• Ekspert-auditor quyidagi vazifalarni bajaradi
 • Ekspert-auditor quyidagi talablarga javob berishi lozim
 • Sh. E. Umidov, Z. A. Djabborov nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslari
  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet16/44
  Sana12.05.2023
  Hajmi0.94 Mb.
  #58859
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44
  Bog'liq
  572- бахолаш Шаблон docx (3), Qiyomat va Oxirat [@kitoblar pdf], vohidjonga mal bazasi
  2.4.
   
  Ekspert auditorlar tayyorlash va ularga 
  qo‘yilgan talablar
  Sertifikatlashtirish­ bilan­ bog‘liq­ bo‘lgan­ faoliyatda­ faol­
  qatnashuvchi shaxs – bu ekspert-auditordir. U, odatda, sifat 
  tizimlarini,­ishlab­chiqarishni­va­mahsulotni­sertifikatlashtirishda,­
  sinov laboratoriyalarini akkreditlashda va boshqa ishlarda 
  qatnashishi mumkin.
  Ekspert-auditor­deb,­sertifikatlashtirish­sohasida­muassasa­va­
  korxonalar faoliyatini baholash va nazorat qilish huquqiga ega 
  bo‘lgan attestatlangan shaxsga aytiladi.


  46
  Ekspert-auditor sifatida «O‘zstandart» tomonidan belgilangan 
  tartibda attestatlangan fan, sanoat, maishiy xizmat, institutlar 
  va boshqa tashkilotlarning vakillari hamda belgilangan hujjatlar 
  bilan ishlashda yetarli chuqur bilimga ega bo‘lgan xususiy shaxs 
  ham bo‘lishi mumkin.
  Ekspert-auditor quyidagi vazifalarni bajaradi:
  mahsulot, jarayon, xizmatlarni, sifat tizimlarini va ishlab 
  chiqarishni­sertifikatlashtirish;
  –­ sertifikatlashtirilgan­ mahsulot,­ jarayon­ va­ xizmatlarning­
  tavsiflarini­hamda­sertifikatlashtirilgan­sifat­tizimlarini­va­ishlab­
  chiqarishning turg‘unligini nazorat qilish;
  –­ sertifikatlashtirish­ bo‘yicha­ akkreditlash­ idoralari,­ sinov­
  laboratoriyalarini (markazlarini) va ularning faoliyatini nazorat 
  qilish;
  –­ sertifikatlashtirishda­tavsiyalar­berish.
  Ekspert­auditor­ o‘z­ faoliyatini­ sertifikatlashtirish­ milliy­
  idorasi,­ bir­ turdagi­ mahsulotni­ sertifikatlashtirish­ idoralari,­ sifat­
  tizimlarini­ va­ ishlab­ chiqarishni­ sertifikatlashtirish­ doirasida­
  amalga oshiradi.
  Ekspert-auditor quyidagi talablarga javob berishi lozim:
  –­ to‘liq­oliy­ma’lumotli­va­sertifikatlashtirish­sohasida­yetarli­
  bilimga­ ega­ bo‘lib,­ faoliyati­ sertifikatlashtirishning­ ma’lum­ turi­
  bo‘yicha attestatlangan bo‘lishi kerak;
  – oliy o‘quv yurtini tamomlagandan so‘ng kamida 5 yillik 
  amaliy stajga ega bo‘lishi, shundan kamida 3 yil standart-
  lashtirish, metrologiya, sinovlar, sifatni boshqarish va ta’minlash 
  sohalarida ishlagan bo‘lishi kerak.
  Ekspert-auditor chuqur bilimli, tadbirkor bo‘lmog‘i lozim. 
  U quyidagi sohalar bo‘yicha bilimlarni mukammal egallagan 
  bo‘lishi shart:
  –­ respublika­ sertifikatlashtirish­ milliy­ tizimining­ qoida­ va­
  tartiblari;


  47
  –­ sertifikatlashtirish­ o‘tkazish­ bo‘yicha­ bilimlar­ va­ me’yoriy­
  hujjatlarni tushunish;
  –­ sertifikatlashtirish­ va­ akkreditlash­ bo‘yicha­ asosiy­ ishlar­
  mazmuni;
  –­ sertifikatlashtirish­ va­ akkreditlash­ bo‘yicha­ iqtisodiy­ va­
  huquqiy asoslar;
  –­ mamlakat­ ichidagi­ va­ chet­ ellardagi­ sertifikatlashtirish­ va­
  akkreditlash tajribasi;
  – standartlashtirish, metrologiya va sifat tizimlarining 
  asoslari;
  – tekshiruv o‘tkazish va sifatni boshqarishning statistik 
  usullari.
  Ekspert-auditor tahlil qilish, mantiqiy asoslash, o‘zining 
  fikrini­ qattiq­ va­ asoslangan­ holda­ himoya­ qilish;­ ijodiy­
  qobiliyatga va murakkab vaziyatda to‘g‘ri qaror qabul qilish 
  xususiyatlariga ega bo‘lishi; haqqoniy, mas’uliyatli, prinsipial 
  ravishda xayrixoh, xushmuomala, odobli va o‘zini tuta bilish 
  kabi shaxsiy sifatlarga ega bo‘lishi kerak. Ekspert-auditor 
  tekshirilayotgan obyektning xodimlari bilan aloqada bo‘lish 
  va kerakli hujjatlar bilan tanishish; ma’lumot uchun har 
  qanday­ qo‘shimcha­ ma’lumotlar­ talab­ qilish­ (sertifikatlashtirish­
  maqsadlari uchun); tizimda amaldagi me’yoriy-uslubiy huj-
  jat­larni­ takomillashtirish­ bo‘yicha­ o‘z­ taklifini­ berish;­ sertifi­
  katlashtiriluvchi mahsulot, jarayon, xizmatlar, sifat tizimi 
  va ishlab chiqarish bo‘yicha rejalarni tuzatish yuzasidan o‘z 
  mulohazalarini kiritish huquqiga egadir.
  Korxonalarda­ sertifikatlashtirish­ sohasidagi­ ishlarni­ inobatga­
  olib,­ sertifikatlashtirish­ milliy­ idorasi­ «O‘zstandart»­ tomonidan­
  ekspert-auditorlar tayyorlash maxsus kurslari tashkil etilib, 
  bu sohadagi o‘qishning tashkiliy tomonlari O‘zSMSITIning 
  asosiy faoliyatlaridan biri deb qaralmoqda. Ekspert-auditorlarni 
  tayyorlash, odatda, ikki bosqichda olib boriladi: nazariy bilim-


  48
  larni olish va attestatlash natijasida ularga tegishli rasmiy 
  hujjatlar topshirish.
  Maxsus kurs tinglovchilarining nazariy bilimlarini «O‘zstandart» 
  agentligi tomonidan tuzilgan maxsus komissiya baho laydi. Baho-
  lanish­ natijalari­ yetarli­ darajada­bo‘lsa,­ ularga­sertifikatlashtirish­
  milliy tizimining ekspert-auditori degan guvohnomasi beriladi 
  (agar attestatlashdan o‘tmasa rad etiladi).
  Ekspert-auditorlar ularga yuklatilgan vazifalari bo‘yicha 
  muayyan burch va mas’uliyatlarga egadirlar.

  Download 0.94 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44
  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sh. E. Umidov, Z. A. Djabborov nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslari

  Download 0.94 Mb.
  Pdf ko'rish