• Flaglar haqida umumiy tushuncha. Flaglar turlari Reja
 • Boshqarish flaglari Boshqarish flaglari nafakat programmaning balki xisoblash mashinasining ish faoliyatiga ta’sir ko’rsatadi. Mikroprosessorning sistemali registrlari
 • 2)Boshqarish flaglari Flag registri
 • Sistema registrlari 3 guruxga bulinadi
 • Boshqarish registrlari Boshqarish registrlari guruxiga beshta registr kiritilgan, CR0, CR1, CR2, CR3, CR4.
 • PE (protect enoble)
 • AM(alignment mask)
 • 1 Mustaqil ish hisoboti Fan “Kompyuterni tashkil etilishi”
  Download 56.14 Kb.
  bet4/4
  Sana14.05.2023
  Hajmi56.14 Kb.
  #59632
  1   2   3   4
  Bog'liq
  4 Tajriba ishlari Mavzu Borland C Builder ning grafik imkoniy
  Boshqarish registrlari.
  CR0, CR1, CR2, CR3 - boshqarish registrlari. Ko’pchilik tizimlarda Amaliy dasturlar bor registrlarni yuklash mumkin emas. Amaliy dasturlar Ushbu registrlar erdamida matematik soprotsessorga murojjat etishi mumkin. MOV buyruqlarining ba’zi ko’rinishlari registrlarni umumiy foydalanishga muljallangan registrdan chikarishga imkon beradi. Masalan:
  MOV EAX, CR0
  MOV CR3, EBX
  CR0 registri tarkibiga protsessor xolatini ko’rsatuvchi va rejimlarni boshkaruvchi flaglar bor.Dastur ushbu bitlarning xolatini xech kachon uzgartirmasligi lozim.
  PG (saxifani podkachkasi 31 bit ) Ushbu bit saxifani podkachkasini ijozat etadi. Agar u ekilgan bo’lsa va u uchirilgan bo’lsa man etadi.
  CD ( keshlashni taqiqlash 30 bit ) Ushbu bit ichki keshlashni ruxsat beradi. Agar u tozalangan bo’lsa , ask xolda man etiladi.
  NW (skvoznaya yozish ta’qiqlanishi, 29 bit) Ushbu bit skvoznaya ezishni va keshni nolga tenglashtiradi.Agar bu bit o’rnatilmagan bo’lsa.
  AM (tekislash yacheykasi 18 bit ) Ushbu bit urnatilgan bo’lsa tekislashni boshqarishga ijozat beriladi.
  WP ( yozishni ximoyalash 16 bit) Agar bu bit urnatilgan bo’lsa supervizor rejimdagi murojaatda ezish man etiladi.
  ME ( sO’nli xatolik 5 bit) Urnatilgan xolda uzgaruvchi nuktali sonlar bilan bo’ladigan operatsiyalardagi xatoliklarni e’lon qiladi
  Flaglar haqida umumiy tushuncha. Flaglar turlari
  Reja:

  1. Flag haqida umumiy tushuncha

  2. Flag turlari

  3. Boshqarish flaglari

  4. Flag registri

  Flag - bu ma’lum shart bajarilganda 1 kiymatini aks xolda 0 kiymatini kabul kiluvchi bitdir. Bir necha xildagi flaglar ishlatiladi. Ularning xar biri ma’lum nomga ega (ZF,CF va xokazo). Ularning bari flaglar registrida joylashgan. Ba’zi flaglar shart flaglari deb ataladi, ular buyruqlar bajarilganda ularning natijasining xususiyatini aniklab, shunga karab almashinadi. Boshka flaglar xolat flaglari deb ataladi, ular dasturlar yordamida uzgartiladi va protsessorning keyingi xolatiga ta’sir qiladi.

