Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
Download 1.41 Mb.
bet3/14
Sana27.12.2019
Hajmi1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14 1. Qızartma prosesində selikli toxumaya, ələlxüsusda işçilərin gözünə kəskin təsir edən nədir

 1. Akrolein

 2. Qətranlı maddələr

 3. Ketonlar

 4. Aldoturşular

 5. Olein turşusu 1. Qızartmada yağın hidrolizindən alınan akrolein aldehidi hansı temperaturda qaynayır və asanlıqla uçur

 1. 52,4 0C

 2. 45,4 0C

 3. 42,4 0C

 4. 50,4 0C

 5. 62,4 0C 1. Qızartma prosesində getdikcə yağın turşuluğu sürətlə artır. Bunun səbəbini göstərin

 1. Yağ turşularının daha sadə turşulara parçalanması

 2. Qliserinin parçalanma məhsulları

 3. Tərəvəzin zülali maddələrinin parçalanması

 4. Parçalanmadan əmələ gələn aldoturşular

 5. Üzvi turşuların parşalanma məhsulları 1. Qızartma zamanı yağın qaxsımasının (acımasının) güclənməsi, xoşagəlməz iy kəsb etməsi nə ilə əlaqəlidir

 1. Aldehidlərin, aldoturşu və ketonların əmələ gəlməsi

 2. Aldehidlərin, sadə turşuların və ketonların əmələ gəlməsi

 3. Aldehidlərin, akrolein və ketonların əmələ gəlməsi

 4. Aldoturşu, akrolein və ketonların əmələ gəlməsi

 5. Aldoturşu, akrolein və aldehidlərin əmələ gəlməsi 1. Rafinasiya edilmiş təzə günəbaxan yağında turşuluq ədədi hansı həddə olmalıdır

 1. 0,4

 2. 0,2

 3. 0,3

 4. 0,6

 5. 0,5 1. Qızartma sobasında yağın turşuluq ədədi 4,5-n yuxarı olduqda nə edirlər

 1. Sobadakı yağı tamamən dəyişirlər

 2. Sobadakı yağı qismən dəyişirlər

 3. Yağın turşuluq ədədini 3-ə endirirlər

 4. Yağın turşuluq ədədini 2-ə endirirlər

 5. Növbənin axırına qədər qızartmanı davam etdirirlər 1. Qızartma sobasının normal işində yağın turşuluq ədədi hansı həddi aşmamalıdır

 1. 3,0

 2. 2

 3. 3,5

 4. 2,5

 5. 4,0 1. Qızartma sobasında yağın tez-tez əlavəsi nəyə xidmət edir

 1. Turşuluq ədədini aşağı salmağa

 2. Yağın rənginin tündləşməsinə

 3. Yağın parçalanmasını yavaşıtmağa

 4. Yağın qaxsımasının qabağını almağa

 5. Akroleinin yaranmasını zəiflətməyə 1. Qızartma prosesində düsturu hansı göstəricini təyin edir

 1. Yağın dəyişmə əmsalını

 2. Əlavə olunan yağın miqdarını

 3. Yağın keyfiyyət əmsalını

 4. Qızartma keyfiyyətini

 5. Yağın parçalanma intensivliyini 1. Qızartma prosesində K-nın hansı qiymətində yağın turşuluq ədədi aşağı səviyyəsini saxlayır

 1. 1,2

 2. 0,8

 3. 1,0

 4. 1,5

 5. 1,6 1. Buxar-yağ sobasının gün ərzində fasiləsiz olaraq tam gücü (tərəvəzlə yüklənməsi) ilə işləməsi hansı göstəricinin yüksək olmasına işarədir

 1. Yağın dəyişmə əmsalının

 2. Yağdan istifadə əmsalının

 3. Yağın turşuluq ədədinin

 4. Sobanın məhsuldarlığının

 5. Sobadan istifadə əmsalının 1. Buxar-yağ sobasında qızdırıcı kameralar yağın hansı hissəsində yerləşdirilir

 1. Mərkəzi

 2. Bütün

 3. Alt

 4. Üst

 5. Böyür 1. Aşağıdakılardan hansı bənd qəlyanaltı tərəvəz konservləri üçün qiymənin tərkibini düzgün ifadə edir

 1. Qızardılmış köklər və soğan, həmçinin göyərti və duz

 2. Qızardılmış köklər, soğan, kələm və duz

 3. Qızardılmış köklər, soğan və kəskin tamlı bibər

 4. Qızardılmış köklər, soğan və müxtəlif göyərtilər

 5. Qızardılmış soğan və köklər, həmçinin duz və düyü 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservləri üçün qiymənin tərkibindəki göyərtini qismən nə ilə əvəzləmək olar

 1. Düyü və dağ edilmiş yağla

 2. Pomidor və dağ edilmiş yağla

 3. Kartof çubuğu və dağ edilmiş yağla

 4. Buğda yarması və dağ olmuş yağla

 5. Çuğundur və dağ olmuş yağla 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservləri üçün olan qiymənin tərkibindəki tərəvəzləri nə ilə əvəzləmək olar

 1. Şüyüd, cəfəri və kərəvizin efir yağları

 2. Şüyüd, cəfəri və keşnişin efir yağları

 3. Şüyüd, cəfəri və nanənin efir yağları

 4. Şüyüd, cəfəri və yarpızın efir yağları

 5. Şüyüd, kərəviz və mərzənin efir yağları 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservləri üçün sousun tərkibini düzgün seçin

 1. Pomidor kütləsi, şəkər, duz, ətirli və acı istiot

 2. Pomidor kütləsi, duz və ədviyyətlər

 3. Pomidor kütləsi, şəkər və ədviyyətlər

 4. Pomidor kütləsi, şəkər, duz və acı istiot

 5. Pomidor kütləsi, duz, un və ədviyyətlər 1. Qiyməsiz qəlyanaltı tərəvəz konservləri üçün sousun tərkibi necə olmalıdır

 1. Pomidor kütləsi, şəkər, duz, ətirli və acı istiot, qızardılmış soğan və göyərti

 2. Pomidor kütləsi, duz, ədviyyətlər kök və göyərti

 3. Pomidor kütləsi, şəkər, ədviyyətlər, qızardılmış soğan və acı bibər

 4. Pomidor kütləsi, şəkər, duz, acı istiot, qızardılmış soğan və şirin bibər

 5. Pomidor kütləsi, duz, un, ədviyyətlər, qızardılmış soğan və mərzə 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservləri üçün sousun qatılığı hansı həddə olmalıdır (%-lə)

 1. 15,6-20

 2. 15,0-18

 3. 20,6-23

 4. 20,6-25

 5. 15,6-25 1. Qiymə doldurulmuş bibər, pomidor və kələm dolmasının sousuna digərlərindən fərqli olaraq nə əlavə edilməlidir

 1. Un

 2. Düyü

 3. Efir yağları

 4. Ceviz

 5. Meyvə turşusu 1. Tərəvəz kürüləri üçün tərəvəzləri hansı temperaturlu bitki yağlarında qızardırlar

 1. 130-140 0C

 2. 140-150 0C

 3. 120-130 0C

 4. 150-160 0C

 5. 150-155 0C 1. Tərəvəz kürülərinin tərkibinə hansı əlavəninedilməsi arzu ediləndir

 1. “C” vitamini ilə zəngin olan şirin qırmızı bibər

 2. “C” vitamini ilə zəngin olan qırmızı qarağat püresi

 3. Karotinlə zəngin olan narıncı kök püresi

 4. “C” vitamini ilə zəngin olan şirin bolqar bibəri püresi

 5. Karotini olan sarı bəzək qabağı püresi 1. Qablara yığılmış qəlyanaltı tərəvəz konservlərinin üzərinə sousu qaynar halda əlavə edirlər, məqsəd nədir

 1. Qabdakı havanı kənarlaşdırmağa nail olmaq

 2. Sousun bərabər paylanmasını təmin etmək

 3. Sterilizasiya rejimlərini yumşaltmağa nail olmaq

 4. Mikrofloranın həyati fəaliyyətinə zərbə endirmək

 5. Bankada boşluğun qalmamasına nail olmaq 1. Tərəvəz kürüləri bankalara qaynar halda qablaşdırılmalıdır. Doldurmadan qabaq onun soyuması yolverilməzdir. Nə üçün

 1. Mikroorqanizmləri imkansızlaşdırmaq

 2. Sterilizasiya temperaturuna tez çatmaq

 3. Qabda havanın qalmasına mane olmaq

 4. Məhsulun oksidləşməsinə yol verməmək

 5. Kip qablaşdırmanı təmin etmək 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservləri doldurulmuş və bağlanmış dəmir qablar sterilizasiyaya verilməzdən öncə hansı əməliyyata məruz edilir

 1. Yuma

 2. Heç bir

 3. Silmə

 4. Təmizləmə

 5. Qurutma 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservləri doldurulmuş və bağlanmış dəmir bankalar necə yuyulur

 1. Sonra 0,5%-li soda məhlulunda yaxalamaqla

 2. Təzyiqlə vurulan qaynar su ilə

 3. Sonradanyaxalamaqla 0,5%-li turşu məhlulunda

 4. Təzyiqlə vurulan axar soyuq su ilə

 5. Təzyiqlə vurulan isti su ilə 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservləri üçün minimum və maksimum sterilizasiya temperaturunu seçin (0C-lə)

 1. 120-130

 2. 105-115

 3. 110-120

 4. 100-110

 5. 115-120 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservlərində mühitin pH-ı hansı həddə olur

 1. pH4,5

 2. pH4,0

 3. pH3,0

 4. pH3,5

 5. pH5 1. CL batilinum sporları, ələlxüsusda CLS porogenes 25 hansı mühitdə istiyə davamlılıq göstərir

 1. Turş olmayan

 2. Turş olan

 3. Kəskin turş olmayan

 4. Zəif turş

 5. Kəskin turş 1. Sterilizasiya və saxlama zamanı badımcan və göy qabaqdan olan qəlyanaltı konservlərdə nə baş verir

 1. “C” vitamini qismən itir, sousun həcmi azalır

 2. “C” vitamini qismən itir, sousun rəngi tündləşir

 3. “C” vitamini qismən itir, dadı cüzi acılaşır

 4. “C” vitamini qismən itir,yağlar qismən oksidləşir

 5. “C” vitamini qismən itir, peroksid toplanır 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservləri doldurulmuş bankalarda hava qalarsa saxlamada nə baş verər

 1. Havanın oksigeni yağda peroksid toplanması verir

 2. Havanın oksigeni məhsulun rəngini tündləşdirir

 3. Havanın oksigeni vitaminləri parçalayır

 4. Havanın oksigeni bəzi maddələri oksidləşdirir

 5. Sterilizasiyada bankada daxili təzyiqi artırır 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservlərində yağa antioksidant kimi nə qatmaq olar

 1. Askorbilpolmitat

 2. Askorbildiamatat

 3. Solisilpolmitat

 4. Askorbilkalsitat

 5. Salisiloksalat 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservlərini saxlayanda bəzən dadı pisləşir. Səbəbini göstərin

 1. Qlyutamin turşusunun miqdarının azalması

 2. Askorbin turşusunun miqdarının azalması

 3. Polimitin turşusunun miqdarının azalması

 4. Epokid birləşmələrinin əmələ gəlməsi

 5. Oksidləşmənin ikinci məhsullarının əmələ gəlməsi 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservlərində dadın pisləşməsinin qarşısı necə alınır

 1. Konservin çəkisinin 0,2-0,5%-i qədər natrium qlyutaminat əlavə etməklə

 2. Konservin çəkisinin 0,5-1,0%-i qədər natrium qlyutaminat əlavə etməklə

 3. Konservin çəkisinin 0,4%-i qədər natrium benzonat əlavə etməklə

 4. Dolu konserv bankalarını ekshaustlaşdırmaqla

 5. Dolu bankaları vakuum bağlayıcıda hermetikləşdirməklə 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservlərində bakterial mikrofloranı məhv etmək üçün nə etmək olar

 1. Nizin əlavə etmək

 2. Natrium benzonat əlavə etmək

 3. Tetrosiklin əlavə etmək

 4. Natrium sorbat əlavə etmək

 5. Benzoy turşusu əlavə etmək 1. Qəlyanaltı tərəvəz konservlərində tətbiq edilən M=A1m1+A2m2+A3m3/100 bu bərabərlik nəyi göstərir

 1. Konservdəki quru maddənin miqdarını

 2. Konservdəki əlavənin həcmi miqdarını

 3. Konservin tərkibindəki tərəvəzlərin miqdarını

 4. Konservdəki şəkər, duz və immun miqdarını

 5. Konservdəki ekstraktiv maddələrin miqdarını 1. İaşə qidalanması üçün hazırlanan konservlərdə soyulmuş və doğranmış kartofdan istifadə edilir. Hətta qısa müddətli saxlamada belə sonda rəngi qaralır. Səbəbi nədir

 1. Triozinin oksidləşməsi

 2. Xinonun oksidləşməsi

 3. Nişastanın oksidləşməsi

 4. Amilopektinin oksidləşməsi

 5. Amilazanın oksidləşməsi 1. Xırdalanmış kartofda əvvəlcə darçını çalarlı qırmızı və ya çəhrayı ləkələr əmələ gəlir və sonradan tündləşərək qaralır. Bunu törədən nədir

 1. İkinci oksidləşmə məhsulu olan melanindir

 2. Oksidləşmə məhsulu olan xinondur

 3. Kartofun tərkibindəki tirozinin oksidləşməsidir

 4. əmələ gələn melaninin oksidləşməsidir

 5. tirozinlə xinonun qarşılıqlı təsiridir 1. Tirozinaza fermenti kartofda hansı prosesə katalizatorluq edir

 1. Trozinin oksidləşməsinə

 2. Nişastanın resintezinə

 3. Amilazanın oksidləşməsinə

 4. Nişastanın hidrolizinə

 5. Xinonun oksidləşməsinə 1. Kartofun tündləşməsinin qarşısını almaq üçün tirozinaza fermentinin fəaliyyətini məhv etmək gərəkdir. Bunu necə edirlər

 1. Buxara verməklə pörtmək

 2. Qaynar suda pörtməklə

 3. 0,5%-li sodalı suda pörtməklə

 4. 200 0C-li hava ilə emal etmə

 5. 1%-li NaCl məhlulunda pörtməklə 1. Kartofdakı tizozinaza fermentini istiliklə məhv etdikdə sterilizasiyada kartof əzilir. Ona görə başqa üsul seçilməlidir. Bu üsulu göstərin

 1. Soyuq suda yerləşdirmək və 30 dəq. çox olmayaraq saxlamaq

 2. 0,015%-li limon turşusu əlavə etməklə suda saxlamalı

 3. Vakuum şəraitində dearasiyaya məruz etmək

 4. Havanın oksigeni ilə əlaqəsini məhdudlaşdırmaqla

 5. 35-40 0C-li 1,0%-li duz məhluluna yükləməklə 1. Qızardılmış tərəvəzlərdə yağın artığını süzmək, qablaşdırmada deformasiyanı dəf etmək və işçilərin əlinin yanmaması üçün onları hansı temperatura qədər soyudurlar

 1. 30-40 0C

 2. 30-25 0C

 3. 20-25 0C

 4. 40-45 0C

 5. 45-50 0C 1. İaşə qidası üçün naharlıq xörək və yarımfabrikat istehsalında ağbaş kələmi nə vaxt buxarda pörtürlər

 1. Tamında acılıq olanda

 2. Sulfidli birləşmələr çoxalanda

 3. Uzunmüddətli saxlamadan sonra

 4. Elastikliyin artırılması tələb olanda

 5. Zülalları inaktivləşdirmək lazım olanda 1. Lobya dənini suda saxladıqda suyu udmaq və şişərək həcmini artırmağa qadirdir. Temperatur artdıqca zülalların hidrotasiyası artır. Hansı temperaturda proses maksimuma çatır

 1. 50 0C

 2. 45 0C

 3. 40 0C

 4. 60 0C

 5. 65 0C

 1. Lobya dənini isti suda isladanda nişastanın şişməsi və yapışqanlaşması suyun hansı temperatur həddində baş verir

 1. 80 0C-ni aşanda

 2. 60 0C-ni aşanda

 3. 70 0C-ni aşanda

 4. 900C-ni aşanda

 5. 500C-ni aşanda 1. Qatılaşdırılmış pomidor məhsulları istehsalında M= düsturu ilə nəyi hesablayırlar

 1. Məhsulun mşb ilə miqdarı

 2. Məhsulun tonla miqdarı

 3. Məhsulun banka ilə miqdarı

 4. Sərf olunan pomidorun miqdarı

 5. Buxarlanan suyun miqdarı 1. Pomidor püreləri və pastası üçün 1000 şərti bankaya nə qədər məhsul götürülür

 1. 12% püre hesabı ilə 400 kq

 2. 15% püre hesabı ilə 400 kq

 3. Özündəki quru maddə hesabı ilə 400 kq

 4. Heç bir hesabsız 400 kq

 5. Pomidordan quru maddə hesabı ilə 400 kq 1. Pomidorda hansı üzvi maddənin yalnız izləri vardır

 1. Nişasta

 2. Karotin

 3. Selliloza

 4. Saxaroza

 5. Azotlu maddələr 1. Yetişkənlik dərəcəsinə görə pomidoru necə ayırd edirlər (qruplaşdırırlar)

 1. Qonur, ağ, çəhrayı və qırmızı

 2. Boz qonur, çəhrayı və qırmızı

 3. Ağ, qonur, sarı və qırmızı

 4. Ağ, boz, sarı və qırmızı

 5. Ağ, boz, çəhrayı və qırmızı 1. Pomidora qırmızı rəng verən əsas hansı maddədir

 1. Betonin likopin

 2. Betonin

 3. Burotropin

 4. Ksantofin

 5. Laktonin 1. Pomidor pastası istehsalında qızdırma, sürtgəcləmə və hətta nəqletdirməni asanlaşdırmaq üçün pomidora hansı əməliyyat tətbiq edilir

 1. Doğrama

 2. Buxara vermə

 3. Qabığını soyma

 4. Pörtmə

 5. Etilen qazı ilə işləmə 1. Pomidor pulpasını qızdırmazdan öncə onun toxumlarını nə vaxt ayırmaq tələb olunur

 1. Toxumdan əkin materialı kimi istifadə olunanda

 2. Toxumdan yağ almaq üçün istifadə olunanda

 3. Toxumdan heyvani yem istehsal ediləndə

 4. Sürtgəc maşınının işini asanlaşdırmaq üçün

 5. Sürtgəc maşınının məhsuldarlığını artırmaq üçün 1. Pomidoru qızdırmadan sürtgəcləyəndə nə baş verə bilər

 1. Tullantının miqdarı çoxalır

 2. Bircinsli kütlə alınır

 3. Maşının ələyini sıradan çıxardar

 4. Rəngin tündləşməsi baş verər

 5. Qaynadıb-qatılaşdırmanı çətinləşdirər 1. Əgər sürtgəcləmədən öncə pomidor kütləsi qızdırılmazsa tullantının miqdarı hansı həddə olar (%-lə)

 1. 12

 2. 10

 3. 8,0

 4. 14

 5. 9,0 1. Sürtgəcləmədən öncə qızdırma əməliyyatı tətbiq edilərsə onda tullantı nə qədər olar %-lə

 1. 3,5-4,0

 2. 4,5-5,0

 3. 2,5-3,0

 4. 5,0-5,5

 5. 2-3,0 1. Tomat kütləsi qızdırılan zaman protopektin tullantı ilə ayrılır, həll olan pektin isə pomidor kütləsində qalır. Pektinin qalması nəyə xidmət edir

 1. Bircinsliliyə və laylanmanın olmamasına

 2. Lət və şirə hissənin bir-birindən ayrılmamasına

 3. Nəmliyin kütlədən asanlıqla ayrılmasına

 4. Buxarlandırma prosesinin sürətləndirilməsinə

 5. Bərabər ölçülü kütlənin formalaşmasına 1. Pomidor pastası istehsalında sürtgəcləmədən sonrakı qızdırma nəyə xidmət edir

 1. Havanın kənarlaşmasına

 2. Buxarlanmanın tez başlanmasına

 3. Vitaminlərin qalmasına

 4. Mikrob çirklənməsinin azalmasına

 5. Buxarlanma prosesinin normal getməsi 1. Pomidor pulpasında dearasiya etmədən, buxarlandırmaya verilərsə nələr baş verər

 1. Məhsulun köpüklənməsi

 2. Qatılaşmanın çətinləşməsi

 3. Rəng çalarının dəyişməsi

 4. Səthdə yanıqların olması

 5. Vitaminlərin oksidləşməsi 1. Pomidor kütləsini qızdıranda fermentlər inaktivləşir, mikroorqanizmlər məhv olur. Bu nəyə kömək edir
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Download 1.41 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa


Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir

Download 1.41 Mb.