• Декабрь 2020 21-қисм Тошкент bioLoGiyA FANiDAN MALAKALi MutAXASSiSLARNi tAyyoRLASHDA KoMPeteNSiyAViy yoNDASHuVNiNG AHAMiyAti
 • +998906653011 Annotatsiya
 • Декабрь 2020 21-қисм
  Download 1.88 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet8/19
  Sana19.10.2022
  Hajmi1.88 Mb.
  #27548
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
  Bog'liq
  21.Kimyo yunalishi 1 qism
  3. Электрон почта очиш, Мавзу педагогикани ўрганиш зарурати
  Декабрь 2020 21-қисм
  Тошкент
  atom yadrosi atrofida orbitallar ketma-ket joylashgan bo’lsa ham, ularning to’lib borish tartibi 
  ketma-ket emas. bu qonuniyatni tushuntirish uchun rasmdagi yo’nalishga e’tibor qaratiladi.
  masalan: joylashish ketma-ketligi
  1s / 2s 2p / 3s 3p 3d /4s 4p 4d 4f / 5s 5p 5d 5f / 6s
  To’lib borish ketma ketligi yo’nalish bo’yicha
  1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s
  bunda d orbita o’zidan keyin keladigan s orbitadan keyin to’ladi. masalan: 3d orbital 4s 
  to’lgandan keyin, 4d orbital 5s to’lgandan keyin.
  adabiyotlar
  1. n.s.axmetov obshaya i neorganicheskaya ximiya, uchebnik. 2-ye izd., pererab. i dop. m., 
  visshaya shkola 1988.
  2. y.a.ugay obshaya ximiya uchebnik. 2-ye izd., pererab. i dop. m., visshaya shkola 1984.
  3. x.r.raximov anorganik kimyo darslik 1984 y.
  4. b.v.nekrasov osnovi obshey ximii, v 2-x t m., ximiya 1972-1973. T. 1-2.
  5. s.a.bolezin. Praktikum po neorganicheskoy ximii. 1978.
  6. s.a.bolezin. anorganik ximiyadan praktikum. T. 1966.
  7. l.n.martinenko, v.i.spistin izbranniye glavi neorganicheskix ximii. uchebnoye posobiye. 
  v 2-x m., izd-vo mgu 1986-88.


  14
  Декабрь 2020 21-қисм
  Тошкент
  bioLoGiyA FANiDAN MALAKALi MutAXASSiSLARNi tAyyoRLASHDA 
  KoMPeteNSiyAViy yoNDASHuVNiNG AHAMiyAti
  Do’smatova Gulnoza. 
  Andijon viloyati Andijon tumani 
  28-umumta’lim maktabining 
  Biologiya fani o’qituvchisi
  +998906653011
  Annotatsiya: bu maqolada biologiya fanini o’qitish jarayonida kompetensiyaviy 
  yondashuvning ahamiyati, biologiya fani o’qituvchilariga qo’yiladigan talablar yuzasidan fikrlar 
  keltiilgan.
  Kalit so`zlar: kompetensiya, bilim, ko’nikma, malaka, keys, interfaol metod.
  ma’lumki, Prezidentimiz shavkat mirziyoyevning 2017 yil 7 fevraldagi “o’zbekiston 
  respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi farmonida 
  2017 – 2021 yillarda mamlakatimiz taraqqiyotini yanada jadallashtirishga doir ustuvor vazifalar 
  belgilab berildi. harakatlar strategiyasidagi beshta ustuvor yo’nalishdan to’rtinchisi ijtimoiy 
  sohani rivojlantirishga qaratilgan.
  uzluksiz ta’lim tizimida biologiyadan ta’lim tarbiya jarayonining takomillashtirishgan muhim 
  omili o’qitish jarayonida o’qituvchilarning dTs bilan me’yorlangan bilim, ko’nikma, malakalarni 
  egallashlari barobarida ularda biologiya o’quv faniga doir xususiy kompetensiyalarni tarkib 
  toptirish sanaladi. 
  shu borada umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quv fanlari bo’yicha dTsida belgilangan bilim, 
  ko’nikma, va malakalarga bog’liq holda kompetensiyani shakllantirishning mazmuni, samarali 
  o’qitish vositalari, metodlari va innovatsion texnologiyalarni aniqlash. fan o’qituvchilariga 
  nazariy va amaliy yordam ko’rsatish maqsadida metodik tavsiyalarini yaratish, har bir o’quv fani, 
  xususan biologiya o’qitish metodikasining dolzarb muammosi ekanligi nazarda tutilgan holda 
  tatqiqot davomida quyidagilar amalga oshiriladi:
  umumiy o’rta ta’lim maktablarida botanikani o’qitish jarayonida o’quvchilarda shakllantirilishi 
  lozim bo’lgan tayanch va biologiya kompotensiyalarni boblar va mavzular bo’yicha aniqlash;
  aniqlangan tayanch va biologik kompеtensiyalarni o’quvchilar ongida shakllantirish uchun 
  biologik kuzatish, tajribalar qo’yish, Keys stadi topshiriqlarini ishlab chiqish;
  ishlab chiqilgan biologik kuzatish, tajribalar qo’yish, Keys stadi topshiriqlarini o’quv jarayoniga 
  qo’llash maqsadida botanikadan dars ishlanmalarini loyihalash;
  botanikadan darsdan, sinfdan tashqari mashg’ulotlar maqsadiga muofiq va samarali tashkil 
  etish yuzasidan metodik tavsiyalar yaratish;
  o’quvchilarda tayanch va biologik kompetensiyalarni shakllantirish yuzasidan tayyorlangan 
  metodik tavsiyalar yaratish;
  o’quvchilarda tayanch va biologik kompotensiyalarni shakllantirish yuzasidan tayyorlangan 
  metodik tavsiyalar umumiy o’rta ta’lim maktablarida biologiya fanlarini o’qitish samaradorligini 
  orttirishga zamin tayyorlaydi.
  biologiya fanidan o’quvchining kompetensiyasi – biologiya fani bo’yicha egallagan bilim, 
  ko’nikma va malakalarini kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni 
  yechishda foydalanish va amaliyotda qo’llay olish qobilyatidir.
  Kompеtensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’lim – o’quvchilarda egallangan bilim, 
  ko’nikma va malakalarning o’z shaxsiy, kasbiy va ishtimoiy faoliyatlarida amaliy qo’llay olish 
  kompеtensiyalarini shakllantirishga yo’naltirilgan ta’limdir.
  botanika fani bo’yicha xususiy kompеtensiyalarning turlari aniqlandi va ularning mazmun 
  mohiyati keltirilmoqda.
  1. biologik jarayonlar, hodisalarni tushinish va tushintirish. 
  biologik ob’yektlarga xos bo’lgan biologik jarayonlar – o’simliklarning o’sishini kuzatish, 
  ularni parvarish qilish, tirik organizmlarning tuzilishi, faoliyati va tashqi muhitdagi rolini tushin-
  ish, biologik jarayonlarni to’g’ri tasavvur qilish va anglash layoqatini hosil qilish.
  2. ekologik madaniyat. Tabiat qonunlarini yaxshi bilish, amalda tatbiq etish, yoshlarni ekologik 
  madaniyat ruhida tarbiyalash, salomatlik, suv, biologik xilma – xillik, atrof – muhit tozaligi


  15

  Download 1.88 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
  Download 1.88 Mb.
  Pdf ko'rish