Olmosday tuyog‘ing qorday to‘shima,

  Qurru-yo qur, hayt-a, to‘ramning oti!

  O‘yilmay kuymasin kulbai xonam.

  Oh urib yig‘laydi mandayin sanam,

  Qalmoqda qolmasin guldayin tanam,

  O‘n ikki oy seni Boybo‘ri boqdi,

  Gardaningga Qaldirg‘och qo‘tos taqdi,

  Yig‘latmagin Barchin gulday bebaxtdi,

  Qurru-yo qur, hayt-a, to‘ramning oti.

  Bu murojaat tinglovchilarni hamisha befarq qoldirmasdi.

  Chunki unda o‘zga yurtda begona odamlar orasida umr

  bo‘yi qolib ketishdan cho‘chigan go‘zal qizning otdan najot

  kutishi badiiy ifodasini topgan edi.

  Fozil shoir 1955-yilda o‘z qishlog‘ida vafot etdi.

  Fozil Yo‘ldosh ijodi o‘zbek ziyolilari e’tiborini 1922 yildanoq

  o‘ziga jalb qildi. Dastlab G‘ozi Olim Yunusov, ke -

  yinchalik V. M. Jirmunskiy, Hodi Zarifov, Hamid Olimjon,

  Maqsud Shayxzoda, Muhammadnodir Saidov olimlar

  hozirgi paytda esa To‘ra Mirzayev, Bahodir Sarimsoqov,

  Shomirza Turdimovlar baxshi ijodini tadqiq etishda muhim

  ilmiy kashfiyotlar yaratdilar. Bugungi kunda baxshidan

  yozib olingan terma va dostonlar, uning ijodi o‘rganilgan

  yirik kitoblar, maqolalar soni besh yuzga yetdi.

  Xullas, Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li o‘zbek dostonchiligi

  san’atida mashhur dostonchi sifatida shuhrat topgan

  xalqimizning asl farzandidir.

  Download 434.34 Kb.
  1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   73
  Download 434.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

  Download 434.34 Kb.