O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand davlat universiteti
Download 0.75 Mb.
Pdf ko'rish
bet14/24
Sana28.10.2022
Hajmi0.75 Mb.
#28379
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
Bog'liq
3-sinf matematika darsligi mazmuni bilan tanishtirish metodikasi
10-sinf infor test 3chorak, Фотоника Маг Химоя тақризчилар, химоя 2022, СХ-02М, 201 k Abdullayev Doston mt5, 9 monitoring test, 14-mavzu Yasashga doir geometrik masalalar haqida tushuncha. Ge, Lecture 25 (2), innovatsion ped tex mid term 3 course, Kurs ishi ramka ElMash, 6666, 7856785, 6876786786786Microsoft Word (2), 1, 222222222
 
 


36 
II. BOB. UCHUNCHI SINF MАTЕMАTIKА DARSLIKLARI MAZMUNINI 
O`RGANISHNING AMALIY METODLARI 
2.1. Hisoblashning qulay usullarini o’rgatishda pedagogik texnologiyalardan 
foydalanish metodikasi 
Ming ichida yozma qo’shish va ayirishni o’zlashtirish bu amallarni istagan 
kattalikdagi sonlar ustida muvaffaqiyatli bajarish shartidir, Agar o’quvchilar ming
mavzusidagi materialdan yozma qo’shish va ayirishning to’liq bilim hamda, 
malakalarini egallashsa, u holda keyinchalik ularni mustaqil ravishda yangi 
sharoitlarda — ko’p xonali sonlar bilan amallar bajarishda qo’llana oladilar. 
Yozma qo’shish va ayirish ketma-ket o’rganiladi. 
Yozma qo’shishni (ustun qilib) bajarishda avval ikki xonali sonlarni 
qo’shish bir qator qilib bajariladi, keyin ustun shaklida bajariladi. 
Faraz qilaylik, doskada 32+45 misoli yozilgan bo’lsin. Bu sonlarning 
yig’indisi qanday topiladi? O’quvchi bunday mulohaza yuritadi: 32 ga 45 ni 
qo’shish kerak. 32— bu 30 bilan 2, 45 esa 40 bilan 5. O’nliklarni qo’shamiz (30+ 
40=70), keyin birliklarni qo’shamiz (2+5=7), umumiy yig’indini topamiz (70 + 
7=77), ya’ni u amalda yig’indini yig’indiga qo’shish amalini bajaradi: 
32+45=(30+2)+(40+5)=(30+40)+(2+5)=70+7= =77. 
Mulohazalar o’tkazgandan so’ng shu misol ustun shaklida yechiladi: 
Amalni ustun shaklida bajarib, bolalar birliklarni birliklarga, o’nliklarni 
o’nliklarga qo’shish qulay ekani haqida bemalol xulosa chiqarishadi. 
+32 
45 
77 
O’qituvchi doskaga yangi 532+145 misolini yozadi va uni ham avvalgi 
misol kabi (32+45) yechish mumkinligini tushuntiradi. 
532+145=(500+30+2)+(100+40+5)=(500+100)+(30+40)+(2+5) =600+70+7=677. 
Bu yerda yuzliklarni yuzliklar bilan, o’nliklarni o’nliklar bilan, birliklarni 
birliklar bilan qo’shilganini tushuntirib, o’qituvchi bu misolni ustun shaklida