  3
  1  2
  1

  2
  0

  1
  9

  1
  8

  1
  7

  1
  6

  1
  5

  1
  4

  13
  12

  1
  1

  1
  0

  0
  9

  0
  8

  0
  7

  0
  6

  0
  5

  0
  4

  0
  3

  0
  2

  0
  1

  0
  0

  0  I

  V

  V

  A

  V

  R

  0

  N

  I

  O

  D

  I

  T

  S

  Z

  0

  A

  0

  P

  1

  C  D

  I

  I

  C

  M

  F
  T

  O

  F

  F

  F

  F

  F

  F
  F
  F
  F


  P

  F
  P
  L  Flag registrlari


  CF- amalbajarish natijasida kata razryadga utsa yoki undan kamaysa CF-1 kiymat qiladi, aks xoda 0 kiymat kabul qiladi.
  PF-demak, son juft bo’lsa PF=1 aks xolda PF=0
  ZF- 0 flagi, natija 0ga teng bo’lsa ZF=1 aks xolda ZF=0
  SF- ishora flagi, sonning ishorasi uzidan katta razryadda joylashgan bo’ladi.
  SF- 07, 15 razryadlarda ifodalangan bo’lgan. Agar bu razryadlarga kiymat 1 ga teng bo’lsa son manfiy bo’ladi, aks xolda musbat son bo’ladi.
  OF- arifmetik amallarni bajarish natijasida xosil bo’lgan natija belgilangan chegaradan oshsa flag 1 kiymat kabul qiladi, aks xolda 0 kiymat kabul qiladi. IOPL va NT flaglari ximoyalangan rejimlarda foydalaniladi. Uning vazifasi kiritish-chikarish buyruqlarining ustO’nlik darajasini ifodalaydi.
  Xolat flaglari dasturning bajarilish tartibiga ta’sir qiladi, birok xisoblash mashinasining ish faoliyatiga ta’sir kursata olmaydi.
  Boshqarish flaglari
  Boshqarish flaglari nafakat programmaning balki xisoblash mashinasining ish faoliyatiga ta’sir ko’rsatadi.
  Mikroprosessorning sistemali registrlari
  Ushbu registrlarning nomidan kurinib turibdiki ular sistemada maxsus funksiyalarni bajaradi. Aynan shu registrlar ximoyalangan rejim ishini ta’minlaydi. Shuningdek ularni moxir dasturchi turli xil operatsiyalarni bajarish uchun dastur tuzishga tuskinlik kilmaydigan mikroprosessorning maxsus kismi deb kursa bo’ladi.
  2)Boshqarish flaglari Flag registri
  Flag registori 1 ta registor. Undagi xar bir razryad ma’lum bir vazifani bajarishga muljallangan. SHunga kura flag razryadlarini Xolat flagiga quyidagilar kiradi:
  00-CF- 0-razryaddagi CF utkazish flagi
  02-PF-kiymatning juftligini tekshiradi
  04-AF-qo’shimcha utkazish flagi
  06-ZF-nol flag
  07-SF-ishora flagi

