• Yettinchidan
 • Sakkizinchidan
 • Bank faoliyati indd
  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet6/74
  Sana17.03.2022
  Hajmi1.28 Mb.
  #18765
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74
  Bog'liq
  bank faoliyati tahlili
  kompyutur tashkil etishdan xxxxx
  beshinchidan, bank aktivlarini tarkibini va sifatini to‘liq nazorat qilib 
  borish.
  Bank aktivlari holati, dinamikasi, samaradorligi kabi masalalar doimiy 
  ravishda tahlil etilmog‘i lozim. Shu bilan birga aktivlarning likvidliligi, daro-
  madliligi va rikslilik darajasi tahlili faoliyat muvaffaqiyatining garovi hisob-
  landi. Bank aktivlarining uning passivlari bilan mutanosibligini ta’minlash 
  ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham bank aktivlari uning 
  xodimlari, auditorlar va markaziy bank tomonidan o‘rganilib, tahlil qilib bo-
  rishning davr talabi bo‘lib qoladi.
  Bank faoliyati tahlili bank aksionerlari uchun ham muhim ahamiyat kasb 
  etadi. Ayniqsa bankning Kuzatuv kengashi tomonidan ham Boshqaruv faoli-
  yatini muvofi qlashtirishda tahlil natijalaridan keng foydalaniladi.
  Oltinchidan, bank likvidliligi va to‘lov qobiliyatini doimiy ravishda 
  ta’minlanishiga erishish.
  Bankning likvidligi deganda uning majburiyatlarini o‘z vaqtida va 
  to‘laqonli ravishda bajara olish imkoniyatlari tushuniladi. Bank omonatchi-
  lari va kreditorlari oldidagi majburiyatlarini o‘z vaqtida hamda to‘la-to‘kis 
  bajarilishi uchun doimiy darajada likvid mablag‘larga ega bo‘lishlari talab 
  etiladi. Bu o‘z navbatida mijozlar tomonidan bankka nisbatan ishonchini 
  mustahkamlaydi.
  Bankning to‘lov qobiliyati, uning mijozlari tomonidan berilgan topshiriq-
  larni tezkor ravishda ta’minlash, imkoniyatlari tushuniladi. Shunday ekan
  bank aktivlarini likvidlilik va to‘lov qobiliyati nuqtayi nazaridan tahlil etilishi 
  faoliyat samaradorligini ta’minlash asoslaridan biri bo‘lib hisoblanadi.


  9
  Yettinchidan, bank daromadlari va xarajatlarining optimal miqdorini 
  aniqlash. Har qanday tijorat tashkilotlari kabi banklar faoliyatining maqsadi 
  ham maksimal miqdorda foyda olishdan iboratdir. Shuning uchun ham bank 
  daromadlari va xarajatlarini tarkibiy jihatdan va uning sof rentabellik dara-
  jasini tahlil qilish asosiy maqsadlardan biri bo‘lib qoladi. Yuqori daromad 
  olish uchun olinadigan daromad manbalari, har bir daromad keltiruvchi ak-
  tivlar hamda bank xizmatlari turlarini o‘rganish va yuqori daromad keltiruv-
  chi sohalarni aniqlab borish zarur. Shu bilan birga bank xarajatlari tarkibini 
  o‘rganish natijasida ma’lum xarajatlarni tejash imkoniyatlarini aniqlash ham 
  faoliyat samaradorligini oshirish imokniyatlarini aniqlash, bank faoliyati 
  tahlilining maqsadlaridan hisoblanadi. Ma’lumki, daromadlilik va bankning 
  likvidliligi bir-birlari bilan qarama-qarshi ko‘rsatkichlari hisoblanadi. Shun-
  day ekan, daromadlilik va likvidlilik o‘rtasidagi mutanosiblikni ta’minlash 
  ham faoliyat tahliliga asoslanadi.
  Sakkizinchidan, bank qimmatbaho qog‘ozlarining jozibadorligini ta’-
  min lashga erishish. Bankni o‘z mablag‘larining ko‘payib borishi asosan 
  uning aksiyalarini sotishdan tushgan mablag‘lar hisobiga amalga oshiriladi. 
  Aksiyalarning sotilishi esa uning jozibadorligiga bog‘liqdir. Qaysi bankning 
  aksiyalari uning sohiblariga ko‘p daromad keltirsa, unga bo‘lgan talab ortib 
  boradi. Bu hol o‘z navbatida ushbu aksiyalarning jozibadorligini ta’minlaydi. 
  Ay niqsa, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davrida bank barqarorligini ta’-
  min lashda uning kapitalining miqdori oshib borishi muhim ahamiyat kasb eta-
  di. Bank aksiyalarining qanchalik ko‘p miqdorda sotilishini ta’minlash ham, 
  uning faoliyatini uzluksiz ravishda har tomonlama tahlil etilishini talab etadi.

  Download 1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74
  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish