• 15-§ BIOLOGIYADAN YILLIK ISTIQBOL VA MAVZULI REJA TUZISH YО‘LLARI.
 • Mustahkamlash uchun savollar
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet53/120
  Sana25.02.2023
  Hajmi2.4 Mb.
  #43529
  TuriУчебное пособие
  1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   120
  Bog'liq
  Biologiya o\'qitish metodikasi o\'quv qollanma
  Amaliy mashg
   
  Mustahkamlash uchun savollar: 
  1. Biologiyadan yillik istiqbol reja tuzishning ahamiyatini ayting?
  2. Mazkur rejani tuzishda о‘qituvchi nimalarni nazarda tutishi lozim?
  3. Biologiyadan mavzuli taqvim reja tuzishning mohiyatini ayting? 
  4. Istiqbolli reja nimaga asoslanadi? 
  5. Dars mazmuniga qarab rejalar tuzish qanday amalga oshiriladi? 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  101 
  15-§ BIOLOGIYADAN YILLIK ISTIQBOL VA MAVZULI REJA TUZISH 
  YО‘LLARI. 
  Ma’lumki, umumiy о‘rta ta’lim maktablarida biologiyani о‘qitishning asosiy 
  shakli dars sanaladi. Darsda о‘quv fani yuzasidan asosiy о‘quv materiali 
  о‘rganiladi, lekin dars о‘qitishning boshqa shakllari bо‘lgan darsdan tashqari 
  ishlar, sinfdan tashqari mashg‘ulotlar va ekskursiyalar bilan uzviy bog‘liq. Darsdan 
  tashqari ishlar masalan, tabiatda, uyda va tirik tabiat burchagida olib borilgan 
  kuzatishlar va о‘tkazilgan tajribalar natijalari, ekskursiyada tayyorlangan 
  gerbariylar 
  va 
  kolleksiyalardan 
  darsda 
  foydalaniladi. 
  Sinfdan 
  tashqari 
  mashg‘ulotlar о‘quvchilarning biologiya о‘quv fanlaridan о‘zlashtirgan bilim va 
  kо‘nikmalarini mustahkamlashga, kengaytirishga, rivojlantirishga, kasbga ongli 
  ravishda yо‘llashga xizmat qiladi. Demak, biologiyani о‘qitishda dars, darsdan 
  tashqari ishlar, sinfdan tashqari mashg‘ulotlar va ekskursiyalardan о‘z о‘rnida 
  rejali va samarali tashkil etilishi, ya’ni о‘qitishga tizimli yondoshuvni amalga 
  oshirilishi lozim. 
  О‘qituvchi ushbu mashg‘ulotlarni bir-biri bilan uzviy ravishda tashkil etish 
  asnosida biologik ta’lim samaradorligiga erishish, о‘quvchilarda ilmiy 
  dunyoqarashni shakllantirish, umumbiologik va xususiy tushunchalar hamda 
  о‘quv-amaliy kо‘nikmalarni izchil ravishda tarkib toptirish, mantiqiy fikr 
  yuritishga о‘rgatishni nazarda tutadi. Biologiyani о‘qitishda tizimli yondoshuvni 
  amalga oshirish uchun о‘qituvchi о‘quv yili boshida istiqbol reja tuzishi lozim. 
  Mazkur reja biologiyani о‘qitishning barcha shakllarini uzviy ravishda qamrab 
  olishi, о‘quv dasturidan о‘rin olgan boblar va mavzular bо‘yicha darslar tizimi
  о‘quv yilidagi choraklar va ta’tillar hisobga olingan holda о‘tkazish muddatlari, 
  fanlararo bog‘lanishlar, ekskursiyalar, darsdan va sinfdan tashqari ishlar aks etadi. 
  Biologiya о‘qituvchi istiqbol reja tuzishi uchun: 
  О‘quv dasturidagi har bir bobning didaktik maqsadini, shuningdek, 
  bobdagi mavzularning ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarini aniq 
  tasavvur qilishi; Mavzularni о‘qitishda yil fasllari, mavzuning ta’limiy, tarbiyaviy 
  va rivojlantiruvchi maqsadlari, о‘quvchilarda shakllantiriladigan biologik 


  102 
  tushunchalar, tarkib toptiriladigan kо‘nikmalarni hisobga olgan holda о‘qitish 
  metodlari, kо‘rgazma vositalarini tanlashi. О‘quvchilar tomonidan о‘tkaziladigan 
  kuzatish va tajribalarning mazmuni va muddatlarini aniqlashi; Darsda namoyish 
  etiladigan tajribalarni avvaldan tayyorlash muddatlarini belgilashi; Har bir darsda 
  ta’lim-tarbiyaning uzviyligi, boblar, mavzular va fanlararo bog‘lanishlarni amalga 
  oshirish yо‘llarini belgilashi; О‘quvchilarning mustaqil ishlari uchun didaktik va 
  tarqatma materiallarni tayyorlash, mustaqil о‘qish uchun qо‘shimcha adabiyotlarni 
  tanlashi; Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari, ekskursiyalarni tashkil etish uchun 
  zarur bо‘ladigan laboratoriya jihozlari va asboblarini aniqlashi lozim. 
  Xulosa qilib aytganda, о‘qituvchi istiqbol rejada о‘qitish jarayonining 
  yaxlitligini nazarda tutishi, о‘z pedagogik faoliyatini shu reja asosida tashkil etishi, 
  unda о‘qitishning barcha shakllarining uzviyligini ta’minlagan holda ularni 
  о‘tkazish muddatlari kо‘rsatilgan bо‘ladi. 
  Biologiyani о‘qitishda foydalaniladigan istiqbol rejani tuzish uchun quyidagi 
  jadval namuna sifatida berilmoqda. 
  2-jadval 

  Download 2.4 Mb.
  1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   120
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish