~stringfe/courseinfo/csASD
  Cmps 4883-401/5443-401: Special Topics: Android Application Development
coursefiles/rtf
  Apache Web Server for Linux Course Specifications
human-rights-course/TAS
  National Disability Services Supported by the Tasmanian Government An Introduction to Human Rights in Disability Services – a training program for disability support workers in Tasmania Computer Help Guide
~ebreimer/courses/csis-114-s05
  Quiz7 True/False
coursefiles/rtf/new
  Microsoft® Windows® SharePoint® Services 0: Level 2
coursefiles/rtf
  Linux Fundamentals Course specifications
courses/networking/sys_admin/net121/resources
  Windows Server 2003 R2 Reviewer's Guide Microsoft Windows Server 2003 R2
courses/csed430/fall06
  Published: April 2003
physchem/courses/TFKI30/info
  Tfki30 Yt –och kolloidkemi Ht-05 Institutionen för fysik och mätteknik
downloads
  National and Kapodistrian University of Athens
entity/hinari/training
  Internet Searching and Evaluating Websites Exercises
en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents
  Itu centres of Excellence eLearning Course on wireless and mobile broadband internet
sml/undergraduate/2016-2017/courseformsarchive
  Form C4 Heriot-Watt University Course Descriptor
CourseCentral/884/ester
  Dataset: imdb – Internet Movie Database. The raw files can be found at ftp://ftp fu-berlin de/pub/misc/movies/database/ Preprocessing: (using Java)
people/steven.macramalla/courses/stats95
  Stats 95 Assignment #3 anova 1 Way, Correlation, Chi-Square
courses/cse444/98wi
  Homework 3 cse444
course/95-707/project
  Installing the Java Web Server
course/lbs/126/lectures03f
  Operating System and Computer Security What does Operating System do
coursefiles/rtf
  Apache Web Server for Linux Course Specifications
human-rights-course/VIC
  National Disability Services State Government of Victoria An Introduction to Human Rights in Disability Services – a training program for disability support workers in Victoria Computer Help Guide
course-outlines/itf
  Effective: 200709 itf 113 ciw e-commerce Designer v5 Initiator
people/julie.sparks/courses/engl1a-2015
  Tips on Researching Your Film Getting Started Internet Movie Database site
index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=101&jsmallfib=1&dir=JSROOT/University/Computer-Science&download_file=JSROOT/University/Computer-Science
  Windows Mobile
coursefiles/rtf/new
  Adobe® Acrobat® 0: Level 2 (Second Edition)
courses/ndes
  Vmesnik za branje tipk 1 Naloga
pluginfile.php/156/coursecat/description
  Fanning asosiy mazmuni va masalalari
courses/dator/digital1/Distans_vt02/Lab
  Digitalteknik
hinari/training
  Hinari access to Research in Health Programme Health Information Resources on the Internet
courses/ist/ist250_fja100/assignments
  Usability/Accessibility/Information Architecture

  Basic Computer Course
Groups/Computing_Amalgamated/Course_Material_Beginners/Wk6
  Week 6 of U3a computing course On Email Autumn 2013
coursefiles/rtf/new
  Adobe® Acrobat® 0 Pro: Level 2
courses/dator/digital1/Distans_vt01/Lab
  Umeå universitet tillämpad fysik och elektronik
course/es/AM
  MA’ruza 11. Murakkab qarshilik, mustahkamlik nazaryalari va dinamik yuklanish. Qiya egilish. Markaziy bo‘lmagan cho‘zilish yoki siqilish
course/es/OA
  10-mavzu. Texnik tizimlarida tarmoq texnologiyalari
  3-mavzu. Elektron xujjatlarga amaliy dasturlar yordamida ishlov berish texnologiyalari
course/es2/SO
  Umumiy talablar 13. Elektr xavfsizligi qoidalari
course/es2/SJ
  10-Mavzu: Ma’lumotlarni tarmoqli qayta ishlash texnologiyalari reja
course/es2/NS
  2. Quymani qolipda sovishi va qolipdanajratish Quymani tozalash, tozalash turlari va jihozlari Qoliplarga suyuq qotishmani quyish
course/es/HB
  Reja: Kirish. Yuk koʻtarish va tashish mashinalarining rivojlanish tarixi va xalq xoʻjaligidagi axamiyati
course/es2/SO
  5 Nazorat texnologiyasi Ultratovush bilan nazorat qilishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish
course/es/SY
  Alyuminiydan tayyorlangan maxsulotlarni payvandlashdagi o`zgaruvchan tokli ta`minlash manbalari
  Unit 12 Payvandlashdagi texnika havfsizligi qoidalari Reja: 12 Payvandlash ishlab chiqarish sanitary-gigiyenik tavsifnomasi
  Unit 11 Mavzu: Ta`minlash manbalarini ta`mirlash va hizmat ko`rsatish. Reja
course/es2/BN
  Lecture 12 mavzu: qurilma va uskunalarni ta`mirlash. O`rta ta`mirlash
course/es/SY
  Unit 3 Mavzu: O`zgaruvchan tokdagi ta`minlovchi manbalar. Reja
course/es/OA
  7-mavzu. Multimediya texnologiyalari
  1-mavzu. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari faniga kirish Reja
course/es2/BN
  Lecture 13 mavzu: jihozlarni o`rnatish va tamirlash ishlarining moddiy-texnika bazasi
course/es/OA
  8-mavzu. Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizim asoslari
course/es1/BK
  12- modul. Korxonani boshqarishni tashkil qilish. Module 12. Organization of enterprise management
course/es/RMa
  Mavzu: Payvand birikmalar va choklarning asosiy turlari
pluginfile.php/151974/course/summary
  Modul. Magnit maydoni va uning xarakteristikalari. Magnit maydonning tokli o’tkazgich va elektr zaryadlariga ta’siri. Elektromagnit induksiy. Elektromagnit to’lqinlar
course/es2/SJ
  2-mavzu. Tеxnik vositalar va ularning rivojlanib borish tеndеntsiyalari
course/es/OA
  13-mavzu. Texnik boshqaruv tizimlarida axborot xavfsizligi ta’minoti
  17-mavzu. At ta’limda qo‘llash. Masofaviy ta’lim asoslari
course/es/DE
  1 – ma’ruza. Kirish. Asosiy tushunchalar reja
course/es2/AY
  1-Mavzu. Kirish. Transport vositalarining asosiy tushinchalari. Reja
course/es2/SS
  8-mavzu. Piliklash jarayoni
course/es/OA
  11- mavzu. Axborot tizimlari va unda boshqaruv tuzilmasining o‘rni
course/es2/BN
  Mavzu: sex ichidagi transportlovchi qurilmalarni tamirlash
course/es/OA
  5-mavzu. Kompyuter grafikasidan texnik tizimlarda foydalanish
course/eng/u86
  Mavzu: Mashina detallarining umumiy tasnifi. Mashinalar ishonchliligi haqida tushunchalar Reja
course/es/HB
  14- ma`ruza mavzu: Koʻtarish-tashish va tashish ishlarini kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish. Reja: Koʻtarish-tashish va tashish ishlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish
course/es2/SS
  10-Mavzu. To’qima va uni to’quv dastgoxida shakllanishi. (2 sоat)
course/es2/KS
  2-ma`ruza. Texnologik jihozlarga texnik xizmat ko`rsatish va ishonchlilik asoslari hisoblash amaliy usullari. Reja
course/es2/SS
  7-mavzu. Mavzu
course/es2/AY
  3-Mavzu. Dvigatelar tuzilishi. Reja
course/es/DE
  13 ma’ruza. Ichki yonuv dvigatellari sikllari
course/es2/AMa
  12-ma’ruza. Sanoat korxonalarida ro‘y beruvchi yong‘inlar. Konlarida yong‘inlarni aniqlash usullari. Qazilma konlarida yong‘inlardan ogohlantirish va uni o‘chirish Reja
course/es2/AY
  2-Mavzu. Transport vositasining umumiy tuzilishi
course/es2/SS
  11-Mavzu. Iplarni qayta o’rash jarayonining maqsadi va moxiyati. (2 sоat)
course/es1/BK
  Reja: Mehnatni ilmiy tashkil etishning mazmuni va asosiy yo‘nalishlari
course/es/SY
  1. Elektor yoyining tuzulishi va tasnifi
course/eng/u86
  Mavzu: №14. Muftalar. Yuk ko`tarish-tashish mashinalari
course/es/OA
  12-mavzu. Texnik tizimlarda internet texnologiyalari
coursefiles/rtf/new
  Internet Explorer 8: Introduction
human-rights-course/NSW
  National Disability Services Industry Development Fund nsw government Family and Community Services Ageing Disability and Home Care An Introduction to Human
wp-content/uploads/2013/07
  Digital strategy workbook
perritt/courses/seminar
  Piracy and the movie industry: change your business model now or end up like the music industry
course/es2/YM
  Reja: Ionlovchi nurlanish
coursefiles/rtf/new
  Essentials of Red Hat Linux 5
  System Administration of Red Hat Linux 5
courses/ElementK
  Linux Fundamentals Course specifications
Course Broucher
  Windows Mobile Application Development Course Prerequisites
learningcenter/courses
  Implementing and Supporting Microsoft Windows xp professional
course/es2/YM
  Umumiy talablar 14. Elektr xavfsizligi qoidalari
course/es/HB
  Reja: Dastaki yuritma
course/es2/YM
  Reja: Nazorat texnologiyasi
  Lecture 12 Mavzu: Mashina qismining payvand strukturasi nazorati
course/es2/AY
  10-Mavzu: Dizel dvigatellarining ta`minlash tizimi. Reja
course/es2/BN
  Lecture 2 mavzu: ta`mirlash ishlarini tashkil etish jihozni rejali-ogohlantirish ta`mirlash sistemasi. Ta`mir turlari
course/es/HB
  13- ma`ruza mavzu: Ko`tarish tashish mashinalarini ishlatishda xavfsizlikni ta`minlash. Reja
course/es2/YM
  Lecture 3 ma’ruza: rentgen va gamma nurlari nazorati jihozlari. Reja: 1Apparatura va materiallar
course/es/UU
  Mavzu: Payvand birikmalar va choklarning asosiy turlari
course/es2/YM
  Lecture 6 mavzu: magnit induksiya usulining fizik mohiyati. Magnit kukuni usuli
course/es2/SJ
  «Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsion texnologiyalar va tizimlar»” fanini ta’rifi, mohiyati va o'qitish maqsadi va vazifalari
directory course