  1. OF-tulib-toshish flagi

  2. 13-IOPL-kiritish chikarish darajasini belgilash flagi

  14-NT-masala berilishi flagi
  Sistema registrlari 3 guruxga bulinadi:
  1 ta boshqarish registrlari
  4 ta sistema adreslari registrlari
  6 ta otladka registrlari .
  Pentium mikroprosessorlari uchun quyidagi o’zgarishlari kiritilgan
  Oldin band kilib kuyilgan CR4 boshqarish registrlari kullanilgan.
  MSR registrlar guruxi kiritilgan.
  Boshqarish registrlari
  Boshqarish registrlari guruxiga beshta registr kiritilgan, CR0, CR1, CR2, CR3, CR4. bu registrlarning vazifasi butun sistema ishini boshqarish xisoblanadi. Mikrolprotsessor beshta boshqarish registrlariga ega bo’lsa xam, ulardan fakat turtasi ishlatiladi. CR1 registri ishlatilmaydi, chunki uning funksiyasi aniklanmagan.
  CR0 registri mikroprosessorning xolatini va uning ish rejimini tasvirlovchi sistema flaglaridan tashkil topgan.
  PE (protect enoble) -mikroprosessorning joriy vaktida kaysi ish rejimi ishlayotganini ko’rsatadi. Agar uning kiymati 1 bo’lsa, ximoya rejimi, 0 bo’lsa real rejim.
  MP(math present)- soprotsessor borligi .
  TS(task switched) amallar orasida utish(pereklyuchatel zadach).
  AM(alignment mask) -tekislash maskasi, Ushbu bit tekislashni boshkaradi.
  CD(cache disable) KESH xotirani taqiqlash, Ushbu bit AM=1 da KESH xotira borligiga ruxsat beradi, AM=0 bo’lsa taqiqlaydi.
  PG(pa ging) xotirani saxifalashda ruxsat berish (Pg=1) yoki taqiqlash(Pg=0)
  SHart flaglari.
  CF (corry flag) - utkazish (ko’chirish) flagi.
  OF (overflow flag) - to’ldiruvchi flag.
  ZF (zero flag) - nol flagi.
  SF (sign flag) - simvol flagi.
  PF (pority flag) - juft tokligini tekshirish flagi.
  AF (auxiliary corry flag) - qo’shimcha o’tkazish flagi.
  Xolat flaglari.
  DF (direction flag) - yunaltirish flagi satr va satrni buyruqlarni kurish yunalishini ko’rsatadi DF = 0 bo’lganda satr boshidan oxiriga karab uqiladi.DF^0 da shuning teskarisi.
  IF (interrupt flag) - uzilishlarni ruxsat etuvchi flag. IF=0 bo’lganda protsessor uziga kelayotgan uzilishlarga ta’sir kursatmaydi. IF =1 bo’lganda uzilishlar blokirovkasi olib tashlanadi va protsessor aks ta’sir kursata boshlaydi.
  TF (trap flag) - kopkon flagi. TF = 1 bo’lganda protsessor xar bir buyruqdan keyin uzilish beradigan qadamba - qadam ishlash rejimiga o’tadi. Ushbu rejim dasturni kompilyasiya va otladka kilish uchun ishlatiladi.
  EFlags registridagi flaglar qo’shimcha kiritish - chikarish boshqarish va 8086 virtual rejimiga utishni boshkaradi. Ko’pchilik sistemalarda bu registrlar murojaat maxsus xolat (vaziyatga) olib keladi.
  Ba’zi yangi flaglar vazifasi:
  AC (xotirada tekislash rejimi, 18 bit). AC flagi urnatilishi va CRO dagi AM bitlarining urnatilishi xotiraga murojaatdagi tekislashni boshqarishga ruxsat beradi.
  VM (virtual rejim 17 bit) VM flagining urnatilishi protsessorning 8086 virtual rejimiga utishiga olib keladi.
  RF (kayta tiklash flagi 16 bit) RF flagi vaqtinchalik otlatka chegaralanishini bekor qiladi, shuning uchun bunday chegaralanishdan keyin boshka buyruq bajarilishi mumkin va bu boshka otladka chegaralanishini yaratilishiga olib keladi. Otladchika kirishda bu flag uning normal funksiyalanishiga olib keladi, aks xolda otladchik uzi - uzini rekursiv chaqirishni davom etib stekni to’ldirar edi. POPF buyrugi RF ga xech qanday ta’sir ko’rsatmaydi. Lekin POPFD da IRET buyruqlari bu flag xolatiga ta’sir ko’rsatadi.
  NT (vazifa kuyilishi flagi14 bit) Ushbu flag chakirilgan eki uzilgan vazifalarni boshqarish uchun xizmat qiladi. NT flagi IRET buyrugi ishiga ta’sir ko’rsatadi. POPF, POPFD va IRET buyruqlari NT flagi xolatiga ta’sir qiladi.
  IOPL (kiritish-chikarish darajasi 12-13 bit). Kiritish-chikarish buyruqlarining ustO’nlik darajasini belgilaydi. Bu flag fakat ximoyalangan rejimda ishlatiladi.


  Download 56.14 Kb.
  1   2   3   4
  Download 56.14 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1 Mustaqil ish hisoboti Fan “Kompyuterni tashkil etilishi”

  Download 56.14 Kb.