• 2.7. Didaktik vositalar Jihozlar va uskunalar, moslamalar
 • 2.8. Oraliq nazorat savollari 1.
 • Ball Baho Talabaning bilim darajasi
 • Nazorat turi Nazorat shakllari
 • Nazorat shakllari bo’yicha beriladigan maksimall ball
 • Jami: 40 8 40
 • Jami: 30 2 30
 • III. O’quv –uslubiy adabiyotlar va elektron ta`lim resurslari ro’yxati Asosiy darslik va o’quv qo’llanmalar
 • Elektron ta`lim resurslari
 • Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  Download 1,54 Mb.
  bet15/15
  Sana19.03.2017
  Hajmi1,54 Mb.
  #356
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  6/3

  Axborot yig`ish usullari va vositalarining tanlanishi. Vaziyat modelining ishlab chiqilishi. Keys matnining yozilishi. Keys tuzilmasi.Keysning pedagogik pasporti.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  6

  JN

  5 b  7

  Ta`limning keys-texnologiyasiga kirish: keyslarni ishlab chiqish qoidalari.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  7/1

  Guruxlarda keys echimini topish. Guruxlarda keys echimini topish. Guruxlarda faoliyatni tashkil etish. Guruxlar faoliyatini yo’naltirib turish.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  7/2

  Guruxlarda keys echimini topish bosqichlari. Vaziyatni tahlil qilish varag`ini to’ldirish. Vaziyatni echish tartibini ishlab chiqish. Taqdimotga tayyorlanish.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  7

  JN

  5 b  8

  “Ma`ruzada ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalari.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish

  Pentum 4

  rusumli


  komp. majm –si, ekran, vidio

  proektor


  taktik maydon

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  8/1

  Guruxlarda keys echimini topish va taqdimotga tayyorlash. Taqdimotchilarni baholash ko’rsatkichlari va mezonlari.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.


  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  8/2

  Taqdimot va uni o’tkazish shakllari. Muvaffaqiyatli taqdimotning sirlari. Taqdimot qoidasi. Keys echimini taqdimot qilish va baholash.


  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  8

  JN

  5 b  9

  “Seminarda ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va

  rejalashtirish qoidalari”  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  ON

  15 b.


  5-8 mav

  zu

  JAMI:

  60


  2.7. Didaktik vositalar


  1. Jihozlar va uskunalar, moslamalar: taktik maydon, joy maketlari, plakatlar, elektron doska –Hitachi, LCD monitor, elektron ko’rsatkich.

  2. Video audio uskunalar: video, audiomagnitofon, ovoz kuchaytirgich.

  3.Kompyuter va multimediali vositalar: kompyuter, Dell tipidagi proektor, DVD- diskovod, Web- kamera, videoproektor (glazok).
  2.8. Oraliq nazorat savollari


  1. Ta`limni texnologiyalashtirishning dolzarbligi va ahamiyatini izohlang.

  2. Ishlab chiqarish texnologiyasi xaqida nimalarni bilasiz ?

  3. Ta`lim texnologiyasi bilan o’qitish metodikasining qiyosiy tahlil qilib bering.

  4. Maqsad, maqsadni belgilash, natija kabi tushunchalariga ta`rif bering.

  5. Ta`lim usullarining tasnifini ta`riflab bering.

  1. Ta`lim texnologiyasining evolyutsion taraqqiyoti xaqida sizning fikrlaringiz.

  2. Pedagogik texnologiyalarni tuzilishi va mohiyati xiqida nimalarni bilasiz?

  3. O’zlashtirish darajasiga asoslanib maqsadni va natijalarni belgilash tushunchasini izohlab bering.

  4. SHakl, ta`lim shakllari, ta`limni tashkil etish shakllarini tushuntiring.

  5. Interfaol usullarning boshqa usullardan farqli tomonlarini aytib bering.

  1.Ishlab chiqarish texnologiyasi bilan pedagogik (ta`lim) texnologiyasini qiyosiy tahlil qilib bering.

