• Svet Evrope ohranja trdno prepričanje, da je naša skupna odgovornost ustvariti družbo, kjer lahko živimo skupaj enakopravno in dostojanstveno.
 • Dodatek 2
 • Namestniki ministrov
  Download 291.3 Kb.
  bet1/15
  Sana10.04.2017
  Hajmi291.3 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Namestniki ministrov

  Dokumenti CM
  CM(2008)30 končna različica 2. maj 20081

  ——————————————  118. zasedanje Odbora ministrov

  (Strasbourg, 7. maj 2008) –

  Bela knjiga o medkulturnem dialogu  „Živeti skupaj v enakopravnosti in dostojanstvu“ 2
  ——————————————  Dialog: ključ za prihodnost Evrope
  (1) Demokratično ravnanje z vedno bogatejšo kulturno raznolikostjo Evrope, ki je ukoreninjena v zgodovini naše celine in še bolj poudarjena z globalizacijo, je v preteklih letih postalo prednostna naloga. Kako naj se odzovemo na raznolikost? Kakšno je naše pojmovanje družbe prihodnosti? Gre za družbo ločenih skupnosti, ki jo v najboljšem primeru odlikuje soobstoj večjih skupnosti in manjšin z različnimi pravicami in dolžnostmi, rahlo povezanih z vzajemno brezbrižnostjo in stereotipi? Ali pa gre za živahno in odprto družbo brez diskriminacije, ki nam je vsem v korist in jo označuje vključenost vseh prebivalcev ob popolnem upoštevanju njihovih človekovih pravic? Svet Evrope verjame, da sta spoštovanje in spodbujanje kulturne raznolikosti v skladu z vrednotami, na katerih temelji organizacija Sveta Evrope, bistvena pogoja za razvoj družb na osnovi solidarnosti.
  (2) Bela knjiga o medkulturnem dialogu, ki je predstavljena v tem besedilu, v imenu vlad 47 držav članic Sveta Evrope vživljajoče zagovarja dejstvo, da je naša skupna prihodnost odvisna od naše zmožnosti zaščititi in razviti človekove pravice, kakor so zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, demokracijo in vladavino prava ter spodbujati medsebojno razumevanje. Bela knjiga zagovarja argument, da medkulturni pristop zagotavlja model prihodnosti glede ravnanja s kulturno raznolikostjo. Predlaga pojmovanje, ki temelji na človekovem dostojanstvu posameznika (z upoštevanjem naše skupne človečnosti in skupne usode). Za uresničitev evropske identitete je slednjo treba zasnovati na skupnih temeljnih vrednotah, spoštovanju skupne dediščine in kulturne raznolikosti ter na spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika.
  (3) Medkulturni dialog ima v tem okviru pomembno vlogo. Z njim je mogoče preprečiti etnične, verske, jezikovne in kulturne delitve. Zagotavlja nam, da skupaj napredujemo, da konstruktivno in demokratično sprejemamo naše drugačne identitete na podlagi naših skupnih univerzalnih vrednot.
  (4) Medkulturni dialog se lahko razvije samo, če so vnaprej izpolnjeni določeni pogoji. Bela knjiga pojasnjuje, da je za napredek pri medkulturnemu dialogu potrebno demokratično ravnanje s kulturno raznolikostjo z več vidikov: treba je okrepiti demokratično državljanstvo in udeležbo; treba je poučevati medkulturne veščine in se jih učiti; ustvariti in razširiti je treba prostore medkulturnega dialoga; medkulturni dialog je treba obravnavati na mednarodni ravni.
  (5) Bela knjiga je osnovana na trdnih temeljih aktov Sveta Evrope. Upošteva obsežno gradivo s posvetovanj z mnogimi interesnimi skupinami, vključno s partnerji iz regij izven Evrope, v letu 2007. V tem okviru je na več načinov proizvod demokratičnega razpravljanja, ki je jedro samega medkulturnega dialoga.
  (6) Bela knjiga je odgovor na vedno več zahtev po pojasnitvi, kako naj medkulturni dialog pomaga ceniti raznolikost, tako da hkrati ohrani socialno kohezijo. Skuša zagotoviti konceptualni okvir in smernice za oblikovalce politike in strokovnjake s tega področja. Vendar z zakonom medkulturnega dialoga ni mogoče predpisati. Mora ohraniti svojo značilnost odprtega povabila k izvajanju temeljnih načel, opredeljenih v tem dokumentu, da se prožno uporabljajo različna priporočila, predstavljena tukaj, in se prispeva k nenehni razpravi o prihodnji ureditvi družbe.
  (7) Svet Evrope ohranja trdno prepričanje, da je naša skupna odgovornost ustvariti družbo, kjer lahko živimo skupaj enakopravno in dostojanstveno.

