MATEMATIKA FANIDAN SINFDAN TASHQARI
Download 0.6 Mb.
Pdf ko'rish
bet24/62
Sana27.02.2023
Hajmi0.6 Mb.
#43711
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   62
Bog'liq
“Бошланғич синфларда математика
Buxoro tarixi, Reja Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnalogiya, sayt, AWS elastic beanstalk, Узбекистон республикаси олий ва урта, MARKAZIY VA PERIFERIK ASAB TIZIMI KASALLAIKLARIDA DAVOLOVCHI JISMONIY MASHQLAR, 1. Doimiy aholi soni-jami (1)
MATEMATIKA FANIDAN SINFDAN TASHQARI
TADBIRLAR 
 
№Тadbir 
shakli
Тadbir 
mavzusi
Тadbir 
maqsadiO‘Qituvchi 
faoli-
yatiO‘quvchi faoliyati 
1 Matematik o‘yinlarSehrli kvadrat
Тez va aniq hisoblash O‘yinni bosh-
qarish, o‘quvchilarni qiziqtirish va sehrli kvadrat tarixi bilan tanishtirishMan-
tiqiy fikrlash 
2 Qiziqarli matematik soatlarRebuslar, fokuslar, Krsvordlar Matematika 
darslarida olingan bilimlarni chuqurlashtirish
Тurli rebuslarni, krasivordlarni 
tayyorlashRebuslar va krasivordlarni topish 
3 Matematik viktorinaHamma narsalarni bilishni istaymanMurakkab ma-
salalar
Тurli murakkab masalalarni tayyorlash va viktorinani boshqarish-
Hamma masalalarni bilishga intiladilar 

Matematika 
ertaligi
Тarixiy 
masalalar
Тarixiy 
misollarni 
o‘rganishMisollarni tayyorlash vaertaliklarni boshqarish. 
Тarixiy misollarga 
qiziqtirishMisollarni yechishga harakat qilish 
5. Matematik to‘garaklarMashhur matematik olimlarning hayoti va faoli-
yatiOlimlarning matematikaga qo‘shgan hissasi, matematika tarixini chuqur 
o‘rganishMatematika to‘garagini boshqarish va ssenariy yozish
Тarixiy ma-
teriallar to‘plami 
6. Devoriy gazetaQiziqarli tarixiy hikoyalar, olimlarning ijodi va hayoti-
dan yangiliklarO‘quvchilarning dunyoqarashini shakl-lantirishga erishish-
Devoriy gazeta uchun material to‘plashDevoriy gazetalarni chiqarish va 
tarixiy materiallarni o‘rganish 
7. Ekuskursiyalar
Тarixiy muzeylarga sayohatlarga olib borishMilliy 
grafika, Geometrik shakllar bilan tanishtirishEkskursiya jarayonida tarixiy 
materiallar bilan tanishtirishMatematikadan yangi bilimlarga ega bo‘lish 
Matematika darslarini samaradorligini oshirishda tarixiy materiallardan 
foydalanish darslar tizimi 
№ O‘rganiladigan mavzular nomiDarsning borishiKutiladigan nati-
ja
Тarixiy tushunchalarni shakllantirish manbaalari 
1 Natural sonlarni raqamasiyasi va ular ustida arifmetik amallarYashash 
uchun raqamlarni zarurligi, uni xalq ijodiyoti va qadriyatlarida ifodalan-
ishiRaqamlarni paydo bo‘lish zaruriyati va asoschilari Al-Xorazmiyning 
«Hind kitobi» risolasi ahamiyatini bilishva vatanparvarlik hissiyotini tarbiya-
lash.Xalq og‘zaki ijodiyoti, masal, topishmoq mutafakkirlar ta’limotidir 
2 Miqdorlar:uzunlik, yuza, vaqt, hajm, og‘irlik tushunchalari va o‘lchov 
birliklari
Тurli miqdorlarni kelib chiqish tarixi, ularni har kunlik hayotga ishla-
tilishi. O‘quvchilarni aniq, mantiqiy fikrlashga o‘rgatishO‘nli pozision tizimini 
o‘lchov birliklarida tatbiq etilishi. O‘quvchilar ongli ravishda buni ish-
latishi
Тurli xalqlarda miqdorlarni o‘lchashda turli o‘lchov birliklari, ularning 
nomlari. 
Тurli o‘lchov asboblari (soat, chizg‘ich, palitka va h.k.) 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com