  2.Ta`limni tashkil etish shakllarining ta`lim texnologiyasidagi o’rni va ahamiyatini izohlab bering.

  3.Usul, ta`lim usullari tushunchasi. Ta`lim usullarining ta`lim texnologiyasidagi o’rni va ahamiyatini tushuntirib bering.

  4.Faol ta`lim usullari, interfaol usullar tushunchalarini bayon etib bering.

  5. Ta`lim usullarini tanlash omillarini tavsiflab bering.

  1. Ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalari.

  2.O’quv mashg`uloti texnologik xaritasi haqida tushunchangizni bayon eting.

  3.“Layoqatlilik”, “Layoqat” tushunchalarini tushunchalarini ta`riflab bering.

  4. Ta`lim tizimida loyihaviy o’qitishning dolzarbligi va o’rni.

  5. Guruxlarda keys echimini topish bosqichlarini tushuntirib bering.

  1. Ta`lim modeli haqida tushunchangizni bayon eting.

  2. Texnologik xaritaning rejadan farqli tomonlarini izohlab bering.

  3.“Kasbiy layoqatlilik”, “Tayanch layoqatlar” tushunchalarini ta`riflab bering.

  4.Loyiha, loyihaviy faoliyat, loyihalashtirish, loyihalash usuli, o’quv loyihasi tushunchalarini izohlab bering.

  5. O’quv loyihasining pasportiningn tuzilishi.

  1.Ta`lim modeliga kiruvchi komponentlar va ularning ta`lim samaradorligini oshirishdagi o’rni va ahamiyati xaqida aytib bering.

  2.Ta`lim modeli va o’quv mashg`uloti texnologik xaritasini ishlab chiqish qoidalarini bayon etib bering.

  3.Ta`limning keys-texnologiyasining o’rni va ahamiyati. Keyslarni ishlab chiqish qoidalari.

  4. Pedagogik annotatsiyaning tuzilishi.

  5.“Ma`ruzada ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalari.
  2.9. Yakuniy nazorat savollari


  1. Mustaqil ishni tayyorlashda uch darajali test topshiriqlarini ishlab chiqish. Uch darajali testlar asosida o’quv natijasiga erishish darajasini baholash.

  2. Ta`lim shakllari – ta`lim texnologiyasining tarkibi.

  3. SHakl, ta`lim shakllari, ta`limni tashkil etish shakllari tushunchalari. Ta`limni tashkil etish shakllarining tasniflanishi.

  4. Ta`limni tashkil etish shakllarini tanlash omillari.

  5. Ta`lim usullari – ta`lim texnologiyasining tarkibi.

  6. Faol ta`lim usullari, interfaol usullar tushunchalari.

  7. Ta`lim usullarining tasnifi. Ta`lim usullarining mazmuni.

  8. Interfaol usullar mazmuni.

  9. Ta`lim modeliga kiruvchi komponentlar va ularning ta`lim samaradorligini oshirishdagi o’rni va ahamiyati.

  10. Ta`lim modelini ishlab chiqishda ta`limni tashkil etish shakllari, metodlari va vositalarini tanlash omillari.

  11. O’quv mashg`uloti texnologik xaritasi haqida tushuncha.

  12. Texnologik xaritaning rejadan farqli tomonlari.

  13. Ta`lim modeli va o’quv mashg`uloti texnologik xaritasini ishlab chiqish qoidalari.

  14. Zamonaviy ta`lim tizimining asosiy maqsadlari. “Layoqatlilik”, “Layoqat”, “Kasbiy layoqatlilik”, “Tayanch layoqatlar” tushunchalari.

  15. Loyihaviy o’qitishning asosiy tushunchalari: loyiha, loyihaviy faoliyat, loyihalashtirish, loyihalash usuli, o’quv loyihasi.

