• 4.1. Članak 4.
 • 6.1. Iz Pravilnika o diplomskom radu
 • 9.1. Članak 4.
 • Iz Pravilnika o završnom radu
  Download 3.91 Mb.
  bet3/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

  1.1.Iz Pravilnika o završnom radu:

  2.1.Članak 2.

  3.1.Preddiplomski studij završava stjecanjem najmanje 180 ECTS bodova predviđenih studijskim programom što uključuje položene obvezne i izborne kolegije te završni rad ukoliko je predviđen nastavnim planom i programom. Svrha izradbe završnog rada jest da student pokaže sposobnost samostalnog pristupa u obradbi problema iz područja posebnih, zajedničkih i općih sadržaja struke za koju se osposobljavao tijekom studija na Fakultetu, služeći se literaturom, teorijskim ili empirijskim istraživanjima, društvenom praksom i osnovama metodologije predmetne discipline.

  4.1.Članak 4.

  5.1.Završni rad na Fakultetu isključivo se zadaje, piše i brani na hrvatskom jeziku, osim na studijima stranog jezika i književnosti gdje se rad piše i brani na jeziku dotičnog studija. Odobrena tema i ECTS bodovi upisuju se u indeks, što mentor potvrđuje potpisom. Završni rad nosi 6 ECTS bodova.

  3.7.2. Završetak diplomskog studija

  Diplomski studij završava se polaganjem svih ispita te izradom i obranom diplomskog rada.

  6.1.Iz Pravilnika o diplomskom radu:

  7.1.Članak 2.

  8.1.Diplomski studij završava stjecanjem najmanje 120 ECTS bodova predviđenih studijskim programom što uključuje položene obvezne i izborne kolegije te diplomski rad. Svrha izradbe diplomskog rada jest da student pokaže sposobnost samostalnog pristupa u obradbi problema iz područja posebnih, zajedničkih i općih sadržaja struke za koju se osposobljavao tijekom studija na Fakultetu, služeći se literaturom, teorijskim ili empirijskim istraživanjima, društvenom praksom i osnovama metodologije predmetne discipline.

  9.1.Članak 4.

  10.1.Diplomski rad na Fakultetu isključivo se zadaje, piše i brani na hrvatskom jeziku, osim na studijima stranog jezika i književnosti gdje se rad piše i brani na jeziku dotičnog studija. Odobrena tema i ECTS bodovi upisuju se u indeks, što mentor potvrđuje potpisom. Diplomski rad nosi 14 ECTS bodova.
  3.8. Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu mogu nastaviti studij,
  Studenti koji su prekinuli studij ili izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu moći će nastaviti studij na način određen Statutom Sveučilišta u Mostaru, a u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju HNŽ.
  3.9. Bodovni sustav (način raspodjele ECTS bodova iskazan tablično po semestrima)
  3.9.1. Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
  U narednim tablicama prikazano je opterećenje i ECTS bodovi koji iz njega proizlate samo za kolegija s matičnoga studija, te za odabrane izborne B1 i C kolegije s drugih studijskih grupa. Uz te kolegije, studenti su obvezni slušati obvezne zajedničke kolegije (D kolegije), te matične kolegije s druge studijske grupe svoje kombinacije.

  I. SEMESTAR, MATIČNI KOLEGIJI, PREDDIPLOMSKI STUDIJ
  Šifra

  Naziv kolegija

  P

  AV

  LV

  S

  UK

  SU

  UK SU

  ECTS

  FFPUB101

  Uvod u povijest umjetnosti

  30
  -

  30

  60

  90

  150

  5

  FFPUB102

  Osnove arhitekture

  30

  -

  -

  15

  45

  75

  120

  4

  FFPUB103

  Umjetnost antike

  30

  15

  -

  15

  60

  90

  150

  5
  Ukupno

  90

  15
  60

  165

  255

  420

  14

  *Sadržaj povijesti umjetnosti kao znanosti podrazumjeva vizualni materijal. Stoga umjesto auditornih vježbi (AV) ili laboratorijskih vježbi (LV) studij Povijesti umjetnosti prakticira vizualne vježbe. Zbog nedostatka rubrike u danoj nam tablici vizualne vježbe upisivat ćemo u rubriku AV.