37 
yozishni taklif etadi. Avval birinchi qo’shiluvchini yozamiz. Unda nechta yuzlik 
bor? Nechta o’nlik bor? Nechta birlik bor? Uning ostiga ikkinchi qo’shiluvchini 
yozamiz. Ikkinchi qo’shiluvchini birinchi qo’shiluvchi ostiga qanday yozamiz? 
Albatta, yuzliklarni yuzliklar ostiga, o’nliklarni o’nliklar ostiga birliklarni 
birliklar ostiga yozamiz. Qanday qo’shamiz? Albatta, birliklarni birliklar bilan, 
o’nliklarni o’nliklar bilan, yuzliklarni yuzliklar bilan qo’shamiz. 2 birlikka 5 
birlikni qo’shamiz, 7 birlik hosil bo’ladi. Chiziqcha ostidagi yig’indida birliklar 
o’rniga 7 ni yozamiz. 3 ta o’nlikka 4 ta o’nlikni qo’shamiz. 7 ta o’nlik hosil
+532 
145 
677 
bo’ladi. Yig’indida o’nliklar o’rnida 7 ni yozamiz. 5 ta yuzlikka 1 ta yuzlikni 
qo’shamiz, 6 ta yuzlik hosil bo’ladi. Yig’indida yuzliklar o’rnida 6 ni yozamiz: 
yig’indi 677 ga teng.
Bolalar bunday misollarning ustun shaklida yozilishini va ularning 
yechilishini birlashtirishni (562+416, 2 birl.+b birl.=8 birl; 6 o’nl. + 1 o’nl.=7 o’nl., 
5 yuzl.+4 yuzl.=9 yuzl. yig’indi—978) o’zlashtirishadi, yozma qo’shish 
birliklardan boshlanishini yozishadi. 
Keyingi darsda bolalar o’nlikdan o’tmasdan uch xonali sonlarni ayirish bilan 
tanishadilar. 
__ 679 
434 
9 birlikdan 4 birlikni ayiramiz, 5 birlik chiqadi. 4 ni chiziqcha ostida 
ayirmada birliklar o’rniga yozamiz. 7 o’nlikdan 3 o’nlikni ayiramiz. 4 o’nlik 
chiqadi. Ayirmada o’nliklar o’rniga (xonasida) 4 ni yozamiz, 6 yuzlikdan 4 
yuzlikni ayiramiz, 2 yuzlik hosil bo’ladi. Ayirmada yuzliklar o’rniga 2 ni yozamiz. 
Ayirma 245 ga teng bo’ladi. 
Uch xonali sonni ikki xonali songa qo’shishga katta ahamiyat beriladi. 
Masalan: 52+931. Bu yerda bolalarni sonlarni to’g’ri yozishga o’rgatish muhimdir.
Ikkita yozuv bo’lishi mumkin: 


38 
+52
va
52 
931
931 
Noto’g’ri yozuvdagi xatoni juda sinchiklab aniqlash muhimdir (bu yerda 
yuzliklar o’nliklar ostiga yozilgan, aslida o’nliklar ostiga yozilishi kerak va 
hokazo). 
Ushbu 427+133, 363+245, 236+434 ko’rinishdagi misollarni yechishda 
nima uchun yozma qo’shishni og’zaki hisoblashdagidek yuqori xonalardan emas, 
balki 1 xona birliklaridan boshlash kerak: o’quvchilar misollardan birini yechishsin 
(457+243), bunda qo’shishni yuzliklardan boshlab, bunday ketma-ketlikdagi 
hisoblashlar noqulayligiga o’zlari ishonch hosil qilishadi, chunki yuzliklar
raqami va o’nliklar raqamini tuzatishga to’g’ri keladi. 
O’nlikdan o’tib qo’shishga doir misollarni yechishdan oldin natijani yanada 
yirikroq birliklarda ifodalash talab qilingan. 8 birl. + b birl., 6 o’nl.+7 o’nl. va shu 
kabi ko’rinishdagi tayyorgarlik mashqlarini kiritish foydali. 
Huddi avvalgi bosqichlardagidek misollar avval mufassal tushuntirilib 
yechiladi. 
+268 
319 
8 birlikka 9 birlik qo’shilsa, 17 birlik chiqadi yoki 1 o’nlik va 7 birlik chiqadi. 7 
birlikni birliklar ostiga, 1 o’nlikni esa o’nliklarga qo’shamiz. 6 o’nlikka 1 o’nlikni 
qo’shamiz, 7 o’nlik hosil bo’ladi, bizda yana 1 ta o’nlik bor, uni ham qo’shsak, 8 
o’nlik chiqadi. 8 raqamni o’nliklar ostiga yozamiz. 2 yuzlik va yana 3 yuzlik 5 
yuzlik bo’ladi. 5 raqamini yuzliklar ostiga yozamiz. Yig’indi 587. 
2 — 3 darsdan so’ng tushuntirishni qisqartirish mumkin:
+ 523 
382 
3+2=5, yozaman 5; 2+8 = 10, 0 ni yozaman, 1ni yuzliklarga qo’shaman. 
5+3=8, 8+1=9, 9 ni yozaman. Hammasi 905. Lekin xatoga yo’l qo’yilsa, birinchi 
darslardagidek mufassal tushuntirishni talab qilish lozim. 