  16. Loyihaviy ta`limning mazmuni. O’quv loyihasi tushunchasi.

  17. O’quv loyihaviy faoliyat tuzilishi. O’quv loyihalarining turlari.

  18. O’quv loyihasining tipologiyasi. O’quv loyihalarining qiyosiy tavsifi. O’quv loyihaviy faoliyatning bosqichlari.

  19. Loyihaviy ta`limning texnologiyasi. O’quv loyihasining pasportiningn tuzilishi. Pedagogik annotatsiyaning tuzilishi.

  20. Keyslarni ishlab chiqish qoidalari. Keys –stadi: ta`limiy amaliy vaziyat: tushuncha va vazifaviy ahamiyati. “Keys”, “Keys-stadi” tushunchalari.

  21. Keysni ishlab chiqishning protsessual tizimi. Keyslar tipologiyasi. Keys matnining yozilishi. Axborot yig`ish usullari va vositalari. Axborot manbalari.

  22. Keysda muammoni berish usullari. Keys tuzilmasi. Keysning pedagogik pasporti. Pedagogik annotatsiya.

  23. Keysning tekshirilishi va baholanishi.Keysning ta`lim amaliyotiga joriy etilishi. Keysni rasmiylashtirish.

  24. Ma`ruzada ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalari. Ta`lim texnologiyasi modeli. Ta`lim texnologiyasi modelini ishlab chiqishda ma`ruza turlarini to’g`ri tanlash.

  25. Ma`ruzada ta`lim texnologiyasini ishlab chiqishda ta`lim shakllari, usullari va vositalaridan eng maqbulini tanlash.

  26. Ma`ruzada ta`lim texnologiyasini ishlab chiqishda texnologik xaritani ishlab chiqish qoidasi.

  27. Ma`ruzada tra`lim texnologiyasini ishlab chiqishda monitoring va baholash usullarini tanlash.

  28. Seminar tushunchasi. Seminarlarning o’ziga xos xususiyati. Seminarlarning ta`lim jarayonidagi o’rni va ahamiyati.

  29. Seminarlarning turlari. Seminarda ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalari.

  30. Ta`lim texnologiyasi modeli. Ta`lim texnologiyasi modelini ishlab chiqishda seminar turlarini to’g`ri tanlash.

  31. Seminarda ta`lim texnologiyasini ishlab chiqishda ta`lim shakllari, usullari va vositalaridan eng maqbulini tanlash.

  32. Seminarda ta`lim texnologiyasini ishlab chiqishda texnologik xaritani ishlab chiqish qoidasi.

  33. Seminarda tra`lim texnologiyasini ishlab chiqishda monitoring va baholash usullarini tanlash.

  34. Ta`lim vositasi - ta`lim texnologiyasining tarkibi. Ta`lim vositalari haqida tushuncha.

  35. Ta`lim vositalarining ta`lim texnologiyasidagi o’rni va ahamiyati. Ta`lim vositalarining tasnifi.

  36. CHizmali organayzerlar haqida tushuncha. CHizmali organayzerlarning tasnifi. CHizmali organayzerlarning ahamiyati va ta`lim texnologiyasidagi o’rni. Ma`lumotlarni ko’rgazmali taqdim etish usullari va vositalari. Ma`lumotlarni tarkiblashtirish va umumlashtirish, o’rganilayotgan tushunchalar (voqea va hodisalar, mavzular) o’rtasida aloqa va o’zaro bog`liqlikni o’rnatish usul va vositalari.

  37. Ma`lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash usul va vositalari. Muammoni aniqlash, tahlil qilish va echimini topishni rejalashtirish usul va vositalari.

  38. O’quv loyihasi bo’yicha guruxlarda ishlash. Guruxlarda ishlash qoidasi. Gurux ishtirokchilarini loyihaviy faoliyat bilan tanishtirish.

  39. Guruxlar tomonidan o’quv loyihasi mavzusini tanlash.

  40. Gurux ishtirokchilarini loyihaviy faoliyat bo’yicha vazifalari.

  41. Loyihaviy faoliyat bosqichlari.

  42. Loyihaviy faoliyat maxsulini taqdimotini tayyorlash.

  43. O’quv loyihasi bo’yicha faoliyat natijasini taqdimoti. Taqdimot tayyorlash qoidalari.

  44. Taqdimotchilarni baholash ko’rsatkichlari va mezonlari. Taqdimot va uni o’tkazish shakllari.

  45. O’quv loyihasi bo’yicha xisobot. Loyihaviy faoliyat mahsuli taqdimotini tayyorlash.

  46. O’quv loyihasi mahsuli taqdimotini qilish va baholash.

  47. Keyslar tipologiyasi. Keyslarning manbalari.

  48. Keys ishlab chiqishning protsessual tizimi. Keysni ishlab chiqish modeli. Maqsadning qo’yilishi. Muammoning ifodalanishi.keys dasturiy kartasining ishlab chiqilishi.

  49. Institutsional tizimning tanlanishi. Axborot yig`ish usullari va vositalarining tanlanishi.

  50. Vaziyat modelining ishlab chiqilishi. Keys matnining yozilishi. Keys tuzilmasi.Keysning pedagogik pasporti.  2.9.1. Baholash mezoni
  “Chaqiriqqacha harbiy ta`lim o’qitilishining innovatsion pedagogik texnologiyalari” fanidan talabalarni baholash mezoni. Talabalar bilimini baholashda quyidagi namunaviy mezonlar inobatga olinadi.


  Ball

  Baho

  Talabaning bilim darajasi

  86-100

  A`lo

  Fan bo’yicha o’quv jarayoni va o’quv uslubiy faoliyatni modernizatsiyalash hamda innovatsion ta`lim texnologiyalarini joriy etish asosida ta`lim jarayoniga ilg`or pedagogik innavatsion texnologiyalarni joriy etish bo’yicha nazariy va amaliy bilimlarni chuqur o’zlashtirgan, shuningdek “Maqsadni belgilash ”. “Uch darajali testlarni ishlab chiqish asosida o’quv yutuqlarini baholash”, “O’quv loyihasi” va “Keys-stadi” va “CHizmali organayzerlar” kabi pedagogik innovatsion texnologiyalarni o’quv fanniga muvoffaqiyatli joriy eta olishini amaliy ishlari bilan ko’rsata olsa.

  71-85

  Yаxshi

  Fan bo’yicha o’quv jarayoni va o’quv uslubiy faoliyatni modernizatsiyalash hamda innovatsion ta`lim texnologiyalarini joriy etish asosida ta`lim jarayoniga ilg`or pedagogik innavatsion texnologiyalarni joriy etish bo’yicha nazariy va amaliy bilimlarni chuqur o’zlashtirgan, shuningdek “Maqsadni belgilash ”. “Uch darajali testlarni ishlab chiqish asosida o’quv yutuqlarini baholash”, “O’quv loyihasi” va “Keys-stadi” va “CHizmali organayzerlar” kabi pedagogik innovatsion texnologiyalarni o’quv fanniga muvoffaqiyatli joriy etishda ahamiyati jihatdan uncha katta bo’lmagan kamchilik va xatolarga yo’l qo’ygan bo’lsa.

  55-70

  Qoniqarli

  Fan bo’yicha o’quv jarayoni va o’quv uslubiy faoliyatni modernizatsiyalash hamda innovatsion ta`lim texnologiyalarini joriy etish asosida ta`lim jarayoniga ilg`or pedagogik innavatsion texnologiyalarini joriy etish bo’yicha nazariy va amaliy bilimlarni o’zlashtirgan, biroq “Maqsadni belgilash ”. “Uch darajali testlarni ishlab chiqish asosida o’quv yutuqlarini baholash”, “O’quv loyihasi” va “Keys-stadi” va “CHizmali organayzerlar” kabi pedagogik innovatsion texnologiyalarni o’quv fanniga joriy etishda ketma – ketlik buzilib bir nechta xatolar va kamchiliklarga yo’l qo’ygan bo’lsa.

  0-54

  Qoniqarsiz

  Agar - “Qoniqarli” baho qo’yish mezonlari talablari bajarilmagan bo’lsa.


  Reyting jadvali.
  Maksimal ball– 100 b. Saralash bali – 55 b.

  JN (joriy nazorat) – maks. 40 b. 86-100 ball – “5” baho.

  ON (oraliq nazorat) – maks. 30 b. 71-85 ball – “4” baxo.

  YAN (yakuniy nazorat) – maks. 30 b. 55-70 ball – “3” baho.

  0-54 ball – “2” baho  Nazorat turi  Nazorat shakllari


  Xar bir nazorat uchun beriladigan maksimall ball  Nazorat soni

  Nazorat shakllari bo’yicha beriladigan maksimall ball

  Joriy nazorat

  1. Og`zaki

  5

  8

  40

  Jami:__40__8__40'>Jami:

  40

  8

  40

  Oraliq nazorat

  1. YOzma

  15

  2

  30

  Jami:

  30

  2

  30

  Yаkuniy nazorat

  Amaliy topshiriq

  30

  1

  30

  Jami:

  100

  7

  100

  Umumiy ball – 100 ball ON va JN– 70 ball YAN – 30 ball.


  86 – 100 = 5 yakuniy nazoratgacha 30 - “5”

  71 – 85 = 4 mak. ball – 70 21 - “4”

  56 – 70 = 3 min. ball – 38 16 - “3”
  Ma`ruza ON – 30 ball .Amaliy JN – 40 ball “5” B “15” B “20” B
  1. ON – 15 (yozma) 1. JN – 5 (amaliy) “5” - 5 “5” - 15 “5” - 20

  2. ON – 15 (yozma 2. JN – 5 (amaliy) “4” - 4 “4” - 12 “4” - 16

  3. JN – 5 (amaliy) “3” 3 “3” - 9 “3” – 12

  4. JN – 5 (amaliy) «3» baldan past

  5. JN – 5 (amaliy)

  6. JN – 5 (amaliy)

  7. JN – 5 (amaliy)

  8. JN – 5 (amaliy)


  III. O’quv –uslubiy adabiyotlar va elektron ta`lim resurslari ro’yxati
  Asosiy darslik va o’quv qo’llanmalar


  1. Karimov I.A. Yаngicha fikrlash va ishlash davr talabi. – T.: O’zbekiston, 1997.

  2. Karimov I.A. O’zbekiston XXI asr bo’sag`asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari – T.: O’zbekiston, 1997.

  3. Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni – xalq, millatni – millat qilishga xizmat etsin. 7-jild. – T.: O’zbekiston, 1999.

  4. Karimov I.A. Yuksak ma`naviyat – engilmas kuch. – T.: Ma`naviyat, 2008.

  5. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etish yo’llari va choralari. – T.: O’zbekiston, 2009.

  6. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. – T.: O’zbekiston, 2010.

  7. O’zbekiston Respublikasining “Ta`lim to’g`risida”gi Qonuni// “Barkamol avlod − O’zbekiston taraqqiyotining poydevori” kitobida. – T.: SHarq, 1997. − B. 20-29.

  8. O’zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”// “Barkamol avlod − O’zbekiston taraqqiyotining poydevori” kitobida. – T.: SHarq, 1997. − B.31-61.

  9. Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar – T.: O’zbekiston, 2001.

  10. «YOshlarni chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorlash»o’quv dasturi 2005 y.

