• 270 : 9 270— bu 27 ta o’nlik. 27 . o’nl. : 9=3 o’nl. 270 : 9=30. 300*3 300— bu 3 ta yuzlik. 3 yuzl. • 3=9 yuzl. 300 • 3=900. 800:4
 • *4 90— bu 9 ta o’nlik. 9 o’nl.*4=36 o’nl. Yoki 360. Demak, 90*4=360.  80:2
  Download 0.75 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet15/24
  Sana28.10.2022
  Hajmi0.75 Mb.
  #28379
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
  Bog'liq
  3-sinf matematika darsligi mazmuni bilan tanishtirish metodikasi
  10-sinf infor test 3chorak, Фотоника Маг Химоя тақризчилар, химоя 2022, СХ-02М, 201 k Abdullayev Doston mt5, 9 monitoring test, 14-mavzu Yasashga doir geometrik masalalar haqida tushuncha. Ge, Lecture 25 (2), innovatsion ped tex mid term 3 course, Kurs ishi ramka ElMash, 6666, 7856785, 6876786786786Microsoft Word (2), 1, 222222222
  90*4
  90— bu 9 ta o’nlik. 9 o’nl.*4=36 o’nl. Yoki 360. Demak,
  90*4=360. 
  80:2
  80— bu 8 ta o’nlik. 8 o’nl.: 2=4 o’nlik yoki 40.
  Demak: 80 : 2=40. 
  240*3
  240— bu 24 ta o’nlik. 24 o’nl.*3. Bu yerda o’quvchi 100 ichida
  jadvaldan tashqari ko’paytirish usullaridan foydalanadi: 
  24*3=(20 + 4)*4=20*3 + 4*3=60+12=72. 24o’nl.*3=72 o’nl. Demak, 240*3=720. 
  270 : 9
  270— bu 27 ta o’nlik. 27 . o’nl. : 9=3 o’nl. 270 : 9=30. 
  300*3
  300— bu 3 ta yuzlik. 3 yuzl. • 3=9 yuzl. 300 • 3=900. 
  800:4
  800— bu 8 ta yuzlik. 8 yuzl. : 4=2 yuzl. 800 : 4=200. 
  Ko’paytirish va bo’lish jadvallarini bilgan bolalarda ko’paytirish va 
  bo’lishning bu usullari unchalik qiyinchilik tug’dirmaydi. 


  44 
  Bolalarni ko’paytirishning yozma usullari bilan tanishtirishdan oldin yana 
  bir bor yig’indini songa ko’paytirishning xossasini eslash zarurdir: 
  24*2= (20+4)*2=20*2+4*2=40+8=48.
  324*2=(300+20+4)*2=300*2+20*2+4*2=600+40+8=648. 
  Sonlarni ko’paytirish (24*2 va 324*2) natijalarini olgach, o’qituvchi bu 
  misollarni ustun shaklida yozib yechish qulay (qisqa) roq ekanini aytadi. 24 
  sonining tarkibini tahlil qilgandan so’ng o’qituvchi bu misolni quyidagicha yozishi 
  mumkin: 
  2 ta o’nl. 4 birl. 
  X 2 . 
  4 ta o’nl. 8 birl.=48 
  Bu yozuvdan ko’rinadiki, ikki xonali sonni ko’paytirish bu sonning har bir 
  xonasini birliklardan boshlab, ko’paytirishga keltiriladi. Uch xonali sonni bir 
  xonali songa ko’paytirishning quyidagi yozuvi bo’yicha ham mulohazalar xuddi 
  yuqoridagidekdir: 324 ni 2 ga ko’paytyrish kerak. Ikkinchi ko’paytuvchi (2) ni 
  birinchi ko’paytuvchi (324) ning birliklari ostiga yozamiz.
  X 324 

  648 
  Chiziqcha chizamiz. Chap tomonga x belgi qo’yamiz (bolalarga ko’paytirish 
  amali faqat nuqta bilangina emas, balki bunday belgi bilan ham belgilanishini 
  tushuntirib ketish kerak). Yozma ko’paytiryshni birliklardan boshlaymiz. 4 birlikni 
  2 ga ko’paytiramiz, 8 ta birlik hosil bo’ladi (4 birl.•2=8 birl.). 8 ni birliklar ostiga 
  yozamiz. O’nliklarni ko’paytiramiz: 2 ta o’nl.•2=4 ta o’nl. 4 ta o’nlikni o’nliklar 
  ostiga yozamiz. Yuzliklarni ko’paytiramiz: 3 ta yuzl. • 2= =6 ta yuzl. 6 yuzlikni 
  yuzliklar ostiga yozamiz. Ko’paytma 648. 
  Bir xonali songa yozma ko’paytirish hollari asta-sekin qiyinlashtirib 
  boriladi. Dastlab birliklarda, so’ngra o’nliklarda xona birligidan o’tish soni 
  kiritiladi. Masalan: 127*3, 231*4. 
  X 127 


  45 

  381 
  127 ni 3 ga ko’paytirish kerak. Misolni ustun shaklida yozamiz. 
  Birinchi ko’paytuvchi 127. Birliklar ostiga ikkinchi ko’paytuvchini yozamiz. 
  Ko’paytirishni birliklardan boshlaymiz. 7 birlikni 3 ga ko’paytiramiz, 21 birlik 
  hosil bo’ladi (7 birl. • 3= =21 birl). 21 birl.=2 o’nl. 1 birl., 2 ta o’nlik va 1 ta birlik. 
  1 birlikni birliklar ostiga yozamiz, 2 ta o’nlikni eslab qolamiz, uni keyin 
  o’nliklarga qo’shamiz. 
  O’nliklarni ko’paytiramiz. 2 ta o’nlikni 3 ga ko’paytirsak, 6 ta o’nlik hosil 
  bo’ladi, bundan tashqari yana 2 ta o’nlik (dildagi) bor (2 o’nl.*3=6 o’nl.; 6 o’nl.+2 
  o’nl.=8 o’nl.), 2 ta o’nlikni 6 ta o’nlikka qo’shamiz, 8 ta o’nlik hosil bo’ladi. 8 
  o’nlikni o’nliklar ostiga yozaman. 
  Yuzliklarni ko’paytiramiz. 1 yuzl. ni 3 ga ko’paytiraman, 3 yuzl. hosil 
  bo’ladi (1 yuzl.*3=3 yuzl.). 3 yuzlikni yuzliklar ostiga yozamiz. Ko’paytma: 381.
  X 231 

  924 
  231 ni 4 ga ko’paytirish kerak. Misolni ustun shaklida yozamiz. Birinchi
  ko’paytuvchi 231. Uni yozamiz. Birliklar ostiga ikkinchi ko’paytuvchini yozamiz. 
  Dastlab birliklarni ko’paytiramiz. 1 birlikni 4 ga ko’paytiramiz, 4 birlik hosil 
  bo’ladi: 1 birl.*4=4 birl. 4 ni birliklar ostiga yozamiz. O’nliklarni ko’paytiramiz. 3 
  o’nlikni 4 ga ko’paytirilsa, 12 o’nlik hosil bo’ladi, bu 1 yuzl. va 2 o’nl. 
  (3o’nl.*4=12 o’nl., 12 o’nl.=1 yuzl. 2o’nl.). 2 o’nlikni o’nliklar ostiga yozaman, 1 
  ta yuzlikni esa dilda saqlaymiz. Bu yuzlikni yuzliklarga qo’shamiz. Yuzliklarni 
  ko’paytiramiz, 2 yuzlikni 4 ga ko’paytiramiz, 8 yuzlik hosil bo’ladi, yana 1 ta 
  yuzlik bor, hammasi bo’lib, 9 ta yuzlik. 9 ni yuzliklar ostiga yozamiz. Ko’paytma: 
  924. 
  Misollarni mufassal yechishni tushuntirishdan o’qituvchi rahbarligida 
  qisqacha tushuntirishga (bunda xona birliklarining nomlari aytilmaydi) o’tadilar, 
  masalan,


  46 
  X 241 

  723 
  241 ni 3 ga ko’paytirish kerak. 1 ni 3 ga ko’paytiraman. 3 ni birliklar ostiga 
  yozaman. 4 ni 3 ga ko’paytiraman, 12 ni hosil qilaman, 2 ni yozaman, 1 ni esda 
  saqlayman. 2 ni 3 ga ko’paytiraman, 6 hosil bo’ladi, dildagi bilan 7 bo’ladi. Uni 
  yuzliklar ostiga yozaman. Ko’paytma 723.
  Bir xonali sonni uch xonali songa ko’paytirishda ko’paytirishning o’rin 
  almashtirish xossasidan foydalaniladi: 7*112=112*7 
  X 112 

  784 
  7 ni 112 ga ko’paytirish kerak. Bu 112 ni 7 ga ko’paytirish degan so’zdir. 
  Misolni ustun shaklida yozaman. Birinchi ko’paytuvchi qilib 112 ni yozaman. 
  Ikkinchi ko’paytuvchi uchun 7 sonini yozaman. Ko’paytirishni boshlayman. 
  Dastlab birliklarni ko’paytiraman . . . 
  Bir xonali songa ko’paytirishni o’rgangandan so’ng yozma bo’lishga 
  tayyorgarlik boshlanadi. Dastlab bolalar bo’lish amali haqida bilganlarini 
  takrorlaydilar: bo’lish — bu ko’paytirish amaliga teskari amaldir. Agar 48 ni 16 ga 
  bo’lishimiz kerak bo’lsa, biz shunday sonni topishimiz kerakki, 16 ni bu songa 
  ko’paytirganda natijada 48 ni berishi kerak. Bolalarni bo’lishning yozma belgisi |_
  (burchak) bilan tanishtiriladi va qoldiqli bo’lishga doir (ma’lum hollar) bir nechta 
  misol yechiladi: 
  Bu misollarni yechishda bolalar bo’linuvchi bo’lish belgisining chap 
  tomoniga, bo’luvchi bo’lish belgisi ichiga yozilishini aniqlaydilar. Bo’lish 
  belgisining chiziqchasi ostiga bo’linma yoziladi. Bo’linuvchi ostiga bo’luvchi 