39 
254+346 va 489+395 ko’rinishidagi qo’shish hollarini ham ko’rsatamiz: 
4+6=10, 0 ni yozaman, 1 ni o’nliklarga qo’shamiz. 5+4=9, 9+1 = 10, 0 yozaman, 1 
ni yuzliklarga qo’shamiz. 2 + 3=5, 5+1=6. Yuzliklar ostiga 6 ni yozaman. 
Hammasi 600. 
+ 489 
395 
9+5=14, 4 ni yozaman, 1 ni o’nliklarga qo’shaman..8 + 9=17, 17+1 = 18, 8 
ni yozaman, 1 ni yuzliklarga qo’shaman. 4+3=7, 7+1=8, 8 ni yuzliklar ostiga 
yozaman. 884 hosil bo’ldi. 
Yozma 
qo’shishni 
bajarishda 
o’quvchilarning 
mulohazalarini 
o’zlashtirishdan tashqari, mazkur mavzuni o’rganishning hamma bosqichlarida tez 
va to’g’ri hisoblash ko’nikmalarini hosil qilishga erishish kerak. Bunga 
quyidagicha turli xil mashqlar yordam beradi: 
1) Misollarni yeching: 
+142
+32
+305
+218 
275
399
615
208 
2) Quyidagi misollarni qarab chiqing; ular orasidan to’g’ri va noto’g’ri 
yechilganlarini ko’rsating, xatoni tushuntiring, to’g’ri yeching: 
+367
+303
+429
+178
+23 
113
253
571
245
447 
470
506
1000
323
667
3) Quyidagi misollarda tashlab ketilgan raqamlarni o’rniga yozing: 
+464
+524
+408
+467
+496 
326
239
203
282
504 
7.0
7..
6.1
.49
.0. 
380—247, 904—723 ko’rinishdagi uch xonali sonlarni ayirishda o’quvchilar 
misol qo’shishdagidek ustun shaklida yozilsa, soddaroq va tezroq ayirish 
mumkinligini tushunishadi. Dastlabki paytlarda ayirish mufassal tushuntirib 
bajariladi. 
_380


40 
247 
Dastlab bir xona birliklarini boshqa xona birliklariga ajratish esga olinadi: 
1 o’nl.=10 birl. 
1 yuzl.= 10 o’nl. 
Birliklarni ayiramiz: holdan 7 birlikni ayirib bo’lmaydi, 8 o’nlikdan 1 ta o’nlikni 
olamiz. Buny esdan chiqarmaslik uchun 8 raqami ustiga nuqta qo’yamiz. 1 
o’nl.=10 birl. 10 birl.—7 birl.=3 birl. (Bitta o’nlikda 10 ta birlik bor. 10 birlikdan 
7 birlikni ayiramiz— 3 birlik qoladi. Javobni birliklar ostiga yozamiz.) 
O’nliklarni ayiramiz: 8. raqami ustida nuqta turibdi. 1 ta o’nlikni qarzga 
olgan edik, 7 o’nl.—4 o’nl.=3 o’nl. 3 ta o’nlikni bildiruvchi 3 raqamini o’nliklar 
ostiga yozamiz. Yuzliklarni ayiramiz: 
3 yuz—2 yuz=1 yuz.
Javob: 133. 
_904 
743 
1 ta yuzlik=10 ta o’nlik, 1 ta o’nlik=10 birlik ekanini eslaymiz. Birliklarni 
ayiramiz: 4 birl. — 3 birl.=1 bi.rl. 1 ni birliklar ostiga yozamiz. 
O’nliklarni ayiramiz: noldan 4 ta o’nlikni ayirib bo’lmaydi. 9 ta yuzlikdan 1 
ta yuzlikni olib turamiz, buni esdan chiqarmaslik uchun 9 raqami ustiga nuqta 
qo’yamiz. 1 yuzl.=10 o’nl. -10 o’nl.—4 o’nl.=6 o’nl. 6 ni o’nliklar ostiga yozamiz. 
Yuzliklarni ayiramiz; 9 raqami ustida nuqta turibdi, demak, 8 ta yuzlik 
qolgan. 8 yuz. — 7 yuz=1 yuz. 1 ni yuzliklar ostiga yozamiz. Javob: 161. 
Mashq tariqasidagi bunday misollarning bir nechtasini bajargandan so’ng 
831 — 369 ko’rinishdagi misollar kiritiladi, bularda qo’shni yuqori xonadan bitta 
yoki ikkita birlik qarz olishga to’g’ri keladi. Tayyorgarlik mashqlari sifatida 
quyidagi kabi misollarni kiritish foydalidir: 1 o’n. 6 birl. — 7 birl., 1 yuzl. 5 o’nl. 
— 8 o’nl. va h. k. Shuningdek, turli mashqlar yordamida har xil xona birliklari 
orasidagi munosabatni va yuqori xona birligini qo’shni xonalar birliklariga 
maydalashni takrorlash kerak. 
_ 831


41 
369 
O’quvchi bu misolni yechar ekan 1 ta yuzlikda 10 ta o’nlik, 1 ta o’nlikda esa 
10 ta birlik borligini eslaydi. So’ngra u quyidagicha mulohaza yuritadi: Birliklarni 
ayiraman: 1 dan 9 ni ayirib bo’lmaydi. Qo’shni xonadagi 3 ta o’nlikdan 1 tasini.
qarz ga olaman (3 raqami ustiga nuqta qo’yadi). 1 o’nl. 1 birl.=11 birl. 11 birl. — 
9 birl.=2 birl., javobni birliklar ostiga yozaman. O’nliklarni ayiraman: 2 ta o’nlik 
qolgan edi. 2 ta o’nlikdan 6 ta o’nlikni ayirib bo’lmaydi. 8 ta yuzlikdan 1 ta 
yuzlikni olaman (8 raqami ustiga nuqta qo’yaman). 1 ,yuzl. 2 o’nl. = 12 o’nl. 12 
o’nl. — 6 o’nl.=6 o’nl., javobni o’nliklar ostiga yozaman. 
Yuzliklarni ayiraman: 7 ta yuzlik qolgan, 7yuzl.—3 yuzl.=4 yuzl. 
javobni yuzliklar ostiga yozaman. Javob: ayirma 462. 
800—358, 700—206, 1000—427 ko’rinishdagi misollar qiyin hollar 
hisoblanadi. Bunda qiyinchiliklar xona birliklarini bir necha marta maydalash 
tufayli kelib chiqadi (1000—456— birliklar, o’nliklar va yuzliklar bo’lmagani 
uchun 1 ta minglikni olib, uni yuzliklarga maydalaymiz. 10 ta yuzlik hosil bo’ladi; 
10 ta yuzlikdan 1 tasini olamiz — nuqta qo’yamiz va 9 ta yuzlik qolganini eslab 
qolamiz; 1 ta yuzlikni o’nliklarga maydalaymiz, 10 ta o’nlikni hosil qilamiz va h. 
k.). 
_ 800
358 
O’quvchining mulohazasi: 1 ta yuzlikda —10 ta o’nlik, 1 ta o’nlikda — 10 
ta birlik borligini eslayman. Birliklarni ayiraman. Noldan 8 ni ayirish mumkin 
emas. O’nliklarning birliklari yo’q. 8 ta yuzlikdan 1 ta yuzlikni olaman (8 raqami 
ustiga nuqta qo’yaman). 1 yuzl.= 10 o’nlik. Endi menda nol o’rniga 10 ta o’nlik 
bor. 10 ta o’nlikdan bitta o’nlikni olaman (0 ustiga nuqta qo’yaman). 
1 ta o’nlik=10 ta birl.; 10 ta birl.—8 birl.=2 birl. Javobni birliklar ostiga 
yozaman. 
O’nliklarni ayiraman. Bizda 9 ta o’nlik qoldi. 9 ta o’nl.—5 ta o’nl.=4 ta o’nl. 
Javobni o’nliklar ostiga yozaman. 