  Vsebina
  1. Uvod…… 4

  1.1 Svet Evrope in medkulturni dialog 4

  1.2 Proces priprave Bele knjige 4

  1.3 Glavna vprašanja 5

  1.4 Ključni izrazi 5
  2. Sprejemanje kulturne raznolikosti 6

  2.1 Pluralizem, strpnost in medkulturni dialog 6

  2.2 Enakost človeškega dostojanstva 7

  2.3 Standardi in instrumenti: dosežki Sveta Evrope v več kot petih desetletjih 7

  2.4 Tveganja nedialoga 8
  3. Pojmovni okvir 9

  3.1 Pojem medkulturnega dialoga 9

  3.2 Razvijanje identitete v medkulturnem okolju 9

  3.3 Prejšnji pristopi do kulturne raznolikosti 10

  3.4 Pogoji za medkulturni dialog 10

  3.4.1 Človekove pravice, demokracija in vladavina prava 10

  3.4.2 Enakost dostojanstva in medsebojno spoštovanje 11

  3.4.3 Enakost spolov 11

  3.4.4 Odpravljanje ovir, ki preprečujejo medkulturni dialog 12

  3.5 Verska razsežnost 12
  4. Pet političnih pristopov za spodbujanje medkulturnega dialoga 13

  4.1 Demokratično ravnanje s kulturno raznolikostjo 13

  4.1.1 Politična kultura, ki ceni raznolikost 13

  4.1.2 Človekove pravice in temeljne svoboščine 14

  4.1.3 Od enakih možnosti do enakopravnega uživanja pravic 15

  4.2 Demokratično državljanstvo in udeležba 15

  4.3 Učenje in poučevanje medkulturnih veščin 16

  4.3.1 Ključna področja pristojnosti: demokratično državljanstvo, jezik, zgodovina 16

  4.3.2 Primarno in sekundarno izobraževanje 17

  4.3.3 Visokošolsko izobraževanje in raziskave 17

  4.3.4 Neformalno in informalno (priložnostno) učenje 17

  4.3.5 Vloga pedagogov 18

  4.3.6 Družinsko okolje 18

  4.4 Prostori za medkulturni dialog 18

  4.5 Medkulturni dialog v mednarodnih odnosih 20
  5. Priporočila in usmeritve politike za prihodnje delovanje: skupna odgovornost glavnih akterjev 21

  5.1 Demokratično ravnanje s kulturno raznolikostjo 21

  5.2 Demokratično državljanstvo in udeležba 23

  5.3 Učenje in poučevanje medkulturnih veščin 25

  5.4 Prostori za medkulturni dialog 27

  5.5 Medkulturni dialog v mednarodnih odnosih 28
  6. Pot naprej 29
  Dodatek 1 - Izbor konvencij, deklaracij, priporočil in drugih referenčnih besedil Sveta Evrope v zvezi z medkulturnim dialogom 30

  Izbor evropskih konvencij 30

  Deklaracije z vrhov, ministrskih konferenc in zasedanj Odbora ministrov 31

  Priporočila Odbora ministrov 32

  Priporočila in resolucije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 33

  Priporočila, resolucije in deklaracije Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti 34

  Priporočila in deklaracije Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) 34

  Dodatek 2 – Seznam kratic 35
  1. Uvod  Download 291.3 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Download 291.3 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Namestniki ministrov

  Download 291.3 Kb.