• Grakxlarning
 • Xristofor Kolumb
 • Vasko da Gama
 • Merkantilizmning yemirilishi va klassik siyosiy iqtisod maktabining paydo
  Download 114,05 Kb.
  bet5/8
  Sana20.02.2024
  Hajmi114,05 Kb.
  #159163
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Bog'liq
  15ta
  ozbek tili fonetikasi, MSS №5 ma\'ruza QXM, 10-ameliy, Shoxista Yosh fizilologiyasi, Qosimova KAmola yosh, ZIlola bolalar o\'lchovlari, 1-amaliy mavzu. (2), Мустақил иш ИЛТ №1 ББИ (4), Kimyoviy texnologiya(1), turizmda mehmonxona biznesi, Chizma geometriya SH.M., TEXNOLOGIYA VA UNI O‘QITISH OQUV qollanma(1) (1), 1-Amaliy nodir, MA\'LUMOTLAR TUZILMASI FANIDAN 200 TA TEST, 3R
  Temuriylar, Temuriylar davri – oʻrta asrlarda sohibqiron Amir Temur asos solgan markazlashgan buyuk saltanatni idora etgan sulola. Temuriylar davlati hududi shimolda Ili daryosi va Xorazm (Orol) dengizidan janubida Fors qoʻltigʻiga qadar, sharqda Xitoy va Hindistondan gʻarbda Trabzun (Qora dengiz)ga qadar ulkan maydonni qamragan. Davlat tuzilishi, qonun va qoidalari jihatidan Temuriylar davlati musulmon Sharqida oʻrta asrlarda hukm surgan davlatlardan katta farq qilmasada, ammo uning boshqaruv tizimi Turkiston va Movarounnahr davlatchiligining asriy anʼanalari, saltanatga kirgan mamlakatlar bilan madaniy aloqalar asosida yangi tartib va qoidalar bilan takomillashtirilgan.

  1. XVIII asr oxiri - XIX asr boshlarida klassik iqtisodiy maktab to'la
   shakllandi, bu britaniyalik olim A.Smit tomonidan amalga oshirildi.
   Bu davrda Angliyada obyektiv shart-sharoitlar mavjud edi: bm:jua
   inqilobi manufakturadan fabrikaga o'tilishi, agrar islohot, kapitalning
   dastlabki jamg'arilishi, sinfiy va mulkiy differensiatsiya va boshqalar.
   Mantiqiy abstraksiya uslubi asosida iqtisodiy voqea va jarayonlarning
   mohiyati to'g'ri talqin etib berildi. Yangi bmjuajamiyati har tomonlama
   obyektiv asosda tahlil qilinib, uning progressiv tomonlari ko'rsatib
   berildi. Xususiy mulkning abadiyligi va daxlsizligi qo'llab-quvvatlandi.
   Klassik maktab vakillari inson xohishiga bog'liq bo'lmagan obyektiv
   iqtisodiy qonunlarning mavjudligini ular iqtisodiy tizimda tabiiy
   turg'unlikni ta'minlashga, o'z-o'zini boshqarishga qodir ekanligi tan
   olinadi, shu sababli davlatning iqtisodiyotga aralashuvi iloji boricha
   inkor etiladi va erkin savlo-sotiq qo'llanadi.

