• (Изд. «Русские словари», Москва, 1994. 592-699) В. С. Елистратов: Арго и культура. МГУ, Москва, 1995. Fordította Fenyvesi István
 • ISBN 963 472 296 2 ISSN 1417-7730 Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 1998 TARTALOM ELÕSZÓ 3
 • II. A SZLENG ÖSSZETÉTELE. A KULTÚRA JELENSÉGEINEK TÜKRÖZÕDÉSE A SZLENGBEN 64
 • UTÓSZÓ HELYETT, AVAGY PERGAMON REHABILITÁCIÓJA 104 IRODALOM 107 SLANG AND CULTURE 132 A KÖTET SZERZŐJÉRŐL 136
 • V. Jelisztratov Szleng és kultúra Szlengkutatás útjai és lehetőségei Sorozatszerkesztő Kis Tamás a fordítás az alábbi művek alapján készült
  Download 3.96 Mb.
  bet1/17
  Sana31.12.2019
  Hajmi3.96 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

  V. Jelisztratov

  Szleng és kultúra

  Szlengkutatás 2.

  1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei

  Sorozatszerkesztő
  Kis Tamás

  A fordítás az alábbi művek alapján készült:
  Арго и культура. In: В. С. Елистратов: Словарь московского арго.
  (Изд. «Русские словари», Москва, 1994. 592-699)
  В. С. Елистратов: Арго и культура. МГУ, Москва, 1995.

  Fordította
  Fenyvesi István

  Szerkesztette
  Kis Tamás

  A fordítást az eredetivel egybevetette: Páll Erna

  Lektorálta: Szilágyi Márton

  A kötet elkészülését és megjelenését a Debreceni Akadémiai Bizottság, a Kereskedelmi Bank Rt. Universitas Alapítványa, a Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (563/1998) és a Bolyai Kutatási Ösztöndíj támogatta  © Vlagyimir Jelisztratov, 1998
  Magyar fordítás © Fenyvesi István, 1998

  ISBN 963 472 296 2
  ISSN 1417-7730

  Kossuth Egyetemi Kiadó
  Debrecen, 1998

  TARTALOM

  ELÕSZÓ 3

  BEVEZETÉS 5

  I. A SZLENG MINT KULTURÁLIS JELENSÉG. A SZLENG A KULTÚRÁBAN 10

  1. Alapkérdések 10

  2. A szleng mint zárt rendszer. A hermetikus komplexum 15

  3. A szleng mint félig nyitott rendszer. A cinikus komplexum 33

  4. A szleng mint teljesen nyitott rendszer. A rabelais‑i komplexum 50

  II. A SZLENG ÖSSZETÉTELE. A KULTÚRA JELENSÉGEINEK TÜKRÖZÕDÉSE A SZLENGBEN 64

  1. A más nyelvekbõl kölcsönzött elemek és a nemzeti-kulturális témák a szlengben 64

  2. А társadalmi-kulturális témák a szlengben 76

  III. A SZLENG POÉTIKÁJA 81

  1. A szleng szóalkotása és poétikai-esztétikai funkciója 81

  2. A szókép a szlengben 96

  3. A szleng a beszédben. A szleng retorikája 100

  4. A szleng domináns esztétikai vonásai: a hiperesztétizmus, az abszurditás, a primitivizáltság 103

  UTÓSZÓ HELYETT, AVAGY PERGAMON REHABILITÁCIÓJA 104

  IRODALOM 107

  SLANG AND CULTURE 132

  A KÖTET SZERZŐJÉRŐL 136  ELÕSZÓ


  Vlagyimir Jeliszt­ra­tov könyve, a sorozatunk második köteteként magyar fordításban ezúttal megjelenő Szleng és kultúra, az utóbbi évek, évtizedek egyik legizgalmasabb és legújszerűbb szlengről gondolkodó munkája, amely a legjobb orosz szlengkutatói hagyományokat követve nemcsak a szlengről szól, hanem a szlengen keresztül általában a nyelvről, a nyelvet használó emberekről és a nyelvet kutató tudósokról, a nyelvészektől a filozófusokig. A hagyományos nyelvészeti megközelítésektől eltérően Jeliszt­ra­tov nem egyszerűen nyelvi matériaként, egyszerű szókincsbeli vagy szociolingvisztikai jelenségként kezeli a szlenget, hanem a nyelv és a kultúra egymásra hatásának eredményét látja benne. Megkíséreli kimutatni, hogy „a szleng nem valami fakultatív dolog a nyelvben, nem daganat, amely a nyelvi szervezet egészsége és szépsége érdekében eltávolítandó onnan, hanem éppen ellenkezőleg, a nemzeti nyelv - s tegyük hozzá: az emberi nyelv - sajátos struktúraalkotó tényezője”. Munkájában a szleng létezésének okát és formáját igyekszik megtalálni, és ehhez a nyelvészet eszközein kívül a nyelvfilozófia és a nyelv­kultorológia megtermékenyítő gondolkozásmódját is felhasználja.