47 
3 Kasrlar va ulush tushunchasiUlush va kasr tushunchalari kelib chiqish 
tarixi, turli xalqlarni bular to‘g‘risidagi fikrlariKasrlarni kundalik hayotda ma-
sala-misollarni yechishda to‘g‘ri tatbiq etilishi. Vatanparvarlik tarbiyaQadi-
miy Misr, Bobilliklarni kasr haqidagi ta’limoti. O‘rta Osiyolik olimlarning, 
xususan G‘iyosiddin al-Koshiyning «Arifmetika kaliti» asari. Ibn Sino, Ber-
uniy ijodi. 
4 Algebra elementlari: sonli va o‘zgaruvchi ifodali tushunchalari, teng-
sizliklar va tenglamalar yechishAlgebrik tushunchalarni kelib chiqish tarixi. 
Matematik bilimlarni chuqurlashtirish. 
Mantiqiy 
abstrakt fikrlashga 
o‘rgatish.Algebra elementlarini ongli ravishda tushunish, bilish, to‘g‘ri tatbiq 
etish. Buyuk ajdodlarimiz ijodi bilan yaqindan tanishish. Milliy o‘zlikni 
anglash hissini tarbiyalashMuhammad -al-Xorazmiyni «Al-jabr va al- mu-
qobala» asari va uning ahamiyati. Qadimgi Misr papirusilaridagi 
ma’lumotlar, qadimgi Yunon olimlarining ta’limoti. Umar Hayyom ijodi. 
5 Geometriya elementlari: nuqta, to‘g‘ri chiziq, kesma, burchak, uchbur-
chak, to‘rtburchak, to‘g‘riburchak, ko‘pburchak, aylana, kvadrat, yuza va 
h.Geometrik figuralarni chizish, o‘lchash, geometrik masalalarni yechish, 
kundalik hayotga tatbiq etish.O‘quvchilarning fazoviy tasavvurlarini abstrakt 
fikrlashini rivojlanadi, amaliy malakalar tarkib topadi.Evklidning «Negizlar» 
asari, Pifogorning ilmiy maktabi, ijodi. Barcha buyuk O‘rta Osiyo olimlari 
ijodi, faoliyati 
6 Masalar yechishMantiqiy fikrlash, analiz va sintezni qo‘llashga 
o‘rgatish. 
Тaqqoslash, umumlashtirish, konkretlashtirishga, yo‘naltirishga 
o‘rgatishMatematik bilimlarni amaliyotga tatbiq qilish. Masala yordamida 
tarbiya muammolarni hal qilishQadimgi Misr papiruslaridan boshlab hozirgi 
davrning turli manbaalari 
Shuni ta’kidlash lozimki, individual va guruhli mashg‘u-lotlar tizimli rav-
ishda o‘tkazilmasligi, aksincha, asosiy ish sinfda bajarilishi kerak. Sinfdan 
tashqari ish sinfdagi dars shakliga nisbatan bir qator o‘ziga xos xususiyat-
larga ega: 
1. O‘z mazmuni bo‘yicha u davlat dasturi bilan cheklanmagan, mate-
matik material o‘quvchilarning bilimlari va malakalariga mos ravishda beril-
ishi kerak. 
2. Boshlang‘ich sinflarda bolalarning matematikaga nisbatan to‘plangan 
turg‘un qiziqishlari haqida hali gapirib bo‘lmaydi. 
3. Topqirlik, ziyraklik, tez hisoblashlar, yechishning samarali usullaridan 
foydalanish rag‘batlantirilishi kerak. 
4. Darslar 45 minutga rejalashtirilgan holda sinfdan tashqari 
mashg‘ulotlar mazmuniga va o‘tkazilish shakllariga qarab 10–12 minutga 
ham, bir soatga ham mo‘ljallangan bo‘lishi mumkin. 
5. Sinfdan tashqari ishlar shakl va turlari (qiziqarli matematika soatlari, 
to‘garaklar, viktorinalar va h.k.) qarab mazmunining turli tumanligi bilan 
xarakterlanadi. 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com


48 
Matematika minutliklarida, topshiriqlarga qiziqish uyg‘otish va quvvat-
lash uchun bu topshiriqlar darslarda beriladigan oddiy matematik top-
shiriqlarga o‘xshash bo‘lmasligi kerak. 
Mashg‘ulot o‘tkazish uchun har xil qiziqarli arifmetik va geometrik maz-
munli masalalar, qiyinroq masalalar, hazil masalalar, masalalar tuzishga 
doir masalalar, qiziqarli kvadratlar, rebuslar, topishmoqlar va boshqalar 
material bo‘lib xizmat qiladi. 
Matematik to‘garak matematikadan tizimli sinfdan tashqari ishning eng 
ko‘p tarqalganidan biri. Uning asosiy vazifasi – matematikaga alohida 
qiziqish ko‘rsatgan o‘quvchilar bilan bajariladigan chuqurlashtirilgan ish. 
Matematik to‘garak ishi qiziqarli matematika soatlaridan quyidagilar bi-
lan farq qiladi: 
Matematika to‘garagiga o‘quvchilar tanlashda ularning matematikaga 
nisbatan alohida qiziqishlarini, moyilliklari va imkoniyatlarini hisobga olish 
kerak. 
Mustaqil ravishda ko‘rgazmali qurollar (abaklar, ba’zi o‘yinlar uchun mi-
sollar yozilgan kartochkalar va boshqalar) tayyorlaydilar, matematika ke-
chalari o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘radilar va hokazo.
Matematika to‘garagini o‘tkazish uchun oldindan uning ish rejasini 
tuzish kerak. Namuna uchun ikkinchi yarim yillikda 1-sinfda o‘tkazilgan 
ba’zi to‘garak mashg‘ulotlarining taxminiy rejalarinini keltiramiz. 

Download 0.6 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   62
Download 0.6 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMATEMATIKA FANIDAN SINFDAN TASHQARI

Download 0.6 Mb.
Pdf ko'rish