Variant – I
Download 498 Kb.
bet1/23
Sana24.03.2017
Hajmi498 Kb.
#1664
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Variant I. Эволюцион талимот, далилар, ерда хаётнинг пайдо булиши

1.Hayvonlarning dushman nigohiga tashlanmaslikka qaratilgan moslanishi qanday ataladi?

A) Mimikriya. V) Maskirovka.

S) Ogohlantiruvchi.

D) Adaptatsiya. E) T.J.Y

2. Qadimgi cho’tka qanotli baliqlar nimalardan kelib chiqqan?

A) Qadimgi suyakli baliqlardan.

V) Qadimgi suvda ham quruqlikda yashovchilardan.

S) Hozirgi suvda ham quruqlikda yashovchilardan.

D) Qadimgi jag’li zirxli baliqlardan.

E) Qadimgi jag’li zirxli qanotli baliqlardan.

3. Neotropik biogeogeorafik viloyatga quyidagi qushlardan qaysilarini uchratish mumkin?

1.Jannat qushi; 2. kapachi qush; 3.Kalibra. 4. Tasqara.

5. Yapaloq qush. 6.sesarka.

7. Nandu tuyaqushi.

8. Bulduruqlar.

A) ,2,3,4. V) 2,3,4,7. S) 2,4,6,8.

D) 3,4,5,7. E) 5,8,6,7.

4.Qaysi olim taxminan million yillar ilgari Yer yuzida alohida-alohida qit’alar bo’lmay, sayyoramiz yagona quruqlik- Pangeya va yagona okeandan tashkil topgan degan fikrni aytgan?

A) A.N.Seversov. V) E.Gekkel.

S) E.Sukerkandl. D) A.Vegener.

E) L.Poling.

5.Sutemizuvchilarda epitelial va biriktiruvchi to’qima hosilalari rivojini o’zgartirib, ....... hosil bo’ladi.

A) Teri orasida soch xaltasini.

V) Teri orasida ter bezlarini.

S) Teri yuzasida tangachalarni..

D) Teri ustida yassi epiteliyni.

E) Teri orasida yog’ bezlarini.

6. ....... – hayotning g’ayri tabiiy kuchlar tomonidan yaratilganligini takidlovchi ta’limot?

A) Evolyutsion ta’limot.

V) Biogenez. S) Panspermiya. D) Kreatsionizm. E) A va D

7. Aristotel qaysi hayvonlarni zoofitlar deb atagan?

1. xivchinlilar; 2. volvokslar;

3. infuzoriyalar; 4. meduzalar; 5. aktiniyalar; 6. bulutlar;

7. hasharotlar; 8. qisqichbaqalar; 9. o’rgimchaklar;

A) 1,2,3. V) 2,3,4. S) 7,8,9. D) 6,7,4. E) 4,5,6.

8.Polimorf populyatsiyalarda turli sharoitda turli xil formalarni saqlashga qaratilgan tabiiy tanlanish shakli qanday ataladi?

A) Dizruptiv tanlanish.

V) stabillashtiruvchi tanlanish. S) Harakatlantiruvchi tanlanish. D) Sun’iy tanlanish. E) A va V.

9.Umumiy degeneratsiya organizmlarnig .... bilan aloqador.

A) Muayyan yashash sharoitiga moslashuviga yordam beradigan evolyutsion o’zgarishlar.

V) Bo’g’indan-bo’g’inga o’tgan sari individlar soni kamayishi.

S) Populyatsiya va turlar soni kamayishini.

D) O’troq yoki parazit holda hayot kechirishi. E) Xususiy, juz’iy moslanishlar.

10.Qaysi davr “Karhon” nomi bilan ataladi?

A) Devon. V) Perm.

S) Toshko’mir.

D) Silur. E) Trias.

11.Hayotning paydo bo’lishi haqida nechta faraz mavjud?

A) 2 V) 3 S) 4 D) 5 E) 6.

12. Xordali hayvonlar dastlab qaysi erada paydo bo’lgan?

A) Arxey V) Paleozoy.

