• Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. Brno 2013
 • Pacek Miloš Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph. D. Brno 2013
  Download 121.59 Kb.
  bet1/22
  Sana07.04.2017
  Hajmi121.59 Kb.
  #3425
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  Masarykova Univerzita

  Filozofická fakulta

  Historický ústav
  Spolky sdružující účastníky prvního a druhého odboje v Přerově mezi roky 1918 a 1948

  (bakalářská diplomová práce)  Pacek Miloš

  Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

  Brno 2013

  Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl všechnu použitou literaturu a prameny.

  datum: podpis ………………………………

  Poděkování:

  Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu své bakalářské práce panu PhDr. Vladimíru Černému, Ph.D. za jeho vedení a rady při zpracovávání dané problematiky.

  Obsah


  1. Úvod 4

  2. Prameny a literatura 6

  3. Spolčování a veteránské spolky 9

  4. Legionáři v prvním odboji 11

  4. 1 Přerovští legionáři 13

  5. Meziválečné období 14

  6. Spolky vojenských vysloužilců v meziválečném Přerově 20

  6. 1 Jednota československé obce legionářské 20

  6. 2 Legionářské muzeum v Přerově 22

  7. Okupace a druhý odboj 24

  7. 1 Přerovští legionáři za okupace 25

  8. Odbojářské spolky po druhé světové válce 27

  9. Vývoj veteránských spolků v poválečném Přerově 29

  9. 1 Svaz osvobozených politických vězňů 30

  9. 2 Československá obec legionářská 31

  9. 3 Svaz národní revoluce 33

  10. Vývoj po únoru 1948 35

  10. 1 Přerovská veteránská sdružení po únoru 1948 36

  11. Závěr 38

  12. Seznam pramenů a literatury 40

  12. 1 Prameny 40

  12. 1. 1 Prameny archivní povahy 40

  12. 1. 2 Publikované prameny 41

  12. 1. 3 Periodika 41

  12. 2 Literatura 41

  12. 3 Nepublikované práce 42

  12. 4 Elektronické zdroje: 43

  13. Seznam využitých zkratek 43

  Download 121.59 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Download 121.59 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Pacek Miloš Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph. D. Brno 2013

  Download 121.59 Kb.