  8-variant

  1. Bu davrdagi olim va mutaxassislaming asarlarida bir qancha yangi
   iqtisodiy g'oyalar ilgari surildi. Bu g'oyalarning rivojiga e'tibor berilsa,
   quldorlik tizimining yemirilishi bilan unga bo'lgan munosabat ham
   o'zgardi. Katta Katon (m.av. 234-149-yillar yirik yer egasi bo'lgan)
   «Dehqonchilik» nomli asarida u qullikka asoslangan natural xo'jalikni
   himoya qildi. Katon o'z talablarini o'zi ta'minlovchi yoki iste'mol
   qiymati ishlab chiqaruvchi xo'jaliklami tan olar edi (natural xo'jalik
   himoya qilinadi). U faqat ortiqcha mahsulotnigina sotish kerak, xo'jalikda
   ishlab chiqarish mumkin bo'lmagan narsalamigina sotib olish zarur,
   degan g'oyani qo'llaydi. U quI mehnati asosida xo'jalikni yuritishning
   yangi uslublarini ham ishlab chiqdi.
   Bu davrda natural xo'jalik bilan birga bozor munosabatlari ham
   rivojlanayotgan edi. Bozorni qo'llagan Katon, shu, bilan birga yollanma
   21
   mehnatga dushman bo'lgan. V qui mehnatini to'g'ri tashkil etishga
   alohida ahamiyat beradi. Bayram kunlari ish hayvonlariga dam berilgan
   holda, qullar ishlashga majbur etilgan. Kasallangan ho'kiz davolangan,
   qulni esa «eski arava» sifatida sotib yuborish tavsiya etilgan.
   Dehqonchilikda quI mehnati tobora kam samarali bo'layotganligini
   ko'rgan Katon yaylov xo'jaligini, keyinchallk savdo va sudxo'rlikni
   qo'llab-quvvatlagan. Qiymatdan ortiq mahsulotni foyda deb bilgan va
   uni to'la ravishda ishlab chiqarish xarajatlariga qo'shgan (xato ft.kr).
   «Yuqori [oyda olish uchun yuqori baholar kuni kelishini bamaylixotir
   kutish kerak»
   , - deydi u.
   Dehqonlar qo'lidagi yerlar tortib olinib, yirik latifundiyalar vujudga
   kela boshladi, erkin Rim aholisi, dehqonlar va armiya soldatlari yersizlandi.
   Bu holat yirik yer egalari - patritsiyiar va dehqon-plebeylar o'rtasidagi
   qarama-qarshilikni kuchaytirdi, oxir-oqibatda aka-uka Grakxlarning
   agrar islohotiga sabab bo'ldi. Vlar yersiz yoki kam yerli dehqonlarning
   yirik yer egalariga qarshi kurashini himoya qildilar. Ammo bu ishni
   quldorlik tuzumini saqlagan holda va yirik yer egalarini cheklash yo'li
   bilan hal etmoqchi Bo'ldilar. Yer egalarining qo'lidagi yerning bir qismini
   kesib va davlat fondidagi yerdan foydalanib, kam yerli dehqonlardan
   ozod dehqonlar tabaqasi barpo etish ko'zda tutilgan, eng muhimi, bu
   toifa quldorlarning ishonchli tayanchi bo'lishi kerak edi.

  2. 20-asrning boshlariga kelib iqtisodiyotning beqarorligini bartaraf etish, chuqur iktisodiy tangliklardan chiqish yoʻllarini izlash tarzida maydonga keldi. Bu davrga kelib klassik siyosiy iqtisod maktablari va ulardan keyingi iqtisodchilarning bozorning toʻla samaradorligi va oʻz-oʻzini tartibga solish gʻoyalari amalda toʻla oʻz tasdigʻini topmadi. Keynschilikning asosiy gʻoyasi — bozor iqtisodiy munosabatlari tizimi nomukammal, shu sababli maksimal darajada bandlikni va iqtisodiy oʻsishni faqat davlatning iqtisodiyotga aralashuvi taʼminlay oladi. Keyns bozor iqtisodiyotidagi inqiroz va tangliklarning asosiy sababini shaxsiy isteʼmol buyumlari va i.ch. maqsadlaridagi mahsulotlarga „samarali talab“ (tadbirkorlarning eng yuqori foyda olinishini taʼminlaydigan talab)ning yetarli hajmda boʻlmasligida koʻradi va umumiy talab hajmini oshirish zarurligini koʻrsatadi. „Samarali talab“ 2 omillar guruhiga — isteʼmol tovarlari bozori va i.ch. vositalari bozoriga bogʻliq. Isteʼmol talabi hajmi „isteʼmolga moyillik“ va „asosiy ruhiyat qonuni“ bilan aniqlanadi. Bu qonunga koʻra, jamiyatning ruhiyati shundayki, umumiy real daromad ortishi bilan umumiy isteʼmol ortadi, ammo bu oʻsish daromadlar oʻsishidan past boʻlgani sababli iqtisodiy oʻsishga yordam beradigan jamgʻarmalar hosil boʻladi.

  3. Pul vazifasini bajargan nodir metallar (hali qog'oz pul yo'q), ulaming
   kuch-qudrati hammani oyoqqa turg'azdi, insonni o'ylashga, ixtirolar
   qilishga, harakatga undadi. Oqibatda, suvda kemalar orqali xavtli yo'lga
   otlanish taraddudi boshlandi, xaritalar tuzildi, kompas kashf etildi,
   kerakli odamlar, asbob-anjom, suv, oziq-ovqat, qurol-yarog' to'plandi.
   Merkantilistik siyosat ham ishlab chiqildi. Uning bosh vazifasi davlatga
   ko'proq oltin va kumush keltirish deb bilindi. Bu davrda pul sifatida
   qimmatbaho metallar - oltin va kumush ishlatilgan, shu sababli oltin
   va kumush zaxiralarini ko'paytirish borasida ma'lum iqtisodiy siyosatlar
   ishlab chiqarildi.
   55
   1492-yilda portugaliyalik Xristofor Kolumb uchta kemasi bilan tasodif
   tufayli Amerika qit'asini oehdi (u o'zini Hindistondaman deb o'ylagan,
   shuning uehun qit'a nomi boshqa dengizchi - Amerigo Vespuchcbiga
   nasib etdi, tarixning bu xatosini to'g'rilash uchun bu qit'adagi bir
   davlatga Kolumbiya nomi berildi). Ammo Amerika, ko'pehilik
   o'ylaganidek, oltin-kumushga unehalik boy emas ekan. Hindistonga suv
   yo'li qidirish yana davom etdi va 1498-yilda Vasko da Gama tomonidan
   ko'pchilik intizorlik bilan kutgan bu diyorga yo'l ochildi. Boshqa dengizchiMagellanning butun dunyo bo'ylab qilgan sayohati tufayli yangi yer,
   orollar kashf etildi, ular qisqa vaqt ichida Yevropa daviatlaFining
   mustamlakasiga aylantirildi, u yerlarda oltin-kumush konlari ochildi,
   yangi xomashyo, ekin, hayvon turlari topildi, ularning Yevropaga kirishi
   boshlandi (paxta, makkajo'xori, tamaki, kole, kakao). Yevropadagi
   davlatlar (Portugaliya, Ispaniya, Niderlandiya-Gollandiya, Fransiya
   va Angliya) o'rtasida kurash ham qizidi.
   Shakllanib kelayotgan yangi iqtisodiy munosabatlarning rivoji
   uehun muhim moddiy turtki paydo bo'idi. Kapitalizmning shakllanishi
   va rivoji uchun kapitalning dastlabki jamg'arilish jarayoni kuchaydi

  9-variant

  1. U nikoh to'g'risida qonun taklif etgan, unda erkaklarga
   37, ayollarga 18 yoshgacha farzand ko'rish taqiqlangan, uningcha,
   aholi ko'pligi yer yetishmasligiga olib keladi va u qashshoqlikka mahkum
   etiladi. Maltusning fikricha, qashshoqlikning asosiy va doimiy sababi,
   boshqarish tarzi yoki mulkning notekis taqsimlanishiga hech ham
   bog'liq emas; bu jarayon «tabiiy qonunlar va insoniy hirs», tabiatning
   nochorligi va insoniyatning favqulodda tez ko'payishi bilan bog'liqdir.
   Shu sababli xalq o'z azob-uqubatlari uchun o'zini o'zi ayblashi kerak».
   Uni to'g'rilashga hech qanday inqilob va sotsial islohotlar yordam
   bera olmaydi. Bunda faqat bir to'g'ri yo'l bor - bu aholi sonini
   qisqartirish. O'ta ko'payishning oldini olish vositasi, chorasi sifatida
   «axloqiy chidam» (kambag'allar nikohdan o'zlarini tiyishlari, kech
   turmush qurishlari), og'ir mehnat yoki turli baxtsizliklar (ochlik,
   qashshoqlik, kasallik, epidemiya, urush va boshqalar) taklif etiladi
   (3-jadval) Maltusning fikricha, tabiiy biologik instinktga ko'ra insoniyat ko'payish imkoniyatiga ega va doimo shunga intiladi, ammo jonivor va
   o'sirnliklar qarama-qarshi ravishda bu jarayonni cheklash imkoniga
   ham ega bo'lib, hayvonot dunyosidan ajralib turadi. Maltusning bu reaksion xulosalari qattiq tanqidga uchradi. Maltus
   bu tanqidlardan xulosa chiqarib, 1820-yilda asarini qayta ishlab chiqdi
   va unda o'z ftkrlarini ancha yumshatishga intildi; ayniqsa, ustiga dam-
   , badam yog'ilib turadigan va aholini o'limga mahkum etadigan balo
   ofatlami zaruriy deb hisoblashdan voz kechdi va kechirim so'radi,
   uni noto'g'ri tushunganliklarini aytib o'tdi, ammo u o'zining bosh
   ftkrini inkor etmadi.
   Maltus markaziy g'oyasi, ya'ni aholi soni o'sish sur'atlarining
   jamiyat farovonligiga ta'siri to'g'ri va dolzarbdir. Ammo olim tomonidan
   berilgan prognozlar baxtimizga normal bo'lib chiqdi. Har 20-25 yilda
   aholining ikki marta ko'payishi insoniyatni to'la qashshoqlikka mahkum
   etishi kerak edi.


  2. Download 114,05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 114,05 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Merkantilizmning yemirilishi va klassik siyosiy iqtisod maktabining paydo

  Download 114,05 Kb.