• Tayanch iboralar
 • MODUL I. KASB PSIXOLOGIYASINING TADQIQOT METODLARI
  Download 1.72 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet3/107
  Sana12.02.2024
  Hajmi1.72 Mb.
  #155085
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107
  Bog'liq
  Kasbiy faol psix Darslik
  giologiya, Mavzu 3d- max dasturida obyekt yaratish-fayllar.org
  MODUL I. KASB PSIXOLOGIYASINING TADQIQOT METODLARI. 
  MODULNING UMUMIY MAQSADI:
   
  Kasbiy faoliyat psixologiyasi 
  fanining tarkibiy to`zilishi, asosiy tarmoqlari, maqsad va vazifalariga oid nazariy 
  bilim berish, boshqa fanlar bilan aloqadorligi faoliyat ko‗nikmalarini 
  shakllantirish, talabalarga kasbiy faoliyatda psixologik bilimlarning ahamiyati, 
  kasbiy psixologiya fani haqida tushuncha, kasbiy psixologiyaning fan sifatida 
  rivojlanish bosqichlari, psixik hodisalarning asosiy shakllari, kasbiy psixologiya 
  bo'limiga kirish, kasb psixologiyasining predmeti, vazifalari va ahamiyati, kasb 
  psixologiyasining ijtimoiy hayotda tutgan o‘mi, kuzatish metodlari. test metodlari, 
  kasbning psixologik mohiyatini ochishda fanlar integratsiyasiga asoslanuvchi 
  kompleks (majmuaviy) metodlariga oid ko‗nikmalarni shakllantirish
  .
  MODULNING O‘QUV MAQSADLARI: 

  ta‘limiy maqsad

  talabalarga kasbiy faoliyat psixologiyasi fani va uning 
  nazariy asoslariga oid bilimlar berish, fanga oid tushunchalarni o‗zlashtirish orqali
  kasbiy kompetentligini oshirish;  

  tarbiyaviy maqsad
  : talabalarda fanning o‗ziga xos xususiyatlari haqida 
  dastlabki tushunchalar berish orqali sohaga qiziqishlarini orttirish, kasbiy 
  mahoratni shakllantirish, o‗rganiladigan o‗quv materiallari bo‗yicha tarbiyaviy 
  xulosalar chiqarish;
  -
  rivojlantiruvchi maqsad
  : talabalarning kasbiy yetuklik darajasini, kasbiy 
  dunyoqarashi va pedagogik-psixologik qobiliyatini rivojlantirish. 
   
  1.1. Kasbiy psixologiya bo'limiga kirish.
  Kasb 
  psixologiyasining predmeti, vazifalari va ahamiyati.
   
   
  Tayanch iboralar: 
  Kasbiy psixologiya-fan sifatida, psixik aks ettirish, psixik 
  hodisalar, jarayonlar, holatlar, shaxsning xususiyatlari, ilmiy psixologiyaning 
  nazariy asoslari, kasbiy psixologiyaning fan sifatidagi taraqqiyoti, hozirgi zamon 
  psixologiyasining asosiy yo’nalishlari, turli qarashlar, oqimlar, kasbiy   psixologiyaning fan sifatidagi vazifalari, yoshlarning ma’naviyatini shakllantirish, 
  ta’lim-tarbiyanin roli. kasbiy psixologiyaning tutgan o’rni. 
  Har qanday inson kundalik hayotida odamlar bilan uchrashib, muloqotga 
  kirishar ekan, u o‘zining bosiq yoki qiziqqon, beparvo yoki qiziquvchan, mehribon 
  yoki bag‘ritosh, jahldor yoki bosiq va hokazolardan iborat ichki va tashqi ruhiy 
  olamini namoyon qiladi. Bu ruhiy holatlar ongli va ongsiz tarzda namoyon bo‘ladi. 
  Ana shu holatlarning barchasi insonning psixikasini tashkil qiladi. 
  Inson psixikasi moddiy va ma‘naviy borliqdagi narsa va hodisalarni jonli 
  yaratuvchi murakkab jarayon bo‘lib, u insoniyatning uzoq davom etgan fiziologik 
  rivoji uyg‘unligining mahsuli hisoblanadi. 
  Xo‘sh, psixika nima? 
  Psixika - yuqori darajada tashkil topgan materiyaning tizimli xossasi 
  (xususiyati), subyekt tomonidan obyektiv borliqni faol aks ettirish, mazkur borliq 
  manzaralarini subyekt o‘zidan uzoqlashtirmay ifodalashi, xuddi shu asnoda o‘z 
  xulqi va faoliyatini shaxsan boshqarishidir. Psixikada o‘tmishning, hozirgi davr va 
  kelgusi zamonning hodisalari ifodalangan, tartibga solingan faoliyat va xatti-
  harakatlarni boshqarishdir
  1

