• K  p m a m l a k a t l a r d a e k o l o g i k m u a m m o l a r k e s k i n l a s h g a n v a t a b i a t
 • R iv o jla n a y o tg a n g a n d avlatlarn in g k  p ch ilig id a n a yirik n eft zaxiralari, n a
 • b o ’y ich a tab iiy g a z zaxiralari ta x m in a n 6 0 yilg a e tis h i m um kinligi, k o’mir e s a -
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet12/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-
  betlik3
  b o ’y ich a tab iiy g a z zaxiralari ta x m in a n 6 0 yilg a e tis h i m um kinligi, k o’mir e s a -  
  2 0 0 y ilg a v a u n d a n ortiq.
  K o’mir zaxiralari o lis h y a g o n a tizim i v a u n in g k la ss ifik a siy a si y o ’q. M IR ES 
  ta sh k ilo tn in g e n e r g e tik a k e n g a s h i k  m irn in g 1 ,5 trln. t d e b a n iq la d i. T exnik- 
  iq tiso d iy n u q tai n a z a r id a n q a z ib c h iq a r ila d ig a n h a q iq iy z a x ir a la r 2 / 3 q ism in i 
  t a s h k il e t a d i ( s h u n d a n 5 2 fo iz i - t o s h k o ’mir, 4 8 f o i z i - p is t a k  m ir) d e b  
  h is o b la n a d i.
  T o s h k  m i r n i n g h a q i q i y z a x i r a s i d a n j u d a k a t t a q i s m i b ir n e c h a  
  m a m la k a tla r d a : A Q S H - j , M DH - 1 /5 , X ito y - 1 /5 , H in d isto n , J a n u b iy A frika 
  R e s p u b l i k a s i v a A v s t r a l i y a d a q a z i b o l i n a d i . K  m ir n in g s i f a t i m u h im  
  a h a m i y a t g a e g a , j u m l a d a n k o k s l a n u v c h i k o ’m ir n in g q i s m i . A v s t r a l i y a , 
  G e r m a n iy a , A Q S H n in g u m u m iy z a x ir a la r id a u n in g q is m i n ih o y a td a k a tta d ir. 
  K  p m a m l a k a t l a r d a e k o l o g i k m u a m m o l a r k e s k i n l a s h g a n v a t a b i a t  
  m u h o f a z a s i ta d b ir la r in in g q a t iyligi m u n o s a b a t i b ila n o ltin g u g u r t k  m ir g a  
  k a tta e ’tib o r b e r ila d i.
  R iv o jla n a y o tg a n g a n d avlatlarn in g k  p ch ilig id a n a yirik n eft zaxiralari, n a 
  k  m irzaxiralari bor, ular c h e td a n k e la y o tg a n s a n o a t t o s h k o ’mirni q a z ib c h iq a r ish  
  ja h o n d a 3 ,5 mlrd. t o n n a g a yaq in , p a s t n avli k m ir e s a - 1 mrld. t o n n a g a ya q in  
  q a z ib olin a d i. Oxirgi yillar bir q ator s a n o a ti rivojlan gan d a vlatlard a q a z ib c h iq a r ish  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  b o ’y ich a tab iiy g a z zaxiralari ta x m in a n 6 0 yilg a e tis h i m um kinligi, k o’mir e s a -

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish