• TOPISHMOQLAR
 • «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
  Download 434.34 Kb.
  bet17/73
  Sana18.06.2021
  Hajmi434.34 Kb.
  #15104
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   73
  Savol va topshiriqlar:

  1. Xalq maqollarining o‘ziga xos janr xususiyatlari haqida

  so‘zlang.  2. Maqollarning o‘z va ko‘chma ma’nolari deganda nimani

  tushunasiz?  3. Maqollar va matallar o‘rtasidagi farq haqida so‘zlang.

  4. Yozma badiiy adabiyotda adiblar xalq maqollaridan qanday

  vaziyatlarda foydalanadilar?  5. Keksa buvilar va bobolardan xalq maqollarining namunalarini

  yozib oling.  6. ≪Xalq maqollarini bilaman≫ mavzuida ijodiy musobaqa

  o‘tkazing.

  41

  Adabiyotlar:

  1. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O‘zbek

  xalq og‘zaki poetik ijodi. T., ≪O‘qituvchi≫, 1990. 91—99-betlar.

  2. Sarimsoqov B. Maqollar. O‘zbek folklorining ocherklari, 1-

  jild, T., 1988. 95—98-betlar.

  3. O‘zbek xalq maqollari. Ikki jildlik. T., 1988, 1989.  TOPISHMOQLAR

  Xalq hamisha yoshlarning ziyrak, yaxshi xotirali,

  fikrlovchi inson bo‘lishini istagan. Agar xalq dostonlari,

  ertaklarini o‘qisangiz, asar qahramonlari turli sinovlardan

  o‘tishiga guvoh bo‘lasiz. Bu sinovlarning bir turi jismoniy

  kuch talab qilsa, ikkinchi xili aql, idrok bilan hal etiladi.

  Jumladan, shunday ertaklar bor-ki, ularda ma’shuqa qizlar

  turmushga chiqadigan yigitlari oldiga shaxmat o‘ynash,

  jumboqli savollarga javob berish shartini qo‘yadilar. Ular

  orasida dunyoda eng og‘ir narsa nima? Kim ertalab to‘rt

  oyoqlab, kunduzi ikki, kechqurun uch oyoqda yuradi?

  Dunyoda to‘rtta narsa yo‘q, ularni ayting. Nima uchun

  daraxt soyasida soyabon tutish kerak, kabi jumboqlar bor.

  Og‘ir narsa filga yoki kitga o‘xshaydi. Ammo savolning

  javobi — ot. Chunki faqat ot yugurganda, yer larzaga keladi.

  Yoki odam go‘dakligida to‘rt oyoqlab, yoshligida ikki

  oyoqlab, qariganda uch oyoqlab, ya’ni hassa bilan yuradi.

  Dunyoda to‘rtta narsa yo‘q: osmonning ustuni, hovuzning

  qopqog‘i, oshpichoqning qini, ko‘rpaning yengi. Shu -

  ningdek, daraxt soyasida dam olayotgan odam qushlarning

  chiqindisidan asranish uchun soyabon tutadi kabi javoblarni

  berish kutiladi. Aslini olganda, bu sinovlarning hammasi

  o‘ziga xos topishmoqlardan iboratdir.

  Xalqimiz og‘zaki ijodining kichik janrlaridan biri to -

  pishmoqlardir. Bu janr ko‘proq bolalarni kuzatuvchanlikka,

  hayotni mukammalroq bilishga, sinchkovlikka o‘rgatadi.

  Ammo topishmoqlar folklorda faqat yosh bolalargagina

  taalluqli deb hisoblash to‘g‘ri emas, chunki topishmoq

  aytish va topish musoba qalarida kattalar ham qiziqish bilan

  ishtirok etaveradilar. Hatto olima Z. Husainovaning ma’lumot

  beri shicha, uzun qish kechalarida urchuq yigirgan va

  olacha to‘qigan xotinlar, Samarqand atrofida boshqa

  qishloqlardan to‘yga kelib xonadonlarga bo‘lingan meh -

  42

  monlar o‘zaro chaldirmoq (tez aytish), jumboq, ya’ni to -  pishmoq aytishishgan. O‘tgan zamonlarda topishmoqlarni

  qish faslida uzoq kechalarni zerikmay o‘tkazish uchun aytganlar.

  Topishmoq aytgan odam ning topishmog‘iga javob

  to pilsa, u musobaqada yutqazgan, topilmasa g‘olib chiqqan

  hisoblangan. Har ikki holatda ham mag‘lub bo‘lgan taraf yo

  g‘azal aytgan, yoki biron hayvonga taqlid qilib ovoz chiqargan,

  yo qo‘shiq kuylagan, yoki biron jismoniy ish qilgan:

  suv olib kelgan, qor kuragan, eshik supurgan va hokazo.

  Ma’lumki, badiiy tasvir vositalari qatorida istiora san’ati

  ham muhim o‘rin egallaydi. Istiora so‘zi ≪ko‘chim≫

  ma’nosini beradi. Agar biz do‘stga nisbatan: ≪Mening

  arslondek do‘stim bor≫, — desak, o‘xshatish san’atini

  qo‘llagan bo‘lamiz. Ammo ≪dek≫ qo‘shimchasini va

  ≪do‘stim≫ so‘zini qoldirib, ≪arslonim bor≫ — desak, istiora

  san’ati yaratiladi. Topishmoqlarda ana shu san’at yetakchilik

  qiladi. Chunki biron narsa ikkinchi bir narsaga istiora

  san’ati vositasida o‘xshatiladi va eng muhim xususiyatlari

  haqida ma’lumot beriladi.  Masalan: ≪Yer tagida oltin (tilla) qoziq≫ topishmog‘ini

  olaylik. Bu topishmoq matnida yashiringan narsaning uchta

  muhim belgisi qayd etilgan:

  1. Yer ostida ekani.

  2. Oltinning rangida, ya’ni sariq ekani.

  3. Qoziqqa o‘xshashligi.

  Bu belgilar orqali biz topishmoqning javobi sabzi ekanini

  topamiz. Matndagi ≪qoziq≫ so‘zi esa istiora san’atiga

  misol bo‘lib kelgan.

  Topishmoqlar shakl jihatidan nasriy va she’riy bo‘ladi:

  1. Tomdan tuxum irg‘itdim. (do‘l) — nasriy topishmoq.

  2. U yoqqa o‘tdim, bildingmi?

  Bu yoqqa o‘tdim, bildingmi?

  Oq quvrayning1 boshini,

  Chertib o‘tdim, bildingmi? (shamol) — she’riy topishmoq.

  Topishmoqlar xalq orasida jumboq, topmacha, top-top,

  cho‘pchak, matal, masala, ushuk atamalari bilan atab kelinadi.

  Ilmiy asarlarda ≪topishmoq≫ termini ≪top≫ buyruq

  fe’liga ≪ish≫ harakat nomini hosil qiluvchi shakl va ≪moq≫

  43

  1 Oq quvray — cho‘l-dashtlarda o‘sadigan, mayda tikanli, bir yillik  yovvoyi o‘t.

  qo‘shimchalarini qo‘shish orqali hosil bo‘lgan, deb ko‘rsatiladi.

  Natijada ≪to pishmoq≫ so‘zi xalq og‘zaki ijodidagi

  alohida janr nomini bildirgan. Keyingi paytlarda shevalardagi

  yuqorida ko‘rsatilgan atamalar deyarli yo‘qolgan.

  Asosan ≪topishmoq≫ nomi saqlanib qolgan. Xalqimiz orasida

  ≪Kichkina dekcha, ichi to‘la mixcha≫ (anor), ≪Qoziq

  ustida qor turmas≫ (tuxum), ≪Otdan baland, itdan past≫

  (egar) kabi mashhur topishmoqlar bor. Ammo ≪Qoragina

  popish, devolga yopish≫ (kaltakesak), ≪Qizil yulg‘unning

  tagida Qizlargul opam yotibdi≫ (qirg‘ovul) kabi u qadar

  keng ommalashmagan va topish anchayin mushkul bo‘lgan

  topishmoqlar ham bor. Ba’zan bitta narsaga atab bir necha

  topishmoqlar yaratilgan:

  Download 434.34 Kb.
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   73
  Download 434.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

  Download 434.34 Kb.