  Az itt közzéadott munka első része (kötetünknek A szleng mint kulturális jelenség fejezete) először 1994-ben Арго и куль­ту­ра [Argó és kultúra] címen A moszkvai argó szótárá-nak utószavaként jelent meg. Ezt a szerző egyetemi elő­adásai alapján további fejezetekkel bővítette, és egy év múlva ugyanezzel a címmel ön­álló könyvként is megjelentette.

  A magyar fordításban mindkét kiadást felhasználtuk, az eltérő részeket egye­sí­tettük. A fordítás I. fejezetének (13-86. oldal) alapjául a szótárbeli esszé szolgált (kiegészítve az önálló kötet betoldásaival, de megtartva az esszé többleteit), kötetünk további részeinek fordítása az 1995-ös könyv második feléből készült.

  A fordítás során - néhány túlságosan hosszú magyarázatot igénylő példa elhagyásán kívül - igyekeztünk megtartani az eredeti mű teljes szövegét. Mindössze két esetben döntöttünk a bőséges, viszont a magyar olvasót föltehetőleg kevésbé érdeklő és számára kevésbé érthető példaanyag elhagyása mellett: kimaradt a magyar fordításból az eredeti könyv 135-6. lapján található, Iszaak Babel odesszai novelláiból származó zsidós nyelvtani fordulatok többsége, valamint a 198-208. oldalról az orosz fonetikus átírásban közölt élő nyelvi párbeszédek. További szerkesztői beavatkozásként a magyar fordításhoz használt két forrás el­térő utószavának összevonását szükséges még megemlíteni.

  Mivel a Szleng és kultúra nagy mennyiségben hivatkozik a magyar olvasó által kevésbé ismert - elsősorban az orosz kultúrához, nyelvhez és irodalomhoz kapcsolódó - adatokra, mind a fordító, mind a szerkesztő gyakran folyamodott a szöveg magyarázatához. Kiegészítéseiket a *-gal jelzett lapalji jegyzetek tartalmazzák.

  Eredeti célkitűzéseink szerint a Szlengkutatás sorozat célja nemcsak a szakemberek, hanem a szleng­kutatással még csak most ismerkedők tájékoztatása is, ezért a kötetet igyekeztünk minden részében magyarra fordítani: a szlengre hozott példákat, az idézeteket, a bibliográfiai tételek címeit stb. is. Az eredeti mű irodalomjegyzékének tételeit kiegészítettük a magyar fordításban is hozzáférhető művek adataival. Ezeket a kiegészítéseket a bibliográfiában virgula ( | ) választja el az orosz adattól. Néhány esetben - mégha a Jeliszt­ratov által hivatkozott mű magyar fordítására nem is sikerült rábukkannunk - megadjuk a hivatkozott szerző fontosabb magyarul is hozzáférhető művének, műveinek adatait (elsősorban a szaktudományi szerzők esetében), vagy esetleg csak a magyar fordítások tényére hivatkozunk (leginkább a szép­irodalmi alkotások esetében). Egyes műveknek több magyar kiadása is van, mi az általunk használtak könyvészeti adatai adtuk meg, és nem utaltunk a további kiadásokra.

  Amennyiben az érdeklődők a magyar szöveg alapján szeretnének bizonyos adatokat az orosz eredetiben visszakeresni, figyelmükbe ajánljuk, hogy e könyv teljes szövegét elérhetik az Interneten a http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/szl_kut/02szlkul címen. Az itt fellelhető számító­gépes szövegállományok ún. széljegyzetként tartalmazzák az eredeti művek oldalszámozását is.

  Kis Tamás


  Download 3.96 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
  Download 3.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  V. Jelisztratov Szleng és kultúra Szlengkutatás útjai és lehetőségei Sorozatszerkesztő Kis Tamás a fordítás az alábbi művek alapján készült

  Download 3.96 Mb.