• 9. Kop. Kam foydalaniladi. Kelajagi bor. 10. Q u yosh radiatsiyasi 10. B itm as-tu gan m as. Energiyaning b iosferadan
 • (quruqlikning 7 foizi). 2. R elyefn in g geom orfologik tuzilishi 2.  z g a r g a n (yerosti boyliklarini qazib olish
 • 3. 0 ’zgargan (su v omborlari tldirish, yerosti suvlarini chiqarib tash lash , yirik su v havzalarini qurishi va h.k.) Diqqatga sazovor.
 • Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet8/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  va yadro sin tezi
  7. Zaxirasi bitm as-tu ganm as. Bu en erg iy a turi 
  ekologik juda xavfli.
  8. G eoterm al en erg iy a
  8. Kp. Kam ishlatiladi. Kelajagi bor.
  9. D engizlarda su v  
  kolarilishi va p a sa y ish i, 
  o k ean oqimlari
  9. Ko'p. Kam foydalaniladi. Kelajagi bor.
  10. Q u yosh radiatsiyasi
  10. B itm as-tu gan m as. Energiyaning b iosferadan 
  tabiiy ketishi sab abli foydalanish ch egaralan gan . 
  Kelajagi bor.
  11. S h am ol en erg iy a si
  11. Ilgaridan foydalaniladi. Mahalliy ah am iyatga 
  e g a . S h u tarzda kelajagi bor.
  M inera! r e s u r s la r
  1. Metall rudalar. M etallsiz 
  yerosti boyliklari.
  A sta-sek in kam ayayapti. R esurslar yirik, 
  quyidagilardan tashqari: mis, q rgoshin, kum ush, 
  oltin, 15-2 0 yillik kelajagi bor. Tartibga solish n i 
  talab etadi.


  1. Tuproqlar
  IG Io b a l qattiq buzilgan. Yer q ob ig’i oqar su v va 
  m uz ta’siri o stid a yemirilgan. S u g ’oriladigan 
  yerlam ing 2 0 foizi sh llangan. G lobal 
  antropogen ta ’siri ostida d a sh tg a aylan gan . 
  (quruqlikning 7 foizi).
  2. R elyefn in g geom orfologik 
  tuzilishi
  2.  z g a r g a n (yerosti boyliklarini qazib olish, 
  insonlarning x o ’jalik faoliyati). D iqqatga 
  sa zo v o r.
  3. Chuqurliklarning 
  geom orfologik tuzilishi
  3. 0 ’zgargan (su v omborlari tldirish, yerosti 
  suvlarini chiqarib tash lash , yirik su v havzalarini 
  qurishi va h.k.) Diqqatga sazovor.
  0 ’sim lik va h a y v o n o t d u n y o s i r esu r sla ri

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish