• Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/… óra*
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. Témakörök
 • Programozás, azonosítás, tervezés 13 óra/… óra
 • Megvalósítás és kontroll 13 óra/… óra
 • Értékelés és zárás 5 óra/… óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
  Download 2.2 Mb.
  bet7/22
  Sana13.11.2020
  Hajmi2.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

  A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

  A

  11887-16 azonosító számú

  Kulturális program és projekt szervezése

  megnevezésű

  szakmai követelménymodul

  tantárgyai, témakörei

  A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák   

  Projekttervezés és projektmenedzsment

  Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata

  Rendezvényszervezés

  Rendezvényszervezés gyakorlata

  FELADATOK

  Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel

  x

  x

  x

  x

  Kapcsolatot tart a médiával és egyéb szervezetekkel

   

   

  x

  x

  Kampányokat szervez

   

   

  x

  x

  Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi követelményeket

   

   

  x

  x

  Közreműködik projektpályázatok elkészítésében

  x

  x

   

   

  Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt szervezetének kialakításához

  x

  x

   

   

  Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a partneri kapcsolattartás menetének és a jelentéskészítés rendjének megalkotásában

  x

  x

   

   

  Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert

  x

  x

   

   

  Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, különös tekintettel az idő- és költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék minőségi jellemzőire

  x

  x

   

   

  A projektterv szerint elvégzi a rá háruló tevékenységek kivitelezését, illetve a kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat

  x

  x

   

   

  Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az előrehaladás nyomon követésében a tervtől való eltérés vizsgálatában

  x

  x

   

   

  Közreműködik a projekt lezárásában, a projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység dokumentálásában

  x

  x

   

   

  SZAKMAI ISMERETEK

  A rendezvények típusai

   

   

  x

  x

  A rendezvények személyi és tárgyi feltételei

   

   

  x

  x

  Szervezők és közreműködők, koordináció

   

   

  x

  x

  Rendezvény költségvetési terve

   

   

  x

  x

  Rendezvény forgatókönyve

   

   

  x

  x

  Közönségkapcsolati feladatok

   

   

  x

  x

  Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások

   

   

  x

  x

  Szerzői jogi alapismeretek

   

   

  x

  x

  Szerződések jogi alapjai

   

   

  x

  x

  Rendezvény értékelése

   

   

  x

  x

  Kampányszervezés

   

   

  x

  x

  Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv

   

   

  x

  x

  Projekt és projektszervezet

  x

  x

   

   

  Projekttermék/Output, a projekt definiálása

  x

  x

   

   

  Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és kontrollterv

  x

  x

   

   

  Projektdokumentumok

  x

  x

   

   

  Tervlezárás és kockázatelemzés

  x

  x

   

   

  Nyilvántartás

  x

  x

   

   

  Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment)

  x

  x

   

   

  Projektmonitoring

  x

  x

   

   

  Nyomon követési eljárások

  x

  x

   

   

  Eltérések elemzése

  x

  x

   

   

  Beavatkozások meghatározása

  x

  x

   

   

  Szállítók és közbeszerzés

  x

  x

  x

  x

  Szerződéskötés

   

   

  x

  x

  Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők

   

   

  x

  x

  SZAKMAI KÉSZSÉGEK

  Szervezőkészség

  x

  x

  x

  x

  Verbális és nonverbális kommunikáció

  x

  x

  x

  x

  Motivációs és meggyőzési készség

   

  x

   

  x

  Prezentációs készség

  x

  x

  x

  x

  Jelentéskészítés

  x

  x

  x

  x

  SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

  Önállóság

   

  x

   

  x

  Pontosság

  x

  x

  x

  x

  Rugalmasság

   

  x

   

  x

  TÁRSAS KOMPETENCIÁK

  Nyitott hozzáállás

   

  x

   

  x

  Kapcsolatteremtő készség

   

  x

   

  x

  Segítőkészség

   

  x

   

  x

  MÓDSZERKOMPETENCIÁK

  Rendszerező képesség

  x

  x

  x

  x

  Gyakorlatias feladatértelmezés

  x

  x

  x

  x

  Kreativitás, ötletgazdagság

  x

  x

  x

  x
  1. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/… óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Nem kapcsolódik, alapozó tárgy.


   1. Témakörök

    1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment 5 óra/… óra

  • A projekt és jellemzői

  • Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)

  • Projekt és projektszervezet

  • Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai

  • Információgyűjtés

  • Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
    1. Programozás, azonosítás, tervezés 13 óra/… óra

  • Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások

  • Igényfelmérés, megvalósíthatóság

  • Projekttermék/Output, a projekt definiálása

  • Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és kontrollterv

  • „Kritikus út”

  • Projektdokumentumok

  • Tervlezárás és kockázatelemzés

  • Projekttervek jóváhagyása

  • Nyilvántartás
    1. Megvalósítás és kontroll 13 óra/… óra

   • Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment)

   • Projekt monitoring

   • Nyomon követési eljárások

   • Beavatkozások meghatározása

   • Szállítók és közbeszerzés

   • Szerződéskötés

   • Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

   • Információgyűjtés
    1. Értékelés és zárás 5 óra/… óra

  • Nyomon követési eljárások

  • Eltérések elemzése

  • Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, jelentéskészítés   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, csoportszoba, számítógép terem


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat

   

   

  x

   

  2.

  kiselőadás

   

   

   

   

  3.

  megbeszélés

   

  x

  x

   

  4.

  vita

   

  x

   

   

  5.

  szemléltetés

   

   

  x

   

  6.

  projekt

   

  x

   

   

  7.

  kooperatív tanulás

   

  x

  x

   

  8.

  szimuláció

  x

  x

  x

   

  9.

  szerepjáték

   

  x

   

   

  10.

  házi feladat

  x

  x

   

       1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakkepzesi kerettantervek 2016
     Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
     Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
     Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
     Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
     Szakkepzesi kerettantervek 2016 -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
     Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája
     Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

     Download 2.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
  Download 2.2 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

  Download 2.2 Mb.