Kasbiy faoliyat psixologiyasi
Download 1.72 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/107
Sana12.02.2024
Hajmi1.72 Mb.
#155085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107
Bog'liq
Kasbiy faol psix Darslik
giologiya, Mavzu 3d- max dasturida obyekt yaratish-fayllar.org
odam-texnika
o‘rtasida funksiyalarni taqsimlash va 
muvofiqlashtirishning xususiyatlarini o‘rganadi; 

harbiy psixologiya kishining harbiy harakatlar sharoitida namoyon 
bo‘ladigan 
xulq-atvorini, 
zobitlar 
bilan 
oddiy 
askarlar 
o‘rtasidagi 


10 
munosabatlarning psixologik jihatlarini o‘rganadi; 

savdo psixologiyasi - jamiyatda tijoratning psixologik shart- sharoitlari, 
ehtiyojning individual, yoshga, jinsga oid xususiyatlarini, xaridorga xizmat 
ko‘rsatishning psixologik omillarini aniqlaydi; 

tibbiyot psixologiyasi shifokor faoliyati psixologiyasini, bemor xulq-
atvorining psixologik jihatlarini o‘rganadi; 

kasbiy faoliyat psixologiyasi turli soha egalari psixologiyasini, kasb egalari 
xulq-atvorining psixologik jihatlarini o‘rganadi. 
Shuningdek, psixologiyada etnospixologiya, oilaviy hayot psixologiyasi, 
boshqaruv 
psixologiyasi, 
shaxs 
psixologiyasi, 
sport 
psixologiyasi, 
psixodiagnostika, siyosiy va tashkiliy psixologiya kabi ko‘plab sohalar mavjudki, 
ularning har biri jamiyatdagi real ehtiyojlar va ularni qondirishda psixologiyaning 
fan sifatidagi o‘rni va maqsadidan kelib chiqadi
2

Xo‘sh, kasbiy faoliyat psixologiyasi fanining bahs mavzui nima? 
Kasbiy faoliyat psixologiyasi, o‘z mohiyatiga ko‘ra, psixologiya fani 
tarkibiga kiradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda 
kasbiy psixologiya
o‘ziga xos 
predmet
bo‘lib, psixologiyaning nozik tomonlarini qamrab oladi. Ya‘ni bu fan 
psixologiya sohalarining kesishuvida yuzaga keladi. Psixologiya muayyan shaxs
uning jamiyatdagi xulq-atvori va turli faoliyatlarining o‘ziga xos tomonlarini 
o‘rganadi. Bundan ko‘rinadiki, har ikkala fanning obyekti va subyekti shaxs, inson 
hisoblanadi. 
Yuqorida ta‘kidlab o‘tganimizdek, kasbiy psixologiya faoliyat psixologiyasi 
psixologiya tarkibida yuzaga kelgan bo‘lib, aniq faoliyat, ya‘ni kasb faoliyatidagi 
psixologik jihatlarning muhim tomonlarini o‘rganishga bag‘ishlangan fan 
hisoblanadi. 
Kasbiy 
faoliyat 
psixologiyasi 
ilmiy-amaliy 
fan bo‘lib, umumiy 
psixologiyaning qonuniyatlarini o‘rganadi va bu fanning samaradorligini oshirish 
uchun tavsiyalar ishlab chiqadi. 
2
Qarang: Karimova V. Psixologiya: O‗quv qo`llanma. T. 2002. 


11 
Kasbiy 
faoliyat psixologiyasi 
fani
kasb doirasidagi munosabatlar, 
odamlarning psixik faoliyatini boshqarish mexanizmlari va qonuniyatlarini 
o‘rganuvchi fandir. Bunda kasb egalarining psixologik asoslarini o‘rganish 
maqsad
qilib qo‘yilgan. 
Kasbiy
faoliyat psixologiyasi 
fanining maqsadi
– kasb egalari 
faoliyatining taraqqiyot qonuniyatlari, turli toifadagi shaxslar bilan o‘zaro 
munosabatlar jarayonida psixologik bilimlardan foydalana olish ko‘nikma va 
malakalarini shakllantirishdan iboratdir. 
Shu ma‘noda, kasbiy faoliyat psixologiyasi fanining metodologik asosini 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlari, faylasuf-allomalarning kasb 
psixologiyasi faniga oid g‘oya va nazariyalari hamda hukumat qonunlari, 
OvaO`MTVning buyruq va ko‘rsatmalari tashkil etadi. 
Kasbiy faoliyat psixologiyasi fanining predmetini quyidagilar tashkil etadi: 

kasb egalari psixikasini har tomonlama o‘rganishdan hosil bo‘lgan 
bilimlar; 

kasb egalarining ongi, ruhiyati, onglilik va ongsizlik holatidan hosil 
bo‘lgan xulosalar; 

kasb egasi shaxsining to`zilishi, uning faoliyati va faolligini o‘rganish 
orqali olingan nazariy va amaliy xulosalar. 
Barcha fanlar singari kasbiy faoliyat psixologiyasi fanining ham o‘z obyekti 
mavjud, ular quyidagilardan iborat: 

kasb egalarining psixologiyasi; 

fuqarolarning onglilik va ongsizlik holatlari; 

shaxsning to`zilishi; 

shaxsning faoliyati; 

shaxsning faolligi va uning shakllari. 
Shunday qilib, kasbiy faoliyat psixologiyasi kasb egalari xodimlari 
faoliyatidagi psixika, ong, ongsizlik kabi fenomenlarning kelib chiqishi, rivojlanish 
qonuniyatlarini o‘rganuvchi fandir. 


12 
Kasbiy faoliyat psixologiyasi fani ham ma‘lum bir psixologik qonuniyatlarni 
o‘rganadi va ularni amalda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqadi. 

Download 1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107
Download 1.72 Mb.
Pdf ko'rish