  11. A. Sotvoldiev. Chaqiriqqacha harbiy ta`limni tashkil etish va uning metodikasi” Fan va texnologiya 2010 y.

  12. A. Sotvoldiev. “Chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorlash fanini kasbiy sohalarga yo’naltirib o’qitish”. O’quv metodik qo’llanma. TDPU 2012 y. AL va KXK uchun.

  13. K.I. Axmetova, D.M. Fayzullaeva, D.P.Xoshimova «Oliy o’quv yurtida innovatsion ta`lim texnologiyasini loyixalashtirish, rejalashtirish va uni amalga oshirish» mavzusi bo’yicha o’tkaziladigan trening mashg`ulotining ta`lim texnologiyasi: Uslubiy qo’llanma /«Iqtisodiy ta`limda o’qitish texnologiyasi» seriyasidan. -T.: TDIU, 2010. 80 b.

  14. Golish L.V. Kontseptualnыe osnovы razrabotki kvalifitsirovannыx trebovaniy k vыpuskniku professionalnogo kolledja. – j. Ta`lim muammolari. – T., 1998. - №6. – S.66-69.

  15. Golish L.V., Fayzullaeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. – T.: TDIU, 2010.

  16. Azizxodjaeva N.N. Pedagogicheskie texnologii v podgotovke uchitelya. Tashkent, 2000.

  17. Allayorov I.A. Didakticheskie osnovы aktivnogo obucheniya upravlenchenskim distsiplinam. – Tashkent: Fan, 1994.

  18. Bespalko V.P. Pedagogika i progressivnыe texnologii obucheniya. – M., 1995.

  19. Bespalko V.P. Slagaemыe pedagogicheskoy texnologii. – M., 1989.


  Qo’shimcha adabiyotlar


  1. Bordovskiy G.A., Izvozchikov V.A. Novыe texnologii obucheniya: Voprosы terminologii// Pedagogika. – 1993.-№5.

  2. Galperin P.K. K teorii programmirovannogo obucheniya. – M., 1967.

  3. Klarin M.V. Innovatsii v mirovoy pedagogike. – Riga, 1995.

  4. Klarin M.V. Pedagogicheskaya texnologiya. – M., 1989.

  5. Kudryavtsev P.O. Problemnoe obuchenie. Istoki i sushnost.: Znanie, 1991.

  6. Molibog A.G. Programmirovanie obuchenie. – M., 1967.

  7. Pidkasistыy I.I. i dr. Texnologiya igrы v obuchenii i razvitii. – M.: RPA, 1996.

  8. Samounina N.V. Organizitsionno obuchayushie igrы v obrazovanii. – M.: Narodnoe obrazovanie, 1996.

  9. Selevko G.K. i dr. Differentsiatsiya obucheniya. – YAroslavl, 1995.

  10. Selevko G.K. Opыt razrabotki teorii pedagogiki sotrudnichestva. Metodicheskie rekomendatsii. CH. I,II. – YAroslavl, 1988, 1989.

  11. Selevko G.K., Tixomirova N.K. Pedagogika sotrudnichestva o perestroyke shkolы. – YAroslavl, 1990.

  12. Unt Inge. Individualizatsiya i differentsiatsiya obucheniya.- M.: Pedagogika, 1990.

  13. SHatalov V.F. Pedagogicheskaya proza. – M.: Pedagogika,1980.

  14. Elkonin D.V. Psixologiya igrы.- M., 1979.

  15. Yudin V.V. Pedagogicheskaya texnologiya. – YAroslavl, 1997.

  16. Fuqaro muxofazasi asoslari. Ma`ruzalar to’plami. F.M.Instituti.  Elektron ta`lim resurslari


  1. www. tdpu. uz

  2. www. pedagog. uz

  3. www. Ziyonet. uz

  4. www. edu. uz

  5. tdpu INTRANET. Uz


  Kafedra boshlig`i podpolkovnik Tojiev M.A.

  Download 1,54 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Download 1,54 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti

  Download 1,54 Mb.