• Tayanch iboralar
 • Maruzachi: q.x.f.f.doktori O.SH.Boynazarov Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar ro’yxati. Asosiy adabiyotlar
 • Qo’shimcha adabiyotlar
 • Mavzu. Tuproqshunoslik fanining rivojlanish tarixi. Reja
  Download 1.17 Mb.
  bet1/8
  Sana01.12.2023
  Hajmi1.17 Mb.
  #109206
    1   2   3   4   5   6   7   8
  Bog'liq
  Mavzu-1
  lanshaft taksatsiya, 1OBLOJKA, Ma\'lumotlarni kodlash, Diffuziya va osmos hodisasi, Ekologiyaq, Sachratqi o\'simligining dorivorlik xusiyatlari va xalq tabobatid, Men Hayitmurodov Doniyor 2003 – yil 29 –iyun, Avtomobil import boji.doc, ECTS Kредит-Mодуль Тизими, Nigora yangi shaxsiy ish reja 2021-2022. 0.5 stavkadoc (10), Hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligi va sanoatning barcha tarmoqlari, BERKA, 3-topshiriq, 7-mavzu Ishlab chiqarishdagi shikastlanishlarda birinchi yordam, 08-12-2022 15-26-33

  1-MAVZU. TUPROQSHUNOSLIK FANINING RIVOJLANISH TARIXI. TUPROQ PAYDO BO’LISH JARAYONINING UMUMIY SXEMASI VA TUPROQ PROFILINING SHAKILLANISHI

  • REJA
  • 1. Tuproqshunoslik fanning maqsadi va vazifalari.
  • 2.Tuproq haqida tushuncha va uning axamiyati.
  • 3.Tuproqshunoslik fanining rivojlanish tarixi

  Tayanch iboralar: Biosfera, tuproq, tog’ jinsi, minerallar, birlamchi minerallar, ikkilamchi minerallar, magmatik, metomorfok, chukindi, iqlim, rel’ef, tuproq yoshi, geografik tarqalish, kelib chiqishi, tarqalishi, unumdorlik, tuproqning agrokimyoviv tavsifi, melioratsiya, qattiq faza, suyuq va gaz faza, tirik organizmlar
  Maruzachi: q.x.f.f.doktori O.SH.Boynazarov


  Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar ro’yxati.
  Asosiy adabiyotlar:
  1. Boboxo’jayev I., Uzoqov P. “Tuproqshunoslik”. “Mehnat” T 1995.
  2. Qo’ziyev R.Q. «Genetik tuproqshunoslik muammolari», Т.1996
  3. O’zbekiston Respublikasi “Yer kadastiri” Т. 1998
  4. O’zbekiston Respublikasi Davlat yer kadastiri to’g’risidagi qonun Т 1998
  5.Musayev B.S. “Agrokimyo” Т.: «Sharq» matbaa aksiyadorlik komponiyasi, 2001.
  6. Sattorov J.S. ”Agrokimyo” ”Cho’lpon”, Т., 2011
  7. “Агрохимия” (п/р проф. Б.А.Ягодина) М.: ВО «Агропромиздат», 1989.
  8. В.Г.Минеев “Агрохимия” Издательтво Московского университета 1990 г.
  9. Niyozaliyev I.N., Radjabaov B.B. va boshqalar. «Agrokimyodan amaliy mashg’ulotlar» . -Т.: «Mehnat», 1989.
  10. Internet manbaalari
  Google.uz
  ZiYoNet.uz
  Qo’shimcha adabiyotlar:
  1.Гафурова Л.А., Маxсудов X.М., Адел М.Ю.-«Эрозияга учраган неоген ётқизиқларда шаклланган бўз тупроқларни биологик фаоллиги. «Ўзбекстон» Т.1999
  2.Гафурова Л.А ва бошқалар “Мелиоратив тупроқшунослик” –Т. 2002
  3.Кауричев И.С. «Почвоведение», Москва «Высшая школа», 1989
  4. Маxсудов X.М., Одилов А.А. Эрозияшунослик Т.1998 й.
  5. Турсунов Л. - “Тупроқ физикаси”, “Меҳнат” нашриёти. Т.1988 .
  6. Турсунов Л ва бошқалар “Қашқадарё хавзаси худуди тупроқлари” Т-2008 7. Турсунов Л ва бошқалар “Ўзбекистон тоғ тупроқлари” Т-2008
  8. И. Турапов, Х. Номозов Тупроқ бонитировкаси Т-2010
  9. Эргашев А.Э, Эргашев Т.А Экология биосфера ва табиатни муҳофаза қилиш-Т. 2005
  10.Белоусов М.А. «Физиологические основны корневого питания хлопчатника», - Т.: «Фан», 1975.
  11. Зокиров Т.С.- «Пахта даласи экологияси».-Т.: «Меҳнат», 1988.
  12. Мусаев Б.С. - «Тажриба ишлари услубиёти» (ўқув қўлланма). -Т.: «Университет», 1995.
  13. Методы агрохимических исследований почв и растений. -Т.: СоюзНИХИ, 1997.
  14.Мусаев Б.С., Акбаров Н.А.- «Ўзбекистон тупроқларининг агрокимёвий тавсифи (ўқув қўлланма)».- Т.: «Университет», 1996
  15. Саттаров Д.С., Каменир-Бичков Г.А. и др. «Практикум по агрохимии» (учебное пособие).- Т.: «Меҳнат», 1991
  16. Xoliqulov Sh., Uzoqov P., Boboxo’jaev I. Tuproqshunoslik. Toshkent – 2011 yil.
  17. Бобохўжаев И., Узоқов П.- Тупроқнинг таркиби, хоссалари ва анализи. Т.1990

  Download 1.17 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 1.17 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu. Tuproqshunoslik fanining rivojlanish tarixi. Reja

  Download 1.17 Mb.