• 1.3.1General oversigt over isotoperne der bruges til nuklearmedicinske undersøgelser
 • 1.3.2Isotoper på vor afdeling
 • 1.3.2.1 99m Tc henfald
 • 1.3.2.2 131 I henfald
 • 1.3.2.3 125 I henfald
 • 1.3.2.4I-123 henfald
 • 1.3.2.5Cr-51 henfald
 • Nuklearmedicinske isotoper og radioaktive lægemidler
  Download 1.17 Mb.
  bet9/22
  Sana25.03.2017
  Hajmi1.17 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

  1.3Nuklearmedicinske isotoper og radioaktive lægemidler  Nuklearmedicinske undersøgelser: princippet
  Hvad er det vi laver på en nuklearmedicinsk afdeling? Kort sagt, i praksis sprøjter vi et radioaktivt sporstof ind i en patient, og tager et billede af stoffets fordeling i kroppen. Isotopens fordeling giver oplysning om kroppens funktion eller abnorme funktion, og kan hjælpe lægerne med at stille en diagnose for patienten. Dvs. en nuklearmedicinsk undersøgelse giver information om kroppens fysiologi.
  Intern administration af radioaktive isotoper, der optages bestemte steder i kroppen kan også anvendes til medicinsk behandling. Her kan vi bruge radioaktiviteten for at behandle kræft. F.eks kan jod-131 anvendes til thyroidea kræft behandling, og strontium-89 kan bruges til palliativ behandling af knoglekræft.
  Nuklearmedicinske isotoper
  Der findes mange isotoper i naturen, men kun få kan anvendes til nuklearmedicin. Hvilke isotoper der bruges, bestemmes af formålet - diagnose i vivo/vitro, terapi i vivo, terapi-kilde, isotop generator, krav for en -radioaktiv kerne, diagnostisk/kvalitetssikring af udstyr, eller biomedicinsk forskning osv.:

   1. diagnose: med hensyn til patientdosis og tidsskalaen af funktionen der skal undersøges, har disse isotoper en begrænsning fra deres fysiske egenskaber (T½),

   2. stråleterapi: her er vi interesseret i isotoper der kan deponere høje doser i kræftceller, enten via høje energi gammas,  eller -partikler,

   3. kvalitetssikring af udstyr: for standarde kilder der anvendes til kvalitetssikring af udstyr, vil man helst have en isotop med en lang halveringstid, så at reference aktiviteten ikke ændres over en lang tidsperiode.


  Sporstoffer
  Bogstaveligt talt er et sporstof, et eller andet der kan spores. Det kunne være f.eks. et farvestof der bliver hældt ind i et vandafløbssystem for at se hvor vandet løber hen. I vort tilfælde bruger vi en radioaktiv isotop. Isotopen udsender stråling, og ved at bruge en strålingsdetektor kan vi spore fordelingen af isotopen i objektet/personen hvori isotopen administreres.
  Radioaktive lægemidler
  For de fleste nuklearmedicinske undersøgelser administrerer man ikke kun en radioaktiv isotop til en patient. Hvis man er interesseret i at undersøge hjertet vil man gerne have at isotopen primært blive optaget i hjertet, og hvis man er interesseret i knogler og skelettet vil man have at isotopen bliver optaget i knoglerne, uden at der bliver for høj baggrunds aktivitet fra resten af organerne. Derfor hæfter man den radioaktive isotop til en kemisk forbindelse, som primært bliver optaget i organet/systemet man gerne vil undersøge. En kemisk forbindelse som er mærket med en radioaktiv isotop, der kan administreres til mennesker, kaldes et radioaktivt lægemiddel, og de bruges næsten udelukkende til diagnostiske procedurer, og ikke til behandling. Næsten alle administreres intravenøs, og midlet når target-organet gennem kredsløbssystemet. Der findes også nogle der kan indåndes, f.eks. når man er interesseret i lungernes ventilation.
  Princippet bag om sporstofmetoder er meget godt forklaret i introduktionen til [kapitel 1, Ref.15],

  ”Sporstofteknik ... bygger på anvendelsen af stabile eller ustabile (radioaktive) isotoper af et givet grundstof som markører for den naturligt forekommende form af grundstoffet. Sporstofisotopen (traceren) kan forekomme i fri form eller indbygget i kemiske forbindelser. Det er en betingelse for enhver anvendelse af sporstoffer, at det biologiske eller kemiske system, hvis egenskaber ønskes undersøgt, ikke er i stand til at skelne mellem den naturligt forekommende og den isotopberigede komponent”.