  II. SEMESTAR, MATIČNI KOLEGIJI, PREDDIPLOMSKI STUDIJ  Šifra

  Predmet

  P

  AV

  LV

  S

  UK

  SU

  UK SU

  ECTS

  FFPUB204

  Umjetnost kasne antike i ranog kršćanstva

  30

  -

  -

  15

  45

  75

  120

  4

  FFPUB205

  Umjetnost predromanike i romanike

  30

  -

  -

  15

  45

  75

  120

  4

  FFPUB206


  Ikonografija I

  15

  15

  -

  -

  30

  60

  90

  3

  FFPUB207

  Bizantska umjetnost

  30

  -

  -

  -

  30

  60

  90

  3

  FFAB416


  Postanak i razvoj kršćanstva

  15

  -

  -

  15

  30

  60

  90

  3
  Ukupno

  105

  15

  -

  30

  150

  270

  420

  14

  ** Od tri predložena B1 kolegija, student je obvezan izabrati dva.

  *** Stanje u retku Ukupno dano je u slučaju kada student izabere izborne kolegije ponuđene sa studijske grupe Povijest umjetnosti.
  III. SEMESTAR, MATIČNI KOLEGIJI, PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  Šifra

  Predmet

  P

  AV

  LV

  S

  UK

  SU

  UK SU

  ECTS

  FFPUB308

  Umjetnost gotike

  30

  15

  -

  30

  75

  105

  180

  6

  FFPUB309

  Ikonografija II

  15

  15
  -

  30

  60

  90

  3

  FFPUB310

  Umjetnost islama


  30

  -

  -

  -

  30

  60

  90

  3  FFHRB537

  Starija hrvatska književnost u BiH


  30

  -

  -

  15

  45

  45

  90

  3

  FFPUB311

  Muzeologija i zaštita kulturne baštine


  15


  15


  -


  -


  30


  30


  60


  2

  FFPVB526

  Hrvatska povijest
  30

  -

  -

  -

  30

  30

  60

  2
  Ukupno

  90

  45

  -

  30

  165

  255

  420

  14

  ** Od tri predložena B1 kolegija, student je obvezan izabrati dva. Od dva predložena C kolegija, student je obvezan izabrati jedan.

  *** Stanje u retku Ukupno dano je u slučaju kada student izabere izborne kolegije ponuđene sa studijske grupe Povijest umjetnosti.
  IV. SEMESTAR, MATIČNI KOLEGIJI, PREDDIPLOMSKI STUDIJ  Šifra

  Predmet

  P

  AV

  LV

  S

  UK

  SU

  UK SU

  ECTS

  FFPUB412

  Umjetnost renesanse i manirizma


  30

  -

  -

  30

  60

  90

  150

  5

  FFPUB413

  Umjetnost baroka i rokokoa


  30

  -

  -

  30

  60

  90

  150

  5

  FFPUB414


  Arhitektura novog vijeka  30

  -

  -

  15

  45

  75

  120

  4
  Ukupno

  90  75

  165

  255

  420

  14

  V. SEMESTAR, MATIČNI KOLEGIJI, PREDDIPLOMSKI STUDIJ
  Šifra

  Predmet

  P

  AV

  LV

  S

  UK

  SU

  UK SU

  ECTS

  FFPUB515

  Umjetnost 19. stoljeća


  30

  -

  -

  15

  45

  75

  120

  4

  FFPUB516

  Umjetnost prve polovice 20. stoljeća


  30

  -

  -

  30

  60

  90

  150

  5

  FFPUB517


  Arhitektura 19. i 20. stoljeća  30

  -

  -

  15

  45

  75

  120

  4
  Ukupno

  90

  -

  -

  60

  150

  240

  360

  13

  VI. SEMESTAR, MATIČNI KOLEGIJI, PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  Šifra

  Predmet

  P

  AV

  LV

  S

  UK

  SU

  UK SU

  ECTS

  FFPUB618

  Povijest i teorija povijesti umjetnosti


  30

  -

  -

  -

  30

  60

  90

  3

  FFPUB619

  Umjetnost druge polovice 20. stoljeća


  30

  -

  -

  15

  45

  75

  120

  4

  FFPUB620


  Dizajn i fotografija  30

  -

  -

  -

  30

  60

  90

  3


  FFHRB644J


  Književnost i historiografija

  15

  -

  -

  15

  30

  60

  90

  3

  FFPUB621

  Spomenička baština Hercegovine


  30

  -

  -

  -

  30

  30

  60

  2

  FFPUB622

  Terenska nastava


  15

  15

  -

  -

  30

  30

  60

  2
  Ukupno:

  120

  -

  -

  15

  135

  125

  360

  12

  ** Od dva predložena B1 kolegija, student je obvezan izabrati jedan. Od dva predložena C kolegija, student je obvezan izabrati jedan.

  *** Stanje u retku Ukupno dano je u slučaju kada student izabere izborne kolegije ponuđene sa studijske grupe Povijest umjetnosti.

  PONUDA STUDIJA POVIJESTI UMJETNOSTI C KOLEGIJA DRUGIM STUDIJSKIM GRUPAMA NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU
  Šifra

  Predmet

  P

  AV

  LV

  S

  UK

  SU

  UK SU

  ECTS

  FFPUB311

  Muzeologija i zaštita kulturne baštine


  15


  15


  -


  -


  30


  30


  60


  2

  FFPUB621

  Spomenička baština Hercegovine  30

  -

  -

  -

  30

  30

  60

  2

  FFPUB622

  Terenska nastava


  15

  15

  -

  -

  30

  30

  60

  2
  Download 3.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Iz Pravilnika o završnom radu

  Download 3.91 Mb.