42 
Yuzliklarni ayiraman: 7 ta yuzlik qolgan edi. 7 yuzl.— —3 yuzl.=4 yuzl. 
Javobni yuzliklar ostiga yozaman. Ayirma: 442. 
Bunday ko’rinishdagi dastlabki misollarni yechishda yuzliklar, 
o’nliklarni qarzga olishni nol ustiga nuqta qo’yish foydalidir: 
10 10
10
1000 900
356 702
644 198 
Keyinroq bolalar yuzliklar, o’nliklarni qarzga olishni 10 sonini nol 
tepasiga yozmasdan eslab qolishga o’rganib ketadilar: 
1000 
700 
189
43 
811 657 
Yozma ayirishni o’rganishning har bir bosqichida hisoblash malakalarini 
hosil qilish uchun bunday mashqlardan yetarlicha berish kerak. Bu mashqlarni 
bajarish jarayonida o’quvchilarning mulohazalari iloji boricha qisqa, hisoblashlar 
esa tez bajarilishi kerak. Mashqlarga misollar keltiramiz: 
1) misollarning yechilishini tushuntiring: 
265 
724 902
600 
51 
603
384
249 
2) misollarni ustun shaklida yozing va yeching: 
813 — 15, 700—208, 301—196 
3) Misollarni yeching va natijani qo’shish bilan tekshiring: 
560—237, 808—49, 300—124 
4) Misollarni yeching va natijani ayirish bilan tekshiring: 
717—98,
403—285,
500—269 
5) noto’g’ri yechilgan misollarning yechilishini tushuntiring va ularni to’g’ri 
yeching: 
407 
635 
821 +398 + 542 + 603
156 
204 
348
212 26 245 


43 
251 401 
583 
600 
702 
303 
6) tushirib qoldirilgan raqamlarni, yozing: 
+ 4 8
703 
6
24
6 4 1 
548 
7) nuqtalar o’rniga qanday belgi qo’yish kerak: 
400 —247 ... 301 —140;
904—541 ... 525 —159? 
Bu paytga kelib yozma hisoblashlar bilan yechiladigan tenglamalarni va
2—3 amalli misollarni yechish ham kiritiladi. [25] 
1000 ichida nomerlash bilan tanishtirgandan so’ng bolalarni yaxlit yuzliklar va 
o’nliklarni bir xonali songa ko’paytirish va bo’lishni og’zaki bajarish bilan 
tanishtiriladi; ko’paytirish va bo’lishga doir misollar og’zaki yechiladi. So’ngra 
o’quvchilar 1000 ichida yozma ko’paytirish va bo’lishga o’tadilar. Uch xonali 
sonlarni ko’paytirish va bo’lish usullari ko’p xonali sonlarni ko’shish va ayirish 
usullaridan keskin farq qiladi hamda ancha murakkabdir. Yaxlit yuzliklar va 
o’nliklarni bir xonali songa og’zaki ko’paytirishda bo’linuvchini yuzlik yoki 
o’nlikning birliklari sifatida ifodalaydilar. 

Download 0.75 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
Download 0.75 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand davlat universiteti

Download 0.75 Mb.
Pdf ko'rish