  Tit hører man ordet sporstof i brug, i stedet for radioaktivt lægemiddel. På en nuklearmedicinsk afdeling, bruges ordene stort set ombytteligt for hinanden, dog bogstaveligt talt, er et sporstof mere generelt end et radioaktivt lægemiddel (se ovenover).
  Et radioaktivt lægemiddel indeholder to komponenter: 1) en radionuklid og 2) et biokemikalie, derfor er man nødt til at betragte egenskaberne for de to dele. Valget af hvilke radionuklider kan bruges, afhænger af a) minimering af patientdosis og b) opdagelses evner for nutidigt nuklearmedicinsk udstyr. Derfor skal man overveje følgende:

  • den radioaktive isotop skal have så kort som muligt halveringstid, der er kompatibel med det biologiske system der skal undersøges. Som tommelfinger regel bruger man en halveringstid 0.693Tobs, hvor Tobs er tidsrummet mellem injektion af midlet og når man laver optagelsen.

  • gammastrålingen udsendt fra den radioaktive isotop skal helst være monochromatisk, dvs. den skal have én energi, der ligger mellem E= 100 – 300 keV26. Den øverste grænse sættes af udstyret – jo højere energi en foton har, jo længere kan den trænger gennem udstyret før der sker en vekselvirkning med detektoren. Der er også mulighed for at den ikke bliver set af detektoren, og systemets følsomhed bliver lavere for højere energi fotoner. Den nederste grænse sættes fra absorption af strålingen i patienten selv. Radioaktivitetens kilde sidder inde i patienten, og derfor er de udsendte fotoner nødt til at have energi nok til at trænge gennem kroppens væv for at nå detektoren; hvis energien er for lav, vil alle fotoner blive absorberet i patienten, og der ses ingenting ved detektoren.

  • den skal have god ”biogenisk opførsel”, dvs. den skal nemt optages i væv, og

  • isotopen skal være hurtig disponibel, økonomisk og ren.

  Overvejelser for biokemikaliet er:  • den skal være ugiftig,

  • den skal fordeles i de relevante organer, eller en bestemt del i organet,

  • fordelingen i en normal patient skal være anderledes fra en patologisk fordeling, og

  • den skal have en højt kemisk renhed.  Den perfekte isotop til diagnostiske undersøgelser: Tc-99m
  Der findes kun én isotop som opfylder næsten alle krav nævnt ovenover; metastabil technetium (99mTc), der indeholder 43 protoner i kernen, og har et massetal A=99. Den har en halverings tid på 6 timer, udsender gamma-fotoner med en energi på140 keV og den optages nemt i væv; faktisk er det den ideale isotop til diagnostiske undersøgelser. Dog er der et minus - den forekommer ikke naturligt,
  99mTc er produktet af mange årtiers forskning, det er derfor den er ”perfekt”. Den blev opdaget i 1938 under forskningen af molybden-99 isotopen27 – den er et henfalds produkt af 99Mo. I dag fremstilles 99mTc i en molybden generator, og er disponibel når man har brug for den. Desuden findes der siden 1970ernes ”instant-kits” til forberedelse af 99mTc markerede lægemidler, som kan tilberedes i løbet af kun få minutter. I dag findes der mange lægemidler der kan markeres med technetium, som tillader fysiologiske undersøgelser af næsten alle organer i kroppen. Faktisk er 99mTc idag grundpillen for de fleste nuklearmedicinske undersøgelser, og den bruges på de fleste kliniske nuklearmedicinske afdelinger verden over.
  Et godt startpunkt for at læse videre om sporstofmetoder, og radiofarmaci, er [Ref.15] og [Ref.14] henholdsvis.

  Tabel 16: isotoper der anvendes i nuklearmedicin

  Diagnose
  Terapi
  Biomedicinsk forskning

  18F9

  fluor
  32P15

  fosfor
  3H1

  tritium **

  51C6

  kulstof
  60Co27

  cobalt
  11/14C6

  kulstof

  13N7

  kvælstof
  89/90Sr38

  strontium
  13N7

  kvælstof

  15O8

  ilt
  90Y39

  ytterbium
  15O8

  ilt

  59Fe26

  jern
  106Rh45

  rhodium
  24Na11

  natrium

  57Co27

  cobalt
  125/131I53

  jod
  35S16

  svovl

  67Ga31

  gallium
  137Cs55

  ceasium
  42K19

  kalium

  75Se34

  selenium
  186Re75

  rhenium
  47Ca20

  kalk

  81mKr36

  krypton
  192Ir77

  iridium
  46Sc21

  scandium

  82Rb37

  rubidium
  198Au79

  guld
  48V23

  vanadium

  87mSr38

  strontium
  226Ra88

  radium
  51Cr24

  chrom

  86Y39

  ytterbium

  52/52mMn25

  mangan

  99mTc43

  technetium
  Generator
  52Fe26

  jern

  111In49

  indium
  62Zn30

  zink
  62/64Cu29

  kobber

  123/124/131I53

  jod
  68Ge32

  germanium
  65/69mZn30

  zink

  127/133Xe54

  xenon *
  72Se34

  selenium
  68Ga31

  gallium

  201Tl81

  thallium
  81Rb37

  rubidium
  72As33

  arsenik


  82Sr38

  strontium
  73Se34

  selenium

  Kvalitetssikring/ Diagnostisk
  87Y39

  ytterbium
  77/80m/82Br35

  brom

  57Co27

  cobalt
  99Mo42

  molybden
  83/85Sr38

  strontium

  137Cs55

  ceasium
  113Sn50

  tin
  89Zr40

  zirconium

  133Ba56

  barium
  178/188W74

  tungsten
  95Nb41

  niobium

  153Gd64

  gadolinium
  191Os76

  osmium
  97/103Ru44

  ruthenium

  241Am95

  americium
  195mHg80

  kviksølv
  111Ag47

  sølv  109Cd48

  cadmium  124/125I53

  jod  178Ta73

  tantalum

  isotoper (grøn) der findes på vor afdeling
  186/188Re75

  rhenium

  isotoper (blå) udsender -stråling og bruges til PET undersøgelser
  191mIr77

  iridium  195mPt78

  platinum

  * 133Xe blev tidligere brugt til lunge undersøgelser i Holstebro. I
  195mAu79

  guld

  dag bruges 99mTc til lungeventillations billeder i stedet for xenon.
  203Pb82

  bly

  ** anvendes somme tider af afdelingen for medicinsk forskning, Holstebro.
  206Bi83

  bismut  141Ce58

  cerium  153Sm62

  samarium  170Tm69

  thulium  1.3.1General oversigt over isotoperne der bruges til nuklearmedicinske undersøgelser

  Tc-99m er næsten den perfekte isotop til brug i diagnostisk nuklearmedicin, men den er ikke den eneste isotop der anvendes. Isotoper som I-131, Xe-133 og Th-201 blev brugt i mange år, og anvendes stadig på nogle afdelinger. Derudover omfatter nuklearmedicin ikke kun diagnose, den inkluderer også behandling af sygdomme med radioaktivitet. Her kan man ikke bruge Tc-99m. Anvendelige isotoper, og hvad de bruges til, vises i Tabel 16.


