• VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar
 • X-Otilganlarni takrorlash: 1. Quyosh tizim i, Yer, litosfera qanday hosil boMgan
 • Tasdiqla yman
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet22/87
  Sana19.02.2024
  Hajmi3,7 Mb.
  #158581
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   87
  Bog'liq
  Geografiya fani to\'garak
  9453, dalolatnoma voleybol, Respublika bo`yicha yong`inlar sodir bo`lishi va ularda ko`rilad, ARIZA BLANKA
  Rivojlantiruvchi maqsad - O'quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish, guruxlarda 
  ishlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 
  ifodalashga o'rgatish, til madaniyatini o'stirish.
  V-Dars
  turi: Yangi tishuncha va qonunlarni o'rgatuvchi dars.
  VI-Darsda foydalaniladigan metodlar: Hamkorliktexnologiyasi, "Aqliy hujum" ,
  VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar: ko'rgazmalar
  VIII-Tashkiliy qism:
  a) salomlashilsh 
  b) navbatchi axboroti
  c) davomatni aniqlash 
  d) uyga vazifani tekshirish
  IX-Darsning rejasi:
  a) o'tilgan mavzuni takrorlash 
  b) yangi mavzu bayoni 
  c) 
  mustaxkamlash. 
  d) 
  O'quvchilarni 
  baxolash
  X-O'tilganlarni takrorlash:
  1. Quyosh tizim i, Yer, litosfera qanday hosil boMgan?
  2. Beruniy gipotezasi qanday mazmunga ega?
  3. Qaysi gipotezani ko‘pchilik tan olgan?
  XI-Yangi mavzu bayoni:
  Okean boyliklari va ulardan foydalanish. Olimlarning fikricha, hayot 
  okean sohillaridagi tolqinlar hosil qilgan „hayot sharbati — boUqasimon 
  loyqa"' li suv muhitida hosil boklgan. Okean suvlarida mikroskop bilan 
  ko‘rinadigan organizmlardan tortib 150 tonna keladigan ko‘k kitlarga- 
  cha, turli xil organizmlar yashaydi. Hozir Dunyo okeanida 160 ming 
  hayvon turi, 10 ming atrofida o bsimlik turi mavjud.
  Okean organizmlari yashash joylariga ko‘ra guruhlashtiriladi. Masa- 
  lan, bentos organizmlar — okean suvlari tubida, yotqiziqlar orasida 
  yashaydi. Nektonlar— z ikin ko‘chib yuruvchi organizmlar bo‘lsa, 
  planktonlar 
  suv 
  oqimlariga qarshilik ko‘rsata olmay, muallaq holatda 
  suzib yuruvchi organizmlardir (fitoplankton va zooplanktonlar).
  Dunyo okeani tabiiy boyliklarning xazinasi hisoblanadi. Bu boyliklar 
  biologik, kimyoviy, m a’danli va yoqilg'i-energetik resurslardan iborat. 
  Hozir biologik resurslarning 2% idangina foydalanilmoqda. Lekin bu 
  dunvoda iste’mol qilinadigan oqsil moddalarning 20% ini tashkil etadi.


  Dunyo okeanidan ovlanadigan organizmlarning 80% ga yaqinini ba- 
  liqlar, 10—12 % ini umurtqasiz hayvonlar, 8—10% ini dengiz sut- 
  emizuvchilari va suvoktlari tashkil etadi.
  Okean suvlaridan yiliga treska (10,7 mln t), seld (22,3 mln t), skumbriva 
  (5,1 mln t) baliqlari ko‘plab ovlanadi. Okean tubidan osh tuzi, brom, 
  magniy, oltingugurt, aluminiy, mis, uran, kumush, oltin olinadi.
  Dunyo okeanida neft \
  2
  l gazb\v\nch\ o‘rinda Fors ko‘rfazidan, ikkinchi 
  o‘rinda Venesuella qirg'oqlaridan, Shimoliy dengizdan, Meksika qo‘ltig‘idan 
  qazib olinadi. Xitoy, Kanada, AQSH, Avstraliya, Irlandiva, Turkiya, 
  Gretsiya, Fransiya va boshqa mamlakatlar sohillarida toshko‘miming 100 
  dan ortiq yirik konlari mavjud.
  Dunyo okeani eng muhim va arzon dengiz transport vazifasini 
  bajaradi. Iqtisodiy, savdo aloqalarining 80% i, mahsulotlar tashishning 
  95% i dengiz transporti orqali bajariladi. Dunyo xo‘jaligining rivoj- 
  lanishi, xalqaro mehnat taqsimotining yuzaga kelishi, savdo-sotiqning 
  rivojlanishi dengiz transporti tufaylidir. Hozir Dunyo okeani sohillarida 
  2700 ta dengiz port-shaharlari mavjud.
  Dengiz transportida tashiladigan asosiy yuk neft va neft mahsulot- 
  lariga to‘g‘ri keladi. Ba’zan bu mahsulotlarni tashiydigan maxsus kema- 
  tankerlar halokatga uchrab, sohil tabiatiga, dengiz organizmlariga katta 
  talafot keltirmoqda.
  Dengiz turizmi ham okean resurslaridan foydalanishning bir sohasi 
  sifatida tobora rivojlanmoqda. Undan tushgan yillik daromad 220 mlrd 
  dollami tashkil etgan.
  Dunyo okcanini muhofaza qilish milliy, regional va xalqaro ko‘lamda 
  amalga oshiriladigan tadbir. Dunyo okeanini tadqiq etish va foydalanish 
  hamda muhofaza qilish maqsadida ko‘plab xalqaro tashkilotlar tuzil- 
  gan. Xalqaro dengiz komiteti, Davlatlararo okeanografik komis- 
  siya (UNESKO qoshida) va boshqalar Dunyo okeani boyliklaridan 
  oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish, ularni muhofaza qilish, tik- 
  lash va ekologik sharoitini yaxshilash borasida ibratli faoliyat 
  kocrsatmoqda.

  Download 3,7 Mb.
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   87
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish