• O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi: Metod
 • Maqsadlar: Talimiy
 • Rivojlantiruvchi
 • Fanga oid kompetensiyalar
 • Dars jarayoni va texnologiyasi Dars bosqichi
 • Fan: Matematika Sinf:_______________Sana: _______________________
 • Maqsadlar: Talimiy
 • 1-dars Fan: Matematika Sinf: Sana
  Download 3.76 Mb.
  bet1/50
  Sana01.01.2020
  Hajmi3.76 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


  1-dars

  Fan: Matematika Sinf:_______________Sana: _______________________

  Mavzu: Narsalarning xossalari  Texnologik xarita
  O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

  Metod: suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “To’g’risini tez top”

  Shakl: jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

  Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga oid rasmlar.multmediya darslari

  Nazorat: Og'zaki nazorat, savol-javob, kuzatish, o'z-o'zini nazorat qilish.

  Baholash: O'quvchilar bilimi 5 ballik reyting tizimida baholanadi.
  Maqsadlar:

  Ta'limiy: berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni o‘qiydi, yozadi, taqqoslay oladi, tartibga solib, turli ko‘rinishlarda tasvirlay oladi;  Tarbiyaviy: O'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish, ularda bu fan orqali atrofdagi har birnarsani qadrlash, unga mehr bilan yondoshish hamda darsda ahillik, birodarlik bilan ishlash kabi xislatlarni tarbiyalash.

  Rivojlantiruvchi: Matematik topshiriqlarni bajarish orqali o'quvchilarning mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

  Tayanch kompetensiyalar:

  Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi: mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish.  Fanga oid kompetensiyalar:

  O‘quvchilarda kundalik faoliyatda qo‘llash, fanlarni o‘rganish va ta’lim olishni davom ettirish uchun zarur bo‘lgan matematik bilim va ko‘nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirish;  Dars jarayoni va texnologiyasi

  Dars bosqichi

  Bajariladigan ish mazmuni

  Metod

  Vaqt

  1-bosqich. Tashkiliy qism

  O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

  Savol-javob

  2 minut

  2-bosqich. Ehtiyojlarni (refleksiya) aniqlash

  o'rganilgan materiallarni takrorlash, soda matematik amallarni bajarish.

  Suhbat

  3 minut

  3-bosqich. Yangi mavzu bayoni

  Mavzuga oid matematik amallarni bajarish

  Dam olish daqiqasini o'tkazish  Suhbat, tushuntirish, muammoli izlanish

  20 minut

  4-bosqich.Yangi mavzuni mustahkamlash

  Interfaol usullardan foydalanish.Multmediyadan foydalangan holda darsni mustahkamlash

  O'yin

  15 minut

  5-bosqich. Baholash

  Darsdagi faolligiga qarab o'quvchilar baholanadi.
  3 minut

  6-bosqich. Uygavazifa

  Darslikdagi uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

  Tushunti­rish

  2 minut

  Darsning maqsadi.:

  1)O`quvchilarga “Matematika fani” haqida tushuncha berish, narsalarning xossalari bilan tanishtirish..

  2) O`quvchilarning Vatanga bo`lgan mehrini odhirish, matematika darsiga qiziqishini uyg`otishga harakat qilaish.

  3) O‘quvchilarning narsalarning xossalari haqidagi tushunchalarni taqqoslashga oid malakalarini mustahkamlash.

  Dars turi: Yangi bilim beruvchi

  Dars metodlar: Suhbat, «Kim tez topadi?» interfaol metodi, mustaqil ish.

  Dars jihozlari: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

  Darsning borishi:

  I.Tashkiliy qism:

  Darsning maqsadini aytish.

  II.Yangi mavzu bayoni:

  Barcha o`quvchilarga “Matematika fani” nimani orgatishi haqida tushuncha beriladi. Biz hayotda turli xil sonlarga, o`lchamlarga hakllarga duch kelamiz. Ana shu duch kelgan vaziyatda hisb-kitobni, muammoni hal qilishni, topqirlikni, ziyraklikni bizga “Matematika fani” o`rgatadi.

  So`ng “Matematika” 1-sinf darsligi bilan tanishtiriladi. Undagi har bir detal izohlanadi.Mualliflari: M.Ahmedov, N.Abduraxmonova, M.Jumayev haqida tanishtiriladi.1-sindga berilgan barcha darsliklar Prezidentimiz tomonidan berilgan sovg`a ekanligi tushuntiriladi.

  So`ng darslikning 3-sahifasida berilgan rasmlar ustida ishlr olib boriladi.

  1-sentar “Mustaqillik kuni’dan so`ng 2-sentabr kuni biz sizlar bilan “Bilimlar kunini’ nishonblashimiz haqida suhbat o`tkaziladi.

  Rasmda berilgan har bir narsalar haqida suhbatlashamiz.

  So`ng matematika darsida nimalar olib kelishimiz haqida tushuncha beriladi.

  Matematika darsligi, matematika daftai, rasm daftari, mo`yqalam, rangli akvarel bo`yoqlari nima uchun ishlatilishi, ularni saqlash, uylardan to`f`ri foydalanish haqida tushuncha berib o`tiladi.

  O`quvchilar bilan dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

  !IV. Mustahkamlash.

  Yangi mavzuni mustahkamlash uchun o`quvchilar bilan darslikdagi rasmlar asosida ishlar olib boriladi.Darslikning 3-sahifasida ko`rsatilgan rasmlar asosida o`quvchilar kichik hikoya tuzadilar. Hikoyadagi har bir bolaga ism qoyiladi va harakatlariga qarab ularning nima qilayotganligini aytib bearadilar. Shuningdek o`quvchilarga atrof-muhitni ozoda saqlanishi, har bir o`quv qurollari, maktab mulkiga ziyon yetkazmaslik lozimligi ta`kidlanadi.

  Shuningdek o`quvchilar bilan matematika daftarida berilgan topshiriqlar bilan ham ishlar oilb boriladi.

  V. O`quvchilarni baholash.

  Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.
  VI. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash:

  Uyga vazifa matematika daftaridagi topshiriqlarni bajarib kelish topshiriladi.

  Dars yakunlandi.
  “Ko`rib chiqildi va tasdiqlandi” O`TIBDO`: ________ Sana ___________

  2-dars


  Fan: Matematika Sinf:_______________Sana: _______________________

  Mavzu: Narsalarning rangi, shakli, o`lchami.  Texnologik xarita
  O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

  Metod: suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “To’g’risini tez top”

  Shakl: jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

  Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga oid rasmlar.multmediya darslari

  Nazorat: Og'zaki nazorat, savol-javob, kuzatish, o'z-o'zini nazorat qilish.

  Baholash: O'quvchilar bilimi 5 ballik reyting tizimida baholanadi.
  Maqsadlar:

  Ta'limiy: berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni o‘qiydi, yozadi, taqqoslay oladi, tartibga solib, turli ko‘rinishlarda tasvirlay oladi;

  Tarbiyaviy: O'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish, ularda bu fan orqali atrofdagi har birnarsani qadrlash, unga mehr bilan yondoshish hamda darsda ahillik, birodarlik bilan ishlash kabi xislatlarni tarbiyalash.

  Rivojlantiruvchi: Matematik topshiriqlarni bajarish orqali o'quvchilarning mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

  Tayanch kompetensiyalar:

  Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi: mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish.  Fanga oid kompetensiyalar:

  O‘quvchilarda kundalik faoliyatda qo‘llash, fanlarni o‘rganish va ta’lim olishni davom ettirish uchun zarur bo‘lgan matematik bilim va ko‘nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirish;  Dars jarayoni va texnologiyasi

  Dars bosqichi

  Bajariladigan ish mazmuni

  Metod

  Vaqt

  1-bosqich. Tashkiliy qism

  O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

  Savol-javob

  2 minut

  2-bosqich. Ehtiyojlarni (refleksiya) aniqlash

  o'rganilgan materiallarni takrorlash, soda matematik amallarni bajarish.