  Indenfor de sidste 10-20 år, er der kommet en ny klinisk nuklearmedicinsk diagnostisk metode – PET (Positron Emission Tomograpy), som i dag udføres på flere og flere nuklearmedicinske afdelinger. Princippet er stadig detektering af fotoner, nu er man interesseret i registrering af høj energi (511 keV) fotoner, der bliver udsendt når en positron anihilerer med en elektron i kroppen. Derfor er vi i PET interesseret i isotoper der udsender positroner ( -stråling) når de henfalder. Isotoperne der udsender -stråling, og kan bruges til PET er markeret med blåt i Tabel 16. Til fremstilling af disse isotoper kræves en cyclotron på stedet, pga. isotopernes korte halveringstider. Undtagelsen er fluor-18 (18F), der har en halveringstid på T½= 110 minutter, og som derfor kan produceres på et PET center, f.eks. Århus eller Odense, og transporteres til afdelingen hvor undersøgelserne udføres.

  Tabel 17: radioaktive isotoper der findes på nuklearmedicinsk afdeling i Rinkjøbing amt (He – Herning; Ho – Holsebro)

  Isotop

  T½

  Henfaldskanal og produkter

  Fremstilling

  Anvendes til

  Hvor

  241Am

  432 å

  : E=5,48 MeV

  : E = 59 keV  reactor

  service DIACAM kameraer

  He

  133Ba

  10,5 å

  EC

  : 356 keV

  : 303 keV

  attentuationskorrektion AXIS

  He/Ho

  57Co

  271,7 d

  EC

  : E = 120 keV  cyclotron

  kvalitetssikring gammakameraer

  He/Ho

  51Cr

  27,7 d

  EC

   320 keV  reactor

  medicinsk forskning

  Ho

  137Cs

  30,0 å

  : E = 510 keV

  : E = 1,17 MeV  fission

  kvalitetssikring Wallac -tæller

  He/Ho

  153Gd


  attenuationskorrektion CardioMD

  He

  123I

  13,2 t

  EC

  : E = 159 keV  cyclotron

  diagnostiske undersøgelser

  He/Ho

  125I

  59,6 d

  EC

  : E = 35 keV  reactor

  medicinsk forskning

  Ho

  131I

  8,02 d

  : E = 610 keV

  : E = 364 keV  fission

  jodbehandling

  He

  129I

  1.7107 å  kvalitetssikring Wallac -tæller

  He/Ho

  111In

  67,3 t

  EC

  : E = 250 keV

  : E = 170 keV


  cyclotron

  diagnostiske undersøgelser

  He/Ho

  99Mo

  65,9 t

  : E = 1,21 MeV

  : E = 440 keV

  : E = 740 keV

  : E = 180 keV  fission

  generator: fremstilling af Tc-99m

  He/Ho

  89Sr

  50,5 d

  : E = 1,49 MeV

  reactor

  behandling

  He

  99mTc

  6,0 t

  IT

  : E = 140 keV  fission

  diagnostiske NM undersøgelser

  He/Ho

  133/133mXe

  5,24-2,19 d

  : E = 346 keV

  IT

  : E = 233 keV  : E = 81 keV

  fission

  tidligere brugt til lungeskintigrafi

  Ho

  EC: ”electron capture” – en proton i kernen omdannes til en neutron ved at indfange en orbitalelektron. Når den nye kerne er eksiteret, udsendes gammafotoner fra kernen.

  IT: ”isomeric transition” – udsendelse af en foton fra en langlivet eksiteret tilstand i kernen

  I dag er der mindst 70 isotoper der anvendes indenfor nuklearmedicin. Der findes faktisk ikke særlig mange naturlige forekommende isotoper, der har de korrekte fysiske egenskaber, der kan anvendes til diagnostiske undersøgelser – enten er deres halverings tid for kort (man kan ikke nå at tage et billede før aktiviteten er væk, eller funktionen man er interesseret i har en længere tidsperiode), eller er T½’en for lang (patienten får for meget dosis, og det tager for lang tid at optage et billede med tilstrækkeligt antal counts), eller den udsendte stråling er af den forkerte type/ energi. De fleste forskellige isotoper, der bruges i dag, er indenfor biomedicinsk forskning, for at opfinde nye og bedre isotoper til diagnose og behandling af sygdomme, imens en ”core”-gruppe (testet i mange år) bruges til daglig diagnostiske undersøgelser, f.eks 99mTc, 131I, 111In og 201Tl.


  Med hensyn til PET, for kun få år siden var det kun 18F der blev brugt til kliniske undersøgelser på få steder, og andre isotoper som 11C, 13N og 15O fandtes kun ved de store forskningscentre med egen cyclotron til fremstilling af isotoperne. I dag er PET en godkendt undersøgelses metode indenfor nuklearmedicin, og der findes mange kliniske afdelinger med deres eget PET kamera, som får 18F leveret når de har brug for det. Der kommer snart også flere PET-centre som består af dedikerede PET-, og kombineret PET-CT kameraer, og en cyclotron, som kan levere de kortlivede isotoper, 11C, 13N og 15O direkte til afdelingen når undersøgelserne skal udføres.

  1.3.2Isotoper på vor afdeling

  De fleste undersøgelser på vor afdeling er diagnostiske, og udføres med Tc-99m markerede lægemidler, men der findes også undersøgelser hvor der anvendes 131I, 111In eller 57Co. Derudover, laver vi behandling hvor der bruges 131I eller strontium (89Sr). Alle undersøgelser, hvor der anvendes 131I eller 89Sr, er samlet i Herning, og disse isotoper findes ikke i Holstebro. Til myokardie undersøgelser laver vi et transmissions scan for at få attenuationskorrektion information for individuelle patienter; der findes 2  barium (133Ba) kilder på begge Axis gammakameraer28, og 2  gadolinium (153Gd) linjekilder monteret på CardioMD kammeraet. Der findes også 99Mo i generatorerne til fremstilling af 99mTc på begge afdelinger.


  Udover isotoperne der bruges til medicinske undersøgelser, eller behandling, findes der langlivede isotoper til kvalitetssikring af vore gammakameraer og dosis måling udstyr; f.eks. 57Co, 241Am, 129I og 137Cs. Der findes også 125I og 51Cr på afdelingen i Holstebro. Dem bruger vi ikke, men tager ansvar for opbevaring og affaldshåntering af disse isotoper for afdelingen for medicinsk forskning i Holstebro. Disse isotoper kræver alle særlig behandling med hensyn til affaldshåndtering, pga. deres længere (eller meget lange – århundreder) halveringstider. Isotoper som 57Co, 51Cr og 125I skal opbevares i rimelig lang tid, for at sikre at affaldet der smides væk har en aktivitet under grænsen for radioaktivt affald. Isotoper som 137Cs, 241Am, og 129I som har halveringstider år / århunderede / millioner år henholdsvis, kræver særlig behandling for deres bortskaffelse.
  En liste over alle isotoperne der bruges på afdelingen, deres halveringstid og hoved henfaldskanaler, hvad de anvendes til og hvor de findes, vises i Tabel 17. En oversigt over de vigtigste isotoper, inklusiv information om dosimetri, forurening og strålingsbeskyttelse, findes i Bilag 1.