S) Proterozoy. D) Kaynazoy. E) Mezazoy.

13.Aneuploid turlar -......?

A) Xromosomalar sonining karra ortishi bilan bog’liq turlar.

V) Xromosomalar sonining ortishi yoki kamayishi hisobiga kelib chiqadigan turlar.

S) Bir turga kiruvchi populyatsiyalarning geografik alohidalanishi.

D) Xromosomalarning faqat kamayishi.E) T.J.B.

14.lavraziyaning bo’linishi natijasida qaysi qit’alar kelib chiqqan?

A) yevrosiyo, Shimoliy Amerika.

V) Antarktida, Avstraliya.

S) Hindiston, Afrika.

D) Janubiy Amerika.

E) Hindiston, Shimoliy Amerika.

15.Paleoarktik biogeografik viloyat tarkibiga kiruvchi hududlarni belgilang.

A) Yevropa, Osiyoning shimoliy markaziy qismi, afrikaning shimoliy qismi.

V) Shimoliy Amerika, Grenlandiya, Bermud, Amut oroli.

S) Janubiy va Markaziy Amerika, Meksikaning tropik qismi.

D) Hindiston, Seylon, Filippin, Tayvan.

E) Afrikaning Markaziy janubiy qismi, Madakaskar.

16. Sudralib yuruvchilar qaysi erada avj olib rivojlangan?

A) Arxey. V) Proterozoy.

S) Paleozoy. D) Mezazoy.

E) Kaynazoy.

17.Qanday organizmlar birlamchi hayot shakllari hisoblanadi?

A) Avtotrof. V) Saprofit.

S) Geterotrof.

D) A va S. E) T.J.B.

18.Avstraliya Gondvanadan ajralgan davr triasning o’rtalarida sutemizuvchilarning qanday turkumlari tarqalgan edi?

A) Faqat tuxum qo’yuvchilar.

V) Yo’ldoshlilar.

S) Kemiruvchilar, qopchiqlilar. D) Tuxum qo’yuvchilar, yo’ldoshlilar.

E) Tuxum qo’yuvchilar, qopchiqlilar.

19.Bir tur doirasida xromosomalar soninig karra ortishi ......?

A) Poliploidiya.

V) Aneuploidiya.

S) Allopoliploidiya.

D) Avtopoliploidiya.

E) Simpatrik tur.

20.Simpatrik usulda tur qanday paydo bo’ladi?

1.Arealni bo’linishi tufayli. 2.Duragaylash natijasida. 3.Avtopoliploidiya yo’li bilan.

4.Arealda geografik to’siqlar paydo bo’lishi orqali. 5.Allopoliploidiya usuli bilan.

A) 1,2,3. V) 3,4,5. S) 2,3,5

D) 1,3,5. E) 2,4,5.

21. Hayotning Yerda boshqa sayyoralar sistemasidan kelib qolganligini ta’kidlovchi ta’limot nima deyiladi?

A) Evolyutsion ta’limot.

V) Biogenez.

S) Panspermiya.

D) Kreatsionizm.

E) S va D

22.Tuxum qo’yib ko’payuvchi o’rdakburun hamda yexidna qaysi biogeografik viloyatda tarqalgan?

A) Neotropik. V) Paleoarktik. S) Avstraliya. E) Hindomalay.

E) Habashiston.

23.Dastlab nuklein kislotalar sintezlangan, keyin matritsa asosida oqsil polimerlari paydo bo’lgan. Hayotning paydo bo’lishi haqidagi bu faraz qaysi olim tomonidan nechanchi yilda taklif etilgan?

A) 1908 yilda, S.Arrenius.

V) 1924 yilda, A.I.Oparin.

S) 1929 yilda, G.Miller.

D) 1862 yilda, L.Paster.

E) 1953 yilda, V.Volkenshteyn.

24.Zarafshon tog’ tizmalarida past bo’yli psilofit bilan birgalikda qanday hayvonlarning toshga tushgan tasviri topilgan?

A) Kovakichlilar.

V) Sodd hayvonlar.

S) Chuvalchanglat.

D) Molyuskalar.

E) Bo’g’imoyoqlilar

25.Qaysi olim hayotning hozirgi zamonda faqat mavjud hayot shakllaridan biogenez yo’li bilan rivojlanishi mumkinligini tajribada tasdiqladi?

A) L.Paster. V) F.Redi.

S) Oparin. D) V.Volkenshteyn.

E) A.Vegener.

26.Arxeopterikslar paydo bo’lgan davr?

A) Yura V) Bo’r. S) Trias. D) Perm.

E) Arxey.

27.Gen mutatsiyasining takrorlanishi nechaga teng?

A) 10-10­­­­­­­- 10-8; V) 10-6 – 10-8; S) 10-4 – 10-6; D) 10-8 – 10-10; E) T.J.Y

28.Qaysi davrda odam evolyutsiyasi tezlashgan?

A) Bo’r. V) Uchlamchi davr oxiri. S) Yura.

D) Perm. E) To’rtlamchi davr.

29.Bosh oyoqli molyuskalar qaysi era va davrda paydo bo’lgan?

A) Paleozoy, ordavik.

V) Mezazoy, bo’r.

S) Paleozoy, kembriy.

D) Mezazoy, trias.

E) Kaynazoy, uchlamchi davr.

30. Hozirgi maymunlardan qaysi biri odamning bevosita ajdodi hisoblanadi?

A) Gorilla. V) Shimpanze.

S) Orangutan. D) Gibbon.

E) Birortasi ham odamning bevosita ajdodi hisoblanmaydi.

31.Bir turga mansub populyatsiyalar aralashib ketmasligiga asosan qanday to’siqlar xalaqit beradi?

A) Ekologik. V) Geografik.

S) Biologik. D) A va V.

E) V va S.

32.Qushlarning hozirgi paytda ma’lum bo’lgan ko’p avlodlari qaysi davr oxiriga kelib paydo bo’lgan?

A) Uchlamchi V) Yura.

S) Bo’r. D) Trias.

E) To’rtlamchi.

33. Devon davrida qaysi o’simliklardan dastlabki o’rmonlar hosil bo’lgan?

1. paporotniklar. 2.ochiq urug’lilar. 3.qirqbo’g’imlar.

4. yo’sinlar. 5. tuban o’simliklar. 6. plaunlar. 7. yopiq urug’lilar.

A) 1,2,4. V) 1,3,6. S) 2,5,7.

D) 1,3,7. E) 2,4,7.

34. Zarafshon, Turkiston, Oltoy tog’ tizmalaridan paleozoy erasiga xos qanday organizmlar topilgan?

1. bulutlar; 2.kaltakesaklar; 3.arxeopterks; 4. qisqichbaqalar; 5. ko’k- yashil suvo’tlari;

6. toshbaqalar; 7.kovakichlilar.

A) 7,1,5,4. V) 2,6,4,3.

S) 1,7,3,5. D) 6,2,4,7.

E) 5,7,4,6.

35.Qaysi olim har bir tur xuddi bulut kabi juda ko’p mutatsiyalarni shimib oladi, shu sababli populyatsiya fenotip jihatdan bir xil bo’lsa ham, ularning genotipi har xil allellarni mujassamlashtirgan deydi?

A) A.N.Seversov. V) E.Gekkel.

S) E.Sukerkandl. D) A.Vegener.

E) S.Chetvertikov.

36. Paleozoy erasi qanday davrlarga bo’linadi?

A) Kembriy, ordovik, devon, toshko’mir, yura, bo’r.

V) Kembriy, perm, toshko’mir, ordovik, silur, devon.

S) Perm, toshko’mir, devon, bo’r, trias, kembriy.

D) Kembriy, ordovik, silur, devon, toshko’mir, perm.

E) Paleogen, devon, yura, trias, bo’r, silur.

www.JPG.uz
Download 498 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Download 498 Kb.