• Mavzular mazmuni
 • 2.3. Kurs ishi (loyihasi) tarkibi, ularga qo’yiladigan talablar
  Download 1.54 Mb.
  bet9/15
  Sana19.03.2017
  Hajmi1.54 Mb.
  #356
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
  30


  2.3. Kurs ishi (loyihasi) tarkibi, ularga qo’yiladigan talablar.
  O’quv rejada mazkur fandan kurs ishi yozish rejalashtirilmagan.

   1. Mustaqil ishlarning mavzulari, mazmuni va ularga ajratilgan

  soat 52.
  Mavzular mazmuni

  Ajra-tilgan soat

  1

  Mustaqil ishni tayyorlashda uch darajali test topshiriqlarini ishlab chiqish. Uch darajali testlar asosida o’quv natijasiga erishish darajasini baholash.

  2

  2

  Ta`lim shakllari – ta`lim texnologiyasining tarkibi.

  2

  3

  SHakl, ta`lim shakllari, ta`limni tashkil etish shakllari tushunchalari. Ta`limni tashkil etish shakllarining tasniflanishi. Ta`limni tashkil etish shakllarini tanlash omillari. Ta`lim usullari – ta`lim texnologiyasining tarkibi.

  2

  4

  Faol ta`lim usullari, interfaol usullar tushunchalari. Ta`lim usullarining tasnifi. Ta`lim usullarining mazmuni. Interfaol usullar mazmuni.

  2

  5

  Ta`lim modeliga kiruvchi komponentlar va ularning ta`lim samaradorligini oshirishdagi o’rni va ahamiyati.

  2

  6

  Ta`lim modelini ishlab chiqishda ta`limni tashkil etish shakllari, metodlari va vositalarini tanlash omillari.

  2

  7

  O’quv mashg`uloti texnologik xaritasi haqida tushuncha.

  2

  8

  Texnologik xaritaning rejadan farqli tomonlari.

  2

  9

  Ta`lim modeli va o’quv mashg`uloti texnologik xaritasini ishlab chiqish qoidalari.

  2

  10

  Zamonaviy ta`lim tizimining asosiy maqsadlari. “Layoqatlilik”, “Layoqat”, “Kasbiy layoqatlilik”, “Tayanch layoqatlar” tushunchalari.

  2

  11

  Loyihaviy o’qitishning asosiy tushunchalari: loyiha, loyihaviy faoliyat, loyihalashtirish, loyihalash usuli, o’quv loyihasi.

  2

  12

  Loyihaviy ta`limning mazmuni. O’quv loyihasi tushunchasi. O’quv loyihaviy faoliyat tuzilishi. O’quv loyihalarining turlari. O’quv loyihasining tipologiyasi. O’quv loyihalarining qiyosiy tavsifi.

  2

  13

  O’quv loyihaviy faoliyatning bosqichlari. Loyihaviy ta`limning texnologiyasi. O’quv loyihasining pasportining tuzilishi.

  2

  14

  Keyslarni ishlab chiqish qoidalari. Keys –stadi: ta`limiy amaliy vaziyat: tushuncha va vazifaviy ahamiyati. “Keys”, “Keys-stadi” tushunchalari. Keysni ishlab chiqishning protsessual tizimi. Keyslar tipologiyasi. Keys matnining yozilishi.

  2

  15

  Axborot yig`ish usullari va vositalari. Axborot manbalari.Keysda muammoni berish usullari. Keys tuzilmasi. Keysning pedagogik pasporti. Pedagogik annotatsiya.Keysning tekshirilishi va baholanishi.Keysning ta`lim amaliyotiga joriy etilishi. Keysni rasmiylashtirish.Ma`ruzada ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalari.

  2

  16

  Ta`lim texnologiyasi modeli. Ta`lim texnologiyasi modelini ishlab chiqishda ma`ruza turlarini to’g`ri tanlash.Ma`ruzada ta`lim texnologiyasini ishlab chiqishda ta`lim shakllari, usullari va vositalaridan eng maqbulini tanlash. Ma`ruzada ta`lim texnologiyasini ishlab chiqishda texnologik xaritani ishlab chiqish qoidasi.

  2

  17

  Ma`ruzada tra`lim texnologiyasini ishlab chiqishda monitoring va baholash usullarini tanlash. Seminar tushunchasi. Seminarlarning o’ziga xos xususiyati. Seminarlarning ta`lim jarayonidagi o’rni va ahamiyati. Seminarlarning turlari. Seminarda ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalari.

  2

  18

  Ta`lim texnologiyasi modeli. Ta`lim texnologiyasi modelini ishlab chiqishda seminar turlarini to’g`ri tanlash. Seminarda ta`lim texnologiyasini ishlab chiqishda ta`lim shakllari, usullari va vositalaridan eng maqbulini tanlash.Seminarda ta`lim texnologiyasini ishlab chiqishda texnologik xaritani ishlab chiqish qoidasi.

  2

  19

  Seminarda tra`lim texnologiyasini ishlab chiqishda monitoring va baholash usullarini tanlash.Ta`lim vositasi - ta`lim texnologiyasining tarkibi. Ta`lim vositalari haqida tushuncha.

  Ta`lim vositalarining ta`lim texnologiyasidagi o’rni va ahamiyati. Ta`lim vositalarining tasnifi.  2

  20

  CHizmali organayzerlar haqida tushuncha. CHizmali organayzerlarning tasnifi. CHizmali organayzerlarning ahamiyati va ta`lim texnologiyasidagi o’rni. Ma`lumotlarni ko’rgazmali taqdim etish usullari va vositalari. Ma`lumotlarni tarkiblashtirish va umumlashtirish, o’rganilayotgan tushunchalar (voqea va hodisalar, mavzular) o’rtasida aloqa va o’zaro bog`liqlikni o’rnatish usul va vositalari.

  2

  21

  Ma`lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash usul va vositalari. Muammoni aniqlash, tahlil qilish va echimini topishni rejalashtirish usul va vositalari.O’quv loyihasi bo’yicha guruxlarda ishlash. Guruxlarda ishlash qoidasi.

  2

  22

  Gurux ishtirokchilarini loyihaviy faoliyat bilan tanishtirish. Guruxlar tomonidan o’quv loyihasi mavzusini tanlash. Gurux ishtirokchilarini loyihaviy faoliyat bo’yicha vazifalari. Loyihaviy faoliyat bosqichlari. Loyihaviy faoliyat maxsulini taqdimotini tayyorlash.O’quv loyihasi bo’yicha faoliyat natijasini taqdimoti. Taqdimot tayyorlash qoidalari.

  2

  23

  Taqdimotchilarni baholash ko’rsatkichlari va mezonlari. Taqdimot va uni o’tkazish shakllari. O’quv loyihasi bo’yicha xisobot.Loyihaviy faoliyat mahsuli taqdimotini tayyorlash. O’quv loyihasi mahsuli taqdimotini qilish va baholash.

  2

  24

  Keyslar tipologiyasi. Keyslarning manbalari. Keys ishlab chiqishning protsessual tizimi. Keysni ishlab chiqish modeli. Maqsadning qo’yilishi. Muammoning ifodalanishi.keys dasturiy kartasining ishlab chiqilishi.

  2

  25

  Institutsional tizimning tanlanishi. Axborot yig`ish usullari va vositalarining tanlanishi. Vaziyat modelining ishlab chiqilishi. Keys matnining yozilishi. Keys tuzilmasi.Keysning pedagogik pasporti.

  2

  26

  Pedagogik annotatsiyaning tuzilishi.

  Download 1.54 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
  Download 1.54 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  2.3. Kurs ishi (loyihasi) tarkibi, ularga qo’yiladigan talablar

  Download 1.54 Mb.