  1.3.2.199mTc henfald

  Figur 1 23: radioaktivt beta-henfald af moder isotop 99Mo til datter isotop 99mTc. Metastabil Tc henfalder videre til dens grundtilstand ved at udsende 140keV gammafotoner.
  Den mest brugte isotop på moderne nuklearmedicinske afdelinger er Tc-99m (metastabil technetium-99), som er datterproduktet af isotopen molybden-99. Den fremstilles lokalt på afdelingen i generatorer som indeholder Mo-99, der henfalder til stabil Tc-99 via den metastabil-isotop Tc-99m (Figure 1-23):
  99Mo  ()  99mTc*  ()  99Tc .
  99Mo henfalder via --henfald (elektron) til en af tre eksiterede tilstande i 99Tc (142 keV, 513 keV eller 922 keV). De fleste eksiterede Tc tilstande henfalder straks videre ved at udsende gammafotoner for at nå den mest stabile grundtilstand i technetium. Grundtilstanden har en meget lang halveringstid, derfor siger vi at henfaldsproduktet 99Tc er stabilt29, dvs. den henfalder ikke videre og udsender ikke yderligere stråling. Grundtilstanden er ikke nyttig for nuklearmedicinske undersøgelser.
  Der findes dog én tilstand i 99Tc der har en relativ lang halveringstid. Denne er 99mTc – metastabil techetium. En metastabil tilstand er en eksiteret kerne der eksistere for en mærkbar tidsperiode før den henfalder. Halveringstiden for technetium i denne tilstand er cirka 6 timer, og den har en energi på 142 keV (se det forstørrede henfalds diagram, Figur 1-23). Det er henfaldet af denne tilstand at vi er interesseret i for at danne vore billeder. Heldigvis for os henfalder 99Mo 80% af tiden til denne metastabile tilstand. Fra denne tilstand henfalder 99mTc via to kanaler: enten i) direkte fra 142 keV energi-niveauet til grundtilstanden, ved at udsende 142 keV gammafotoner (3) – det sker mindre end 2% af tiden eller, ii) i 98% tilfælde, henfalder 99mTc ved at udsende en 2 keV foton (1), så den bliver til den eksiterede tilstand ved 140 keV. Denne 140 keV tilstand eksisterer kun en meget kort tid (T½ = 10-9s), og straks henfalder ved udsendelsen af 140 keV gammafotoner. Det er disse 140 keV fotoner der er karakteristisk for technetium, og det er disse fotoner vi registrerer i vort gammakamera for at se isotopens fordeling i patienten.


  1.3.2.2131I henfald
  Figur 1 24: simplificeret henfaldsdiagram for I-131

  Den ustabile radioaktive isotop 131I har en halveringstid T½ = 8 dage, og den henfalder via -henfald til eksiterede tilstande i xenon (131Xe). Den eksiterede xenon henfalder videre ved at udsender gammafotoner med forskellige energier, til den når dens stabile grundtilstand:  131I  () 131*Xe  ()  131Xe.
  Der findes mange henfaldskanaler for 131I. Figur 1-24 viser et simplificeret diagram for de vigtigste kanaler til produktionen af gammastråling. Vigtigst for os er, at 131I henfalder via -emission med 90% sandsynlighed (3), til det eksiterede 364 keV energi-niveau i datterisotopen 131Xe. Denne tilstand har en meget kort halveringstid, derfor henfalder 131Xe straks (med 82% sandsynlighed) ved at udsende en 364 keV gammafoton (3).


  1.3.2.3125I henfald
  Figur 1 25: simpel henfaldsdiagram for I-125


  125I i grundstilstanden er ustabil med en halveringstid T½=60 dage. Den henfalder via elektron-indfangning (se 1.1.6.1) til den eksiterede datter isotop telerium –125. 125Te er også ustabil, og henfalder straks (T½ = 1,48 ns (1ns = 10-9s)) til stabil 125Te ved at udsende gammafotoner, konversions-elektroner, auger elektroner og røntgen stråling fra forskellige elektron skaller:
  125I  (ec)  125*Te  ( / x / e- / auger)  125Te.
  Resultatet af 125I henfaldet er udsendelsen af lav energi elektromagnetisk stråling (gamma, røntgen) i energi området 27-35 keV, men også elektroner i energi-området 22-35 keV. Selv om energierne er små, kan denne stråling være et stort problem i intern-forurenings tilfælde. Den lave energetiske stråling bliver totalt absorberet i kroppen, og medfører en høj intern strålingsdosis – især for auger elektroner. Det er derfor 125I er klassificeret som en Gruppe 2 (høj radiotoksicitet) isotop, og der findes strenge krav om monitorering for internforurening i forhold til arbejde med denne isotop. På vor afdeling opbevares 125I i Holstebro, og den bruges af afdelingen for medicinsk forskning.

  1.3.2.4I-123 henfald

  Ligesom ustabil 125I, henfalder 123I via elektron indfangning til en eksiteret tilstand i 123Te. 123I har en halveringstid T½ = 13,2 timer. Tilstanden i telerium henfalder videre ved at udsende 159 keV gammafotoner (83%):


  123I  (ec)  123*Te  ()  123Te.

  1.3.2.5Cr-51 henfald

  Figur 1 26: henfalds diagram for Cr-51


  51Cr henfalder via elektron indfangning til vanadium-51. Henfaldet kan foregå via en af to kanaler. 90% af tiden henfalder 51Cr direkte til den stabile grundtilstand 51Va, men 10% af tiden henfalder den til en eksiteret tilstand med energi 320 keV. Denne eksiterede vanadium henfalder ved at udsende 320 keV fotoner (karakteristisk gammastråling), auger elektroner og røntgen stråling fra forskellige elektronskaller:
  51Cr  (ec)  51*V  ( / x / auger)  51V.
  51Cr findes stadig i Holstebro, og opbevares på vegne af afdelingen for medicinsk forskning.

  En oversigt over de vigtigste henfaldskanaler og strålingsenergier, der bliver udsendt under henfald for de overnævnte eksempler findes i Tabel 18. I virkeligheden, findes der mange flere henfaldskanaler end de der listes her, dog kun med små sandsynlighed. Isotoperne vi bruger har deres karakteristiske gamma-energier, f.eks. 140 keV for 99mTc, 364 keV for 131I, og 35 keV for 125I osv.; fotonenergierne som vi er interesseret i. Men husk at der altid findes flere strålings typer / fotonenergier tilknyttet disse isotoper: f.eks. lavere/højere energi gamma-fotoner, røntgen fotoner, konversions-elektroner, auger-elektroner osv. Denne ”extra” stråling burde ikke glemmes – den kan være meget vigtigt med hensyn til strålings beskyttelse, personale dosis, og risiko for forurening, fordi lavenergi fotoner, elektroner, og især auger elektroner, bidrager til en høj absorberet dosis ved intern bestråling.


  Tabel 18: henfalds produkter, deres energi og frekvens for radioaktive isotoper der anvendes typisk i NM

  Isotop

  Stråling

  udsendelses frekvens

  (%)

  energi

  (keV)

  Tc-99m

  1

  18,5

  Emid 140

  (Figur 1-23)

  2

  1,4

  Emid 298
  3

  80

  Emid 452
  1 (ce)

  98,6

  2
  2 (, IT)

  88,3

  140
  3 (ce)

  1

  122
  K1

  4

  18,4
  K2

  2

  18,3

  I-131

  1

  2

  Emid 69

  (Figur 1-24)

  3

  6,6

  Emid 96
  5

  90

  Emid 192
  1

  2,4

  80
  2

  81,8

  364
  3

  5,9

  284
  4

  7,2

  637
  5

  1,8

  723

  I-123  83

  159
  x-ray

  87

  27

  I-125  7

  35

  (Figur 1-25)

  e (ce)

  93

  4
  e (ce)

  31
  x-ray (K1)

  73

  27
  x-ray (K2)

  39

  27
  x-ray (K2)

  25

  31
  auger elektroner

  20

  23-30

  Cr-51  9,8

  320

  (Figur 1-26)

  x-ray

  2,6

  5,4
  x-ray (K1)

  13,1

  4,9
  x-ray (K2)

  6,6

  4,9

  (,IT): ”isomeric transition” – udsendelse af en foton fra en langlivet eksiteret tilstand i kernen

  (ce): ”conversion electron” – se bilag 2

  (K): energi fra en eksiteret kerne bliver overført til en atomar elektron i k-skallen. Medfører udsendelse af en foton fra omorganisering af de atomare elektroner.

  auger elektroner: se bilag 2
  Download 1.17 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
  Download 1.17 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nuklearmedicinske isotoper og radioaktive lægemidler

  Download 1.17 Mb.