• Chomsky ierarxiyasi
 • 2 grammatika (context-free grammar)
 • Microsoft Word kompyuter lingvistikasi doc
  Download 1.93 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet36/117
  Sana22.02.2023
  Hajmi1.93 Mb.
  #43214
  1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   117
  Bog'liq
  Formal grammatika nazariyasi
  G’arb va Sharq munosabatlarida Markaziy Osiyo mintaqasining o’rni., Xalqaro munosabatlarda geosiyosiy omillar va nazariyalar, Yevroosiyoning dunyo miqyosidagi o’rni, Atom va uning planetar modeli, 13-Delphida massivlar bilan ishlash algoritmlarga doir misollar
  Бархударов Л.С. Структура простого предложения английского языка. – М.: Высшая школа, 1966. – С.21. 


  43 
  < SENTENCE> = < SUBJECT> < VERB PHRASE > 
  =Mary  
  =Mary  
  =Mary eats  
  =Mary eats cheese 
  < SENTENCE> =:> < SUBJECT> < VERB PHRASE > 
  =:> < SUBJECT> < VERB> < OBJECT> 
  =:> eats  
  =:> Mary eats  
  =:> Mary eats cheese. 
  Formallashtirish bu – bilimlar majmuasini, mazmunini muayyan shakllar 
  yordamida sun’iy til belgilari orqali ifodalashdir. Grammatikani formallashtirish 
  tendensiyasi XX asrning o’rtalarida kuchaydi. Bu bevosita tilning strukturasini yanada 
  aniq parametrlarda ifodalashga intilish, uni kompyuterga moslashtirishga urinish bilan 
  bog’liqdir. Formal grammatika nazariyasi matematik mantiq, matematik linvistikaning 
  rivojlanishi natijasida yuzaga kelgan. Grammatikani formallashtirish (lotincha forma – 
  “shakl”, “tashqi ko’rinish”) konsepsiyasining asoschisi amerikalik tilshunos Noam 
  Chomskydir. Formal grammatika abstrakt simvollar orqali bayon etiladigan grammatika 
  hisoblanib, unda til qoidalari, so’z yasalishi, birikma va gap qurilishi turli xil lingvistik 
  modellar, struktur sxemalar yordamida tavsiflanadi. Formal grammatika 3 ta birlik 
  asosida ish ko’radi: 
  1. Word-classes – so’z turkumlari (tub va yasama so’zlar). 
  2. Phrases – gap bo’laklari.
  3. Sentences – gap konstruksiyalari sxemalari, modellari. 
  N.Chomsky qoidalarning ifodalanish turiga qarab formal grammatikani 4 tipga 
  ajratgan va bu Chomsky ierarxiyasi deb nomlanadi:
  1. 0 grammatika (unrestricted phrase-structure grammar) – juda murakkab 
  generativ grammatika, bunda G=(N,∑, P, S) belgilari yordamida ish ko’riladi. N, ∑ - 
  alifbo (N – noterminal simvollar, u grammatikadagi simvollarni o’z ichiga oladi; ∑ - 
  metatilning terminal simvollari, u tildagi so’zlarni qamrab oladi); S – noterminal 
  to’plamning boshlang’ich simvoli, Р – qayta ishlab chiqilgan qoidalar. Bunda terminal 
  va noterninal simvollarni birlashtiruvchi V belgisi qabul qilingan, u inglizcha 
  Vocabulary (lug’at) so’zidan olingan (V=T
  N). Bu grammatika o’ta abstraktlashgan 
  matematik modellarga, informatika nazariyasiga tatbiq etilgan. 
  2. 1 grammatika (context-sensitive grammar) – kontekstga bog’liq 
  grammatika bo’lib, bunda simvollar zanjiri kontekst bilan aniqlanishi mumkin. Bu 
  grammatika tabiiy tillar unsurlarining generatsiyasida faol qo’llaniladi. 


  44 
  3. 2 grammatika (context-free grammar) – kontekstga bog’lanmagan 
  grammatika bo’lib, u programmalashtirish tillari unsurlarining generatsiyasida (ifodalar, 
  buyruqlar tizimida) ishlatiladi. 
  4.  3 grammatika (regular grammar) – regulyar grammatika deb ataladi, u 
  juda sodda va cheklangan grammatika bo’lib, tilning sodda unsurlari uchun ishlatiladi 
  (miqdor, konstantalar, o’zgaruvchilar uchun).
  Formal grammatikada 2 ta tushuncha asosiy: a) generation – tug’dirish, hosil 
  qilish, порождение; b) recognition – tanish, bilish, распознавание. Shunga ko’ra 
  grammatika 2 ga bo’linadi: 1) tug’dirish grammatikasi (generative grammar) – tog’ri 
  gaplarni qabul qilish protsedurasi; 2) tushunuvchi, tanuvchi grammatika (recognizing 
  grammar) – to’gri gaplarni tushunish protsedurasi. 
  Demak, grammatika tilning asosida yotuvchi shunday ichki strukturaki, uni har 
  bir til tashuvchisi intuitiv ravishda his qiladi va undan g’ayrishuuriy tarzda foydalanadi. 
  Sir emaski, har bir inson o’z ona tili grammatikasini bolaligidanoq o’zlashtiradi. Bu 
  jihatlar esa grammatikani formallashtirish masalasi juda murakkab ekanligini 
  tasdiqlaydi. Grammatikani ideal darajada tavsiflovchi qoidalar sistemasining mavjud 
  emasligi, har qanday tavsiya etilayotgan model nomukammal ekanligi xususida 
  mashhur tilshunos olim K.Fossler shunday yozadi: “Grammatikani fonetika
  morfologiya va sintaksisga bo’lish hech kimga sir emas. Tilni uning shakllanish 
  jarayoni ichida emas, balki uning o’z holati ichida o’rganish zarur. Uning ustida 
  anatomik operatsiya o’tkaziladi. Jonli nutq gaplarga, gap bo’laklariga, so’zlarga, 
  bo’g’inlarga va tovushlarga ajratib chiqiladi. Ushu metod to’liq o’zini oqlaydi va 
  ahamiyatga molik natijalarga olib borishi mumkin, biroq shu bilan birga xatolarning 
  manbai hisoblanishi ham mumkin. Xatolar ajratilgan bo’linishning nutq organizmi 
  uchun asos bo’lishini da’vo qilingan paytda boshlanadi, aslida bu bo’linish insoning 
  ixtiyoriga bog’liq ravishda mexanik va majburiy tarzda parchalash edi. Mazkur holat 
  anatomiyadagi holatni eslatadi: anatom o’zining yorish, kesish ishlarini albatta 
  o’zboshimchalik bilan asossiz amalga oshirmaydi, u o’ziga birmuncha qulaylik 
  tug’diruvchi joylarni tanlab oladi. Xuddi shuningdek grammatist ham nutqni tovush, 
  bo’g’in, asos, qo’shimcha kabilarga ajratishda tabiiy bo’lmagan, lekin o’ziga qulay 
  yo’ldan boradi”.
  45
  Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, shu kungacha olimlar 
  tomonidan ishlab chiqilgan barcha grammatik modellar o’ta shartli va nisbiydir.
  Keltirilgan barcha modellar - gap bo’laklari modeli ham, bevosita ishtirokchilar modeli 
  ham, tobelik daraxti modeli ham, transformatsion va generativ grammatika modeli ham 
  mutloq va benuqson emas. Ularning hammasi til va nutq strukturasining qaysidir 
  45

  Download 1.93 Mb.
  1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   117
  Download 1.93 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Microsoft Word kompyuter lingvistikasi doc

  Download 1.93 Mb.
  Pdf ko'rish