  47 
  bo’lingan son, chiziqcha ostiga esa qoldiq yoziladi. Bo’linuvchi bilan bo’luvchi 
  bo’lingan son orasiga — (minus, ayiruv) belgisi qo’yiladi. 
  Ana shunday o’tkazilgan tayyorgarlik ishidan so’ng bir xonali songa bo’lish 
  bilan tanishishga o’tiladi. 
  Masalan, 426 ni 2 ga bo’lish misoli qaralayotgan bo’lsin. Dastlab bolalar 
  o’qituvchi rahbarligida yig’indini songa bo’lish xossasidan foydalanib, bo’lishni 
  bajaradilar: 
  426 : 2= (400+20+6) : 2=400 : 2+20 : 2+6 : 2=200+ + 10+3=213. 
  804 : 4=(800+4) : 4=800 : 4+4 : 4=200+1=201. 
  Bu yechilishlar tahlil qilib chiqilgach, o’qituvchi yozma bo’lish usulini 
  qarab chiqishni boshlaydi: 426 ni 2 ga bo’lish kerak. Bo’lishga doir bu misolni 
  ustun shaklida yozamiz. Bo’linuvchi 426, bo’luvchi 2. Bo’linuvchida 4 ta yuzlik, 2 
  ta o’nlik va 6 ta birlik bor. Yuzliklarni bo’lishdan boshlaymiz. 4 yuzlik 2 ga 
  bo’linadi, 2 chiqadi (4 yuzl.: 2=2 yuzl.). 2 ni bo’linmaga yozamiz. Qaysi sonni 
  bo’lganimizni aniqlaymiz (2-2=4). 4 ni yuzliklar ostiga yozamiz. Ayiramiz, necha 
  qolganini aniqlaymiz (hech qanday son qolmaydi). Chiziqcha ostiga o’nliklarni 
  yozamiz. Bizda 2 ta o’nlik bor. 2 ta o’nlikni 2 ga bo’lamiz (2 o’nl. : 2—1 o’nl.), 1 
  hosil bo’ladi. Bo’linmaga 1 ni yozamiz (2 yuzlikdan keyin), nechta o’nlikni 
  bo’lganimizni aniqlaymiz. Buning uchun 2 ni 1 ga ko’paytiramiz, 2 chiqadi, uni 
  o’nliklar ostiga yozamiz. Bo’linmagan nechta o’nlik qolganini bilish uchun 
  ayiramiz (hech nima). Chiziqcha ostiga 6 birlikni yozamiz. 6 birlikni 2 ga 
  bo’lamiz, 3 birlik chiqadi. 3 ni bo’linmaga yozamiz (1 dan keyin). Nechta birlikni 
  bo’lganimizni aniqlaymiz. 2 ni 3 ga ko’paytiramiz, 6 hosil bo’ladi. Uni 6 raqami 
  ostiga yozamiz. Nechta qolganini bshshsh^uchun ayiramiz (hech nima). Bo’lishga 
  son qolmadi. Shuning uchun chiziqcha ostiga 0 raqamini yozamiz. Bo’linma: 213. 


  48 
  Misolni yechishni bunday tushuntirgandan so’ng (o’quvchilar uni 
  daftarlariga yozmaydilar) o’qituvchi bo’lish algoritmini tushuntirishga, ya’ni to’liq 
  bo’lmagan (to’liqmas) bo’linuvchilarni hosil qilish o’quvini, bo’linmaning 
  raqamlari sonini aniqlashga, har qaysi hisoblash amalini tushuntirishga kirishadi: 
  bo’linmaning tegishli raqamini topish uchun to’liqmas bo’linuvchi bo’luvchiga 
  bo’linadi; bo’linmaning topilgan raqami bo’luvchiga ko’paytiriladi (nechta birlik 
  (yuzlik, o’nlik) ni bo’linganligini bilish uchun); bu xonaning nechta birligi hali 
  bo’linmaganligini bilish uchun hosil bo’lgan ko’paytmani to’liqmas 
  bo’linuvchidan ayiriladi; bo’linmadagi raqam to’g’ri topilganligi tekshiriladi. 
  Masalan, 936 ni 3 ga bo’lish kerak bo’lsin. Bu misolni ustun shaklida 
  yozamiz. Bo’linuvchi 936, unda 9 ta yuzlik, 3 ta o’nlik, 6 ta birlik bor. 9 ta yuzni 3 
  ga bo’lish mumkin, demak, bo’linmada uchta raqam bo’ladi — yuzlar, o’nlar va 
  birlar. Bo’linmada uchta nuqta qo’yamiz — bu har qaysi nuqta o’rniga raqam 
  yozishimizni eslab turish uchun.
  Bo’lishni boshlaymiz. Yuzliklarni bo’lamiz. 9 yuzl.: 3=3 yuzl. Bo’linmaga 3 
  ni yozamiz. Nechtani bo’lganimizni aniqlaymiz. Ko’paytiramiz: 3•3=9. Uni 
  yuzliklar ostiga yozamiz. Ayiramiz: 9—9=0. Yuzliklar butunlay bo’linadi. 
  O’nliklarni bo’lamiz, 3 o’nl.: 3=1 o’nl. 1 ni bo’linmada o’nliklar o’rniga
  yozamiz. Bo’linmagan nechta o’nliklar qolganini aniqlaymiz. O’nliklarni ham 
  butunlay bo’ldik. Birliklarni bo’lamiz. 6 birl. : 3=2 birl. 2 ni bo’linmada birliklar 
  o’rniga yozamiz. Nechta birlikni bo’lganimizni aniqlaymiz. 3 ni 2 ga 
  ko’paytiramiz (3*2=6). Birliklarni ham bo’lib bo’ldik. Chiziqcha ostiga 0 ni 
  yozamiz. Bo’linma: 312. 


  49 
  Tekshirish: 312*3=936. 
  Bo’lish usullari qiyinlashtirib boriladi. 
  Bo’linuvchi 729, unda 7 ta yuzlik, 2 ta o’nlik, 9 ta birlik bor. Bo’luvchi 3.
  Yuzliklarni 3 ga bo’lish mumkinligini aniqlaymiz. 7 yuzl. : 3=2 yuzl.
  Ko’paytiramiz: 3*2=6 yuzl. 6 yuzl. ni ayiramiz. 7—6=1 (yuzl.) Yana bitta yuzlikni 
  bo’lish qoldi. 1 yuzl. va 2 o’nl. 12 o’nl. ga teng. O’nliklarni bo’lamiz. 12:3=4 o’nl. 
  4*3=12 (o’nl.) —bo’ldik. 
  Birliklarni bo’lamiz. 9:3=3 (birl). Ko’paytiramiz: 3*3=9. Ayiramiz: 9—9=0. 
  Qoldiq qolmadi. Bo’linmani o’qiymiz: bo’linma 243.
  Tekshiramiz: x 243 
  3
  729 to’g’ri yechilgan. 
  Endi bolalarni qisqaroq mulohaza yuritishga o’rgatiladi. Bu misolda 9 ta 
  yuzlik bo’linadi. Javobda uch xonali son. Uchta nuqta qo’yamiz. Yuzliklarni
  bo’laman: 18 9 : 3=3 (yuzl.) Ko’paytiraman: 3*3=9. Ayiraman: 9 — 9=0. Qoldiq 
  yo’q. 
  O’nliklarni bo’laman: 7:3=2 (o’nl.) — qoldiq bor. Ko’paytiraman: 2*3=6. 
  Ayiraman: 7— 6=1 (o’nl.) 1 ta o’nlikni ham bo’lish kerak. Birliklarni bo’laman: 1 
  o’nl. va 8 birl. 18 birl. ga teng. 18 : 3=6 (birl.) Ko’paytiraman: 6*3=18(birl.). 
  Ayiraman: 18—18=0 (qoldiq yo’q). 
  Bo’linma: 326. 


  50 
  Bo’linuvchi 279, unda 2 ta yuzlik, 7 ta o’nlik, 9 ta birlik bor. Bo’luvchi 9. 2 
  yuzl.ni 9 ga hech bo’lmaganda bittadan yuzlik bo’ladigan qilib bo’lish mumkin
  emas. Demak, javobda 2 ta raqam — o’nliklar va birliklar bo’ladi. 
  O’nliklarni bo’laman: 2 yuzl. va 7 o’nl. 27 o’nl. ni beradi, 27:9=3 (o’nl.) 
  Ko’paytiraman: 3*9=27 (o’nl.). Ayiraman: 27—27=0 (qoldiq yo’q). 
  Birliklarni bo’laman: 9:9=1 (birl.). Ko’paytiraman: 1*9=9. Ayiraman
  9—9=0 (qoldiq yo’q). Bo’linma: 31.
  100 ichida bir xonali songa ko’paytirish va bo’lish ana shunday 
  bajariladi.

  Download 0.75 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
  Download 0.75 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  *4 90— bu 9 ta o’nlik. 9 o’nl.*4=36 o’nl. Yoki 360. Demak, 90*4=360.  80:2

  Download 0.75 Mb.
  Pdf ko'rish