  Suhbat

  3 minut

  3-bosqich. Yangi mavzu bayoni

  Mavzuga oid matematik amallarni bajarish

  Dam olish daqiqasini o'tkazish  Suhbat, tushuntirish, muammoli izlanish

  20 minut

  4-bosqich.Yangi mavzuni mustahkamlash

  Interfaol usullardan foydalanish.Multmediyadan foydalangan holda darsni mustahkamlash

  O'yin

  15 minut

  5-bosqich. Baholash

  Darsdagi faolligiga qarab o'quvchilar baholanadi.
  3 minut

  6-bosqich. Uygavazifa

  Darslikdagi uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

  Tushunti­rish

  2 minut

  Darsning maqsadi.:

  1)O`quvchilarga narsalarning rangi, shakli va o`lhami kabi tushunchalarni o`rgatish.

  2) O`quvchilarning ekologik madaniyatini oshirisjga harakat qilaish.

  3) O‘quvchilarning narsalarning rangi, shakli va o`lchamiga qarab ajrata olish malakalarini mustahkamlash.

  Dars turi: Yangi bilim beruvchi

  Dars metodlar: Suhbat, «Kim tez topadi?» interfaol metodi, mustaqil ish.

  Dars jihozlari: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

  Darsning borishi:

  I.Tashkiliy qism:

  Darsning maqsadini aytish.

  II.O’tilgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.

  Uyga berilgan vazifa parta oralab tekshirib chiqiladi. O`quvchilarning qo`l motorikasining shakllanishi o`rganiladi. Chiziq ichida yozish, nuqtalarni biriktirish, chiziqlarni to`g`ri chizishga o`rgatish, bilimlarini mustahkamlanadi..

  III.Yangi mavzu bayoni:

  So`ng yangi mavzu o`qituvchi tomonidan yoritiladi .

  Biz hayotda turli xil narsalardan foydalanamiz: o`yinchoqlar, musiqa asboblari, darsliklar, uy jihozlari, oshxona anjomlari. Qarangkiularning turi har xil bo`lani bilan bir-biriga o`xshash shakllar asosida ajratilishi mumkin. Masalan: osmondagi Oyva Quyosh, koptok , globuz, mevalar dumaloq shar shaklida.

  Uylar, kitoblar, stollar, shkaflar ko`pincha tortburchak, kub shaklida

  Biz tabiatni juda sevamiz. Chunki tabiat xilma-xildir. Uyimizni jihozlashda, kiyim tanlaganimzida biz albatta rang-baranglikka e`tibor beramiz. Demak, biz tabiatda turli xil ranglar bilan tanishamiz: oq, qora, yashil, sariq, qizil, ko`k, binafsha, jigarrang, kul rang. Hatto kamalak ham o`zida barcha ranglarni aks ettirib, ko`zimizni quvontiradi.

  Tabiatdagi barcha narsalar o`zining o`lchamiga ega. Biz Quyosh, Oy, Yulduzlarni haqiqaiy o`lchamini tasavvur qila olmamiz,ular juda ham ulkandr. Hayotda har bir foydalanilayotgan narsalarning inson ehtiyojiga qarab o`lchamlari yaratilgan. Koptoklar o`yin turiga qarab turli xil o`lchamda bo`ladi. Kublar ham shular jumlasidandir.

  Masalan, hozirda urf bo`layotgan telefonlarni olaylik. Biz ularni qo`limiz bilan bemalol ushlashimiz va uni cho`ntagimizga yoki sumkamizga solib qo`yishimiz uchun kichik o`lchamli va ixcham yaratilgan.

  Agar biz uni kitoday o`lchamidan oydalansak, u bizga noqulaylik tug`diradi,.

  Tabiatdagi barcha narsalarning o`lchamlari , shakli va ranglari solishtiriladi.

  O`quvchilar bilan dam olish daqiqasi o`tkaziladi.

  !IV. Mustahkamlash.

  Yangi mavzuni mustahkamlash uchun o`quvchilar bilan darslikdagi rasmlar asosida ishlar olib boriladi.Darslikning 4-sahifasida ko`rsatilgan rasmlar asosida o`quvchilar kichik hikoya tuzadilar. Hikoyadagi har bir bolaga ism qoyiladi va harakatlariga qarab ularning nima qilayotganligini aytib bearadilar. Shuningdek o`quvchilarga atrof-muhitni ozoda saqlanishi, har bir o`ingohlarda arg`imchoq va shunga o`xshash narsalarga ziyon yetkazmaslik lozimligi ta`kidlanadi.

  Shuningdek o`quvchilar bilan matematika daftarida berilgan topshiriqlar bilan ham ishlar oilb boriladi.

  V. O`quvchilarni baholash.

  Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.
  VI. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash:

  Uyga vazifa matematika daftaridagi topshiriqlarni bajarib kelish topshiriladi.

  Dars yakunlandi.
  “Ko`rib chiqildi va tasdiqlandi” O`TIBDO`: ________ Sana ___________

  3-dars


  Fan: Matematika Sinf:_______________Sana: _______________________

  Mavzu: Narsalarning olchamlari: uzun-qisqa, keng-tor, baland-past...  Texnologik xarita
  O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

  Metod: suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “To’g’risini tez top”

  Shakl: jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

  Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga oid rasmlar.multmediya darslari

  Nazorat: Og'zaki nazorat, savol-javob, kuzatish, o'z-o'zini nazorat qilish.

  Baholash: O'quvchilar bilimi 5 ballik reyting tizimida baholanadi.
  Maqsadlar:

  Ta'limiy: berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni o‘qiydi, yozadi, taqqoslay oladi, tartibga solib, turli ko‘rinishlarda tasvirlay oladi;

  Tarbiyaviy: O'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish, ularda bu fan orqali atrofdagi har birnarsani qadrlash, unga mehr bilan yondoshish hamda darsda ahillik, birodarlik bilan ishlash kabi xislatlarni tarbiyalash.

  Rivojlantiruvchi: Matematik topshiriqlarni bajarish orqali o'quvchilarning mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

  Tayanch kompetensiyalar:

  Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi: mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish.  Fanga oid kompetensiyalar:

  O‘quvchilarda kundalik faoliyatda qo‘llash, fanlarni o‘rganish va ta’lim olishni davom ettirish uchun zarur bo‘lgan matematik bilim va ko‘nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirish;  Dars jarayoni va texnologiyasi

  Dars bosqichi

  Bajariladigan ish mazmuni

  Metod

  Vaqt

  1-bosqich. Tashkiliy qism

  O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

  Savol-javob

  2 minut

  2-bosqich. Ehtiyojlarni (refleksiya) aniqlash

  o'rganilgan materiallarni takrorlash, soda matematik amallarni bajarish.

  Suhbat

  3 minut

  3-bosqich. Yangi mavzu bayoni

  Mavzuga oid matematik amallarni bajarish

  Dam olish daqiqasini o'tkazish  Suhbat, tushuntirish, muammoli izlanish

  20 minut

  4-bosqich.Yangi mavzuni mustahkamlash

  Interfaol usullardan foydalanish.Multmediyadan foydalangan holda darsni mustahkamlash

  O'yin

  15 minut

  5-bosqich. Baholash

  Darsdagi faolligiga qarab o'quvchilar baholanadi.
  3 minut

  6-bosqich. Uygavazifa

  Darslikdagi uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

  Tushunti­rish

  2 minut

  Darsning maqsadi.:

  1)O`quvchilarga narsalarning olchamlari: uzun-qisqa, keng-tor, baland-past kabi tushunchalarni o`rgatish.

  2) O`quvchilarning matematika darsiga bo`lgan qiziqishlarini oshirish, bilim olishga intilishlarini shakllantirish..

  3) O‘quvchilarning narsalarning olchamlari: uzun-qisqa, keng-tor, baland-past kabi tushunchalarni taqqoslashga oid malakalarini mustahkamlash.

  Dars turi: Yangi bilim beruvchi

  Dars metodlar: Suhbat, «Kim tez topadi?» interfaol metodi, mustaqil ish.

  Dars jihozlari: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

  Darsning borishi:

  I.Tashkiliy qism:

  Darsning maqsadini aytish.

  II.O’tilgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.

  Uyga berilgan vazifa parta oralab tekshirib chiqiladi. O`quvchilarning qo`l motorikasining shakllanishi o`rganiladi. Chiziq ichida yozish, nuqtalarni biriktirish, chiziqlarni to`g`ri chizishga o`rgatish, bilimlarini mustahkamlanadi..

  III.Yangi mavzu bayoni:

  So`ng yangi mavzu o`qituvchi tomonidan yoritiladi Avvalgi darsda o`rganilgan mavzularga asosan yangi mavzu tushuntiriladi. Har bir narsaning o`z o`lchami borligi, ehtiyoj asosida uning o`lchamlari yaratilishi ta`kidlanadi.

  Biz har doim yo`llardan yuramiz, ko`proq yursak uzun yo`l ekan deymiz, birior bir joyga tezda yetib borsak- qisqa yo`ldan yurganimizni ta`kidlaymiz. Demak, matematikada uzun –qisqa tushunchasi ham bo`ladi. Daraxtlar ham uzun-qisqa bo`lishi mumkin. Msalan: Terak-uzun bo`ladi, sadaning bo`yi qisqa bo`ladi.

  Shuningdek keng-tor tushunchasini ham ochishga harakat qilamiz.Shkaflar ichi keng bo`lishi va unga ko`p narsalar sig`ishi mumkin. Yoki aksincha uy anjomlarini sig`dira olmay, shkaflarning ichini tor deyishimiz mumkin.

  Hozirda yurtimizda bunyodkorlik ishlari jadal ketmoqda. Shahrimiz ko`chalarida baland-baland binolar eski past uylarning o`rnini egallamozda. Demak, balanfd va past tuyshunchalari ham ishlatilar ekan.

  Multimedia ilovasi asosida ushbu tushunchalar o`quvchilarga tushuntiriladi.

  O`quvchilar bilan dam olish daqiqasi o`tkaziladi.  !IV. Mustahkamlash.

  Yangi mavzuni mustahkamlash uchun o`quvchilar bilan darslikdagi rasmlar asosida ishlar olib boriladi.Darslikning 5-sahifasida ko`rsatilgan rasmlar asosida o`quvchilar kichik hikoya tuzadilar.. Shuningdek o`quvchilarga atrof-muhitni ozoda saqlanishi, maktab mulkiga ziyon yetkazmaslik lozimligi ta`kidlanadi.

  Shuningdek o`quvchilar bilan matematika daftarida berilgan topshiriqlar bilan ham ishlar oilb boriladi.

  V. O`quvchilarni baholash.

  Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi.
  VI. Uyga vazifa berish, darsni yakunlash:

  Uyga vazifa matematika daftaridagi topshiriqlarni bajarib kelish topshiriladi.

  Dars yakunlandi.
  “Ko`rib chiqildi va tasdiqlandi” O`TIBDO`: ________ Sana ___________

  4-dars  Download 3.76 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
  Download 3.76 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1-dars Fan: Matematika Sinf: Sana

  Download 3.76 Mb.