  Uning namoyon bo‘lish shakllari va ularning o‘zaro bog‘liqligi psixik 
  (bilish) jarayonlar (sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayo`l, nutq va diqqat), 
  psixologik holatlar (hissiyot, emotsiya, e‘tiqodlilik, bardamlik, tetiklik, 
  qiziquvchanlik, 
  hayratlanish, 
  ishonchlilik, 
  ijodiy 
  ruhlanish), 
  shaxsning 
  xususiyatlari (yo‘nalishlar, temperament, xarakter, qobiliyat, iqtidor, aqliy 
  salohiyat, xulq motivatsiyasi, ish uslubi, mas‘uliyat) da kuzatiladi. 
  Psixologiya - psixikaning kelib chiqishi, rivojlanish qonuniyatlari, 
  shuningdek, insondagi onglilik va ongsizlik fenomenlarining 
  hilma-hil 
  ko‘rinishlarini o‘rganuvchi fan. 
  Psixologiya yunoncha «psixologos» so‘zidan olingan bo‘lib, «jon», «ruh» 
  haqidagi fan, ta‘limot degan ma‘noni anglatadi. Biroq hozirgi davr ilmida «jon» 
  tushunchasi o‘rniga «psixika» atamasini qo‘llash qabul qilingan. Chunki lingvistik 
  1
  Qarang: G`ozuev E. Umumiy psixologiya. - T., 2002. - 25-b.   nuqtai nazardan «jon», «psixika» tushunchalari aynan bir ma‘noni bildiradi. Lekin 
  «psixika» atamasi bugungi kunda «jon»ga nisbatan kengroq ma‘noga, ko‘lamga 
  ega bo‘lib, inson ruhiyatining ham ko‘zga ko‘rinuvchi, ham ko‘zga ko‘rinmas 
  tomonlarini o‘zida aks ettiradi. 
  Psixologiya fanining obyektiga psixika, ong va ongsizlik, shaxs va uning 
  faolligi kirsa, uning predmetini ana shu obyekt haqidagi muayyan bilimlar tashkil 
  qiladi (Obyekt - kishilarning diqqatini o‘ziga tortadigan moddiy va ma‘naviy 
  borliq. Predmet - moddiy va ma‘naviy borliq haqidagi bilimlar majmuasi va 
  o‘rganiladigan masalalar). 
  Psixologiya fani: umumiy psixologiya, ijtimoiy psixologiya, pedagogik 
  psixologiya, 
  zoopsixologiya, 
  yosh 
  davrlari 
  psixologiyasi, 
  muhandislik 
  psixologiyasi, yuridik psixologiya, harbiy psixologiya, tibbiyot psixologiyasi, 
  savdo psixologiyasi, kasbiy faol psixologiyasi kabi tarmoqlarga bo‘linadi. Bunda: 

  umumiy psixologiya psixik faoliyatning umumiy qonuniyatlari va ularning 
  o‘ziga xos jihatlarini o‘rganadigan maxsus soha hisoblanadi; 

  pedagogik psixologiya kishiga ta‘lim va tarbiya berishning psixologik 
  qonuniyatlarini o‘rganishni o‘z predmeti deb biladi; 

  yosh davrlari psixologiyasi turli yoshdagi odamlarning tug‘ilganidan to 
  umrining oxirigacha psixik rivojlanish jarayonini, shaxsning shakllanishi va o‘zaro 
  munosabatlari qonuniyatlarini individning yoshiga mos tarzda o‘zgarishi 
  tamoyillarini o‘rganadi; 

  ijtimoiy psixologiya odamlarning jamiyatda birgalikda faoliyatlari 
  natijasida ularda hosil bo‘ladigan tasavvurlar, fikrlar, e‘tiqodlar, hissiy kechinma 
  va xulq-atvorlarni o‘rganadi; 

  muhandislik 
  psixologiyasi 
  avtomatlashtirilgan 
  boshqaruv 
  tizimlari 
  operatorlarining faoliyatini, 

  Download 1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107
  Download 1.72 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  MODUL I. KASB PSIXOLOGIYASINING TADQIQOT METODLARI

  Download 1.72 Mb.
